Akademik Takvim

Akademik Takvim

2021 - 2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ DÖNEMİ LİSANS - ÖNLİSANS
01-31 Temmuz 2021 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri
12 Temmuz - 13 Ağustos 2021 Kurum Dışı Başarı Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri
06 – 10 Eylül 2021
(e-Kayıt 04 – 08 Eylül 2021)
Merkezi Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrenciler İçin Kayıt Tarihleri
06 – 10 Eylül 2021 Üniversitemize Yeni Başlayan, İngilizce ve Rusça Zorunlu Hazırlık Okuyacak Öğrenciler İçin Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Yabancı Dil Seviye Tespit
Sınavına Girmeleri Zorunludur)
01-15 Ağustos 2021 Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)
17 Ağustos 2021 Kurum Dışı Yatay Geçiş (Başarı Ortalaması İle) Başvuru SONUÇLARININ İLANI
19 Ağustos 2021 Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Başvuru
SONUÇLARININ İLANI (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)
18 - 19 Ağustos 2021 Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması ile) Hak Kazanan Asil Öğrencilerin KAYIT TARİHLERİ
18 - 20 Ağustos 2021 Çift Anadal ve Yandal Başvuru Tarihleri
18 - 20 Ağustos 2021 Başarı Ortalaması ile Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri
20 - 23 Ağustos 2021 Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHLERİ (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)
25 Ağustos 2021 Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması İle) Yedek Listeden Hak Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHİ
25 Ağustos 2021 Başarı Ortalaması ile Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru SONUÇLARININ İLANI
26-27 Ağustos 2021 Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Asil Öğrencilerin Dilekçe ile Yapılacak KAYIT TARİHLERİ
26 Ağustos 2021 Çift Anadal ve Yandal Başvuru SONUÇLARININ İLANI
27 - 31 Ağustos 2021 Çift Anadal ve Yandala Kabul Edilen Asil Öğrencilerin Dilekçe ile Yapılacak KAYIT TARİHLERİ
27 Eylül 2021 Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi (Merkezi Yerleştirme, Özel Yetenek Sınavı ile Kazanan Öğrenciler)
03 Eylül 2021 Çift Anadal ve Yandala Kabul Edilen Yedek Öğrencilerin Dilekçe ile Yapılacak KAYIT TARİHİ
03 Eylül 2021 Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Yedek Öğrencilerin Dilekçe ile Yapılacak KAYIT TARİHİ
27 – 30 Eylül 2021 Ders Kayıt Tarihleri
04 Ekim 2021 Güz Dönemi Derslerinin Başlaması
13 -15 Ekim 2021 Ders Ekle - Sil Süresi
22 Kasım – 05 Aralık 2021 Ara Sınav Tarihleri
10 Aralık 2021 Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
13 - 14 Aralık 2021 ÇAP / YANDAL ve Değişim Programları ile Gelen Öğrencilerin Çakışan Ara Sınavları İçin Mazeret Sınav Tarihleri
14 Ocak 2022 Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi İçin Son Gün (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
14 Ocak 2022 Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih
14 Ocak 2022 Güz Yarıyılı Derslerin Sonu
17 - 30 Ocak 2022 Final Sınav Tarihleri
17 - 21 Ocak 2022 Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Başvuru Tarihleri
22 - 23 Ocak 2022 Uzaktan Eğitim Final Sınav Tarihleri
02 Şubat 2022 Final Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
04 Şubat 2022 Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Başvuru Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi
07 - 13 Şubat 2022 Bütünleme Sınav Tarihleri
12 - 13 Şubat 2022 Uzaktan Eğitim Bütünleme Sınav Tarihleri
16 Şubat 2022 Bütünleme Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
17-18 Şubat 2022 Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihleri (Başvurular Öğrenci Otomasyon Sisteminden Yapılacaktır)
21 Şubat 2022 Tek Ders Sınavı Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi
24 Şubat 2022 Tek Ders Sınav Tarihi
21 - 25 Şubat 2022 Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler
İçin Sınav Tarihleri
BAHAR DÖNEMİ LİSANS - ÖNLİSANS
14 - 16 Şubat 2022 Ders Kayıt Tarihleri
21 Şubat 2022 Bahar Dönemi Derslerinin Başlaması
17 - 18 Şubat 2022 Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri
17 - 18 Şubat 2022 Çift Anadal ve Yandal Başvuru Tarihleri
22 Şubat 2022 Kurum İçi Yatay Geçiş SONUÇLARININ İLANI
22 Şubat 2022 Çift Anadal ve Yandal Başvuru SONUÇLARININ İLANI
23 Şubat 2022 Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Asil Öğrencilerin Dilekçe İle Yapılacak KAYIT
TARİHLERİ
23 Şubat 2022 Çift Anadal ve Yandala Kabul Edilen Asil Öğrencilerin Dilekçe İle Yapılacak KAYIT
TARİHLERİ
25 Şubat 2022 Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Yedek Öğrencilerin Dilekçe İle Yapılacak KAYIT TARİHİ
25 Şubat 2022 Çift Anadal ve Yandala Kabul Edilen Yedek Öğrencilerin Dilekçe İle Yapılacak KAYIT TARİHİ
02-04 Mart 2022 Ders Ekle – Sil Süresi
11 Nisan - 24 Nisan 2022 Ara Sınav Tarihleri
29 Nisan 2022 Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
09 - 10 Mayıs 2022 ÇAP / YANDAL ve Değişim Programları ile Gelen Öğrencilerin Çakışan Ara Sınavları İçin
Mazeret Sınav Tarihleri
03 Haziran 2022 Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi İçin Son Gün (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
03 Haziran 2022 Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih
03 Haziran 2022 Bahar Yarıyılı Derslerin Sonu
06 - 19 Haziran 2022 Final Sınav Tarihleri
11 - 12 Haziran 2022 Uzaktan Eğitim Final Sınav Tarihleri
06 - 10 Haziran 2022 Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Başvuru Tarihleri
22 Haziran 2022 Final Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
24 Haziran 2022 Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler
İçin Sınav Başvuru Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi
27 Haziran -01 Temmuz 2022 Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Tarihleri
27 Haziran – 03 Temmuz 2022 Bütünleme Sınav Tarihleri
02 – 03 Temmuz 2022 Uzaktan Eğitim Bütünleme Sınav Tarihleri
06 Temmuz 2022 Bütünleme Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
07 - 08 Temmuz 2022 Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihi (Başvurular Öğrenci Otomasyon Sisteminden Yapılacaktır)
14 Temmuz 2022 Tek Ders Sınavı Başvuru Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi
18 Temmuz 2022 Tek Ders Sınav Tarihi
20 - 22 Temmuz 2022 Yaz Öğretiminde Açılacak Derslerin Belirlenmesi İçin Ders Seçimi ve Mali Kayıt (Öğrenci Otomasyon Sistemi ve Muhasebe ile Yapılacaktır.)
25 Temmuz 2022 Yaz Öğretiminde Açılan Derslerin İlanı
26 - 27 Temmuz 2022 Açılan Derslerden Yeni Ders Seçme (Mali Kayıt) ve Açılmayan Derslerin Yerine Açılan Ders
Alma
01 Ağustos 2022 Yaz Öğretimi Derslerinin Başlangıcı
22 - 26 Ağustos 2022 Yaz Öğretimi Ara Sınav Tarihleri
16 Eylül 2022 Yaz Öğretimi Derslerinin Son Günü
19 - 23 Eylül 2022 Yaz Öğretimi Final Sınavı Tarihleri
RESMİ TATİLLER
12 Mayıs 2021 (Arife ½ Gün)
13 - 15 Mayıs 2021
Ramazan Bayramı
15 Temmuz 2021 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
19 Temmuz 2021 (Arife ½ Gün)
20 Temmuz- 23 Temmuz 2021
Kurban Bayramı
30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı
28 Ekim 2021 (½ Gün)
29 Ekim 2021
Cumhuriyet Bayramı
01 Ocak 2022 Yılbaşı
23 Nisan 2022 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2022 Emek ve Dayanışma Günü
02 - 04 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı
19 Mayıs 2022 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2022 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
08 Temmuz 2022 (Arife ½ Gün)
09 - 12 Temmuz 2022
Kurban Bayramı
30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AKADEMİK TAKVİM 2021-2022 AKADEMİK YILI
(İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI)
Mevcut Öğrenciler için Kayıt Yenileme 01-31 Temmuz 2021
Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (Merkezi Yerleştirme) 06 – 10 Eylül 2021
Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı - BULET (Merkezi Yerleştirme) 14 Eylül 2021
Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (Ek Yerleştirme) 06 – 10 Eylül 2021
Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı - BULET (Ek Yerleştirme) 14 Eylül 2021
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Oryantasyon 4 Ekim 2021
Dönemi Güz Dönemi Bahar Dönemi Yaz Dönemi
Modülü Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5
Derslerin Başlangıcı 4 Ekim 2021 29 Kasım 2021 7 Şubat 2022 4 Nisan 2022 6 Haziran 2022
Derslerin Son Günü 19 Kasım 2021 14 Ocak 2022 25 Mart 2022 20 Mayıs 2022 1 Temmuz 2022
Final Sınavı 22-23 Kasım 2021 17-18 Ocak 2022 28-29 Mart 2022 23-24 Mayıs 2022 2 Temmuz 2022
Yeterlik Sınavı 25 Ocak 2022 31 Mayıs 2022 6 Temmuz 2022
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU AKADEMİK TAKVİM 2021-2022 AKADEMİK YILI
(RUSÇA ve II. ÖĞRETİM HAZIRLIK SINIFI)
Mevcut Öğrenciler için Kayıt Yenileme 01-31 Temmuz 2021
Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (Merkezi Yerleştirme) 06 – 10 Eylül 2021
Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı - BULET (Merkezi Yerleştirme) 14 Eylül 2021
Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (Ek Yerleştirme) 06 – 10 Eylül 2021
Yabancı Dilde Yeterlik Sınavı - BULET (Ek Yerleştirme) 14 Eylül 2021
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Oryantasyon 4 Ekim 2021
Dönemi Güz Dönemi Bahar Dönemi Yaz Dönemi
Derslerin Başlangıcı 4 Ekim 2021 7 Şubat 2022 6 Haziran 2022
Ara Sınav 22-23 Kasım 2021 28-29 Mart 2022 17 Haziran 2022
Derslerin Son Günü 14 Ocak 2022 20 Mayıs 2022 1 Temmuz 2022
Final Sınavı 17-18 Ocak 2022 23-24 Mayıs 2022 2 Temmuz 2022
Yeterlik Sınavı 25 Ocak 2022 31 Mayıs 2022 6 Temmuz 2022

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2021 - 2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
31.05.2021 - 10.09.2021 Tezli Programlar İçin Başvuru Tarihleri
31.05.2021 - 24.09.2021 Tezsiz Programlar İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri
31.05.2021 - 24.09.2021 Uzaktan Eğitim Programları İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri
07.06.2021 - 01.10.2021 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
07.06.2021 - 17.09.2021 Tezli Programlar İçin Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)
17.09.2021 - 01.10.2021 Boş kontenjan başvuruları ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler için son kayıt tarihleri (Tezli - Tezsiz programlar)
04.10.2021 Yüksek Lisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
04.10.2021 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
15.10.2021 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
15.10.2021 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
15.10.2021 Bölümler arası Yatay Geçiş başvurusu için Son Tarih
15.10.2021 2020-2021 Girişli Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri ile Daha Önce Kayıt Dondurmuş Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
22.11.2021 - 28.11.2021 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
05.12.2021 Uzaktan Eğitim Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
05.12.2021 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
12.12.2021 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
24.12.2022 Tez ve Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları İçin Son Tarih
02.01.2022 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
07.01.2022 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası olan öğrenciler,2021-2022 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
07.01.2022 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih
09.01.2022 Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih
09.01.2022 Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
09.01.2022 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
10.01.2022 - 23.01.2022 Final Sınav Tarihleri
22.01.2022 - 23.01.2022 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
28.01.2022 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
31.01 - 06.02.2022 Bütünleme Sınav Tarihleri
13.02.2022 Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
GÜZ DÖNEMİ DOKTORA / SANATTA YETERLİK
31.05.2021 - 24.09.2021 Ön Kayıt Tarihleri
31.05.2021 - 24.09.2021 Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)
25.09.2021 - 01.10.2021 Boş kontenjan başvuruları ve kayıt hakkı kazananlar için son kayıt tarihleri
07.06.2021 - 01.10.2021 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
04.10.2021 Doktora Derslerinin Başlangıç Tarihi
15.10.2021 Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
15.10.2021 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
15.10.2021 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
05.12.2021 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
12.12.2021 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
Aralık 2021 Güz Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
31.12.2021 2021-2022 Güz Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Temmuz-Aralık Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin, Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir.)
09.01.2022 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
09.01.2022 Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih
09.01.2022 Doktora Derslerinin Son Günü
10.01.2022 - 23.01.2022 Final Sınav Tarihleri
30.01.2022 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
31.01 - 06.02.2022 Bütünleme Sınav Tarihleri
13.02.2022 Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
27.12.2021 - 28.01.2022 Tezli Programlar İçin Başvuru Tarihleri
27.12.2021 - 21.02.2022 Tezsiz Programlar İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri
27.12.2021 - 21.02.2022 Uzaktan Eğitim Programları İçin Başvuru ve Kayıt Tarihleri
27.12.2021 - 25.02.2022 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
27.12.2021 - 11.02.2022 Tezli Programlar İçin Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)
11.02.2022 - 25.02.2022 Boş kontenjan başvuruları ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler için son kayıt tarihleri (Tezli - Tezsiz programlar)
28.02.2022 Yüksek Lisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
28.02.2022 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
11.03.2022 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
11.03.2022 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
11.03.2022 Bölümler arası Yatay Geçiş için Son Tarih
11.03.2022 2021-2022 Güz Girişli Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri ile Daha Önce Kayıt Dondurmuş Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
18 - 24.04.2022 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
01.05.2022 Uzaktan Eğitim Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
01.05.2022 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
08.05.2022 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
20.05.2022 Tez ve Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları İçin Son Tarih
27.05.2022 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
03.06.2022 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası olan,2021-2022 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
03.06.2022 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih
05.06.2022 Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih
05.06.2022 Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
05.06.2022 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
06.06.2022 - 19.06.2022 Final Sınav Tarihleri
18.06 - 19.06.2022 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
24.06.2022 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
27.06 - 03.07.2022 Bütünleme Sınav Tarihleri
08.07.2022 Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA / SANATTA YETERLİK
27.12.2021 - 28.01.2022 Ön Kayıt Tarihleri
27.12.2021 - 20.02.2022 Kesin Kayıt Tarihleri (Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin)
21.02.2022 - 25.02.2022 Boş kontenjan başvuruları ve kayıt hakkı kazananlar için son kayıt tarihleri
27.12.2021 - 25.02.2022 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
28.02.2022 Doktora Derslerinin Başlangıç Tarihi
11.03.2022 Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
11.03.2022 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
11.03.2022 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
01.05.2022 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
08.05.2022 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
27.05.2022 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
29.05.2022 Devamsızlıkların Sisteme Giriş için Son Tarih
05.06.2022 Doktora Derslerinin Son Günü
06.06.2022-19.06.2022 Final Sınav Tarihleri
24.06.2022 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
27.06-03.07.2022 Bütünleme Sınav Tarihleri
08.07.2022 Bütünleme Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih
01.06.2022 Bahar Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
30.06.2022 2021-2022 Bahar Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Ocak-Haziran Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin, Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir.)
2021-2022 Resmi Tatiller
15.07.2021 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
19 Temmuz 2021 (Arife ½ Gün) 20 Temmuz - 23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı
30.08.2021 Zafer Bayramı
28.10.2021 ½ Gün - 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.01.2022 Yılbaşı
23.04.2022 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1.05.2022 Emek ve Dayanışma Günü
02.05 (Arife ½ Gün(1 Mayıs) - 04.05.2022 Ramazan Bayramı
19.05.2022 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
09.07(Arife ½ Gün (8 Temmuz) 12.07.2022 Kurban Bayramı
30.08.2022 Zafer Bayramı

2021 - 2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

GÜZ DÖNEMİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

01 - 31 Temmuz 2021 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri
12 Temmuz - 13 Ağustos 2021 Kurum Dışı Başarı Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

06 – 10 Eylül 2021

(e-Kayıt 04 – 08 Eylül 2021)

Merkezi Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrenciler İçin Kayıt Tarihleri

01-15 Ağustos 2021

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)
17 Ağustos 2021 Kurum Dışı Yatay Geçiş (Başarı Ortalaması İle) Başvuru SONUÇLARININ İLANI

 

19 Ağustos 2021

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Başvuru SONUÇLARININ İLANI (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları

Dahil)

18 – 19 Ağustos 2021 Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması İle) Hak Kazanan Asil Öğrencilerin KAYIT TARİHLERİ

20 – 23 Ağustos 2021

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHLERİ (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)

25 Ağustos 2021

Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması İle) Yedek Listeden Hak Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHİ

6 Eylül 2021 Dönem IV ve V Öğrencilerinin Klinik Uygulama Derslerinin Başlangıcı

 

27 Eylül 2021

Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru

Tarihi (Merkezi Yerleştirme, Özel Yetenek Sınavı ile Kazanan Öğrenciler)

27 – 30 Eylül 2021 Güz Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Ders Kayıt Tarihleri
04 Ekim 2021 I.II. III, IV ve V. Dönem Kurul ve Kurul Dışı Mesleki Derslerinin Başlangıcı
04 Ekim 2021 Güz Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Derslerinin Başlangıcı
13 -15 Ekim 2021 Güz Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Ders Ekle - Sil Süresi
22 Kasım – 05 Aralık 2021 Güz Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Derslerin Ara Sınav Tarihleri
10 Aralık 2021 Güz Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih

 

14 Ocak 2022

Güz Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Derslerinin Dönem İçi Ölçme

Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi İçin Son Gün (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)

14 Ocak 2022

Güz Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Derslerinin Devamsızlıklarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih

14 Ocak 2022 Güz Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Derslerin Sonu

 

,17 – 21 Ocak 2022

Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Başvuru Tarihleri

2 Şubat 2022 Final Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih

 

4 Şubat 2022

Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Başvuru Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi

7 – 13 Şubat 2022 Bütünleme Sınav Tarihleri
16 Şubat 2022 Bütünleme Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
17 – 18 Şubat 2022 Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihleri (Başvurular Öğrenci Otomasyon Sisteminden Yapılacaktır)
21 Şubat 2022 Tek Ders Sınavı Değerlendirme Sonucu İlanı

 

21 – 25 Şubat 2022

Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Tarihleri

24 Şubat 2022 Tek Ders Sınav Tarihi
31 Ocak - 13 Şubat 2022 Tatil

BAHAR DÖNEMİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

14 - 16 Şubat 2022 Bahar Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Ders Kayıt Tarihleri
14 Şubat 2022 Kurul ve Kurul Dışı Mesleki Derslerinin Başlangıcı
21 Şubat 2022 Bahar Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Derslerinin Başlangıcı
02-04 Mart 2022 Bahar Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Dersler İçin Ders Ekle – Sil Süresi
11 - 24 Nisan 2022 Bahar Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Dersler İçin Ara Sınav Tarihleri
29 Nisan 2022 Bahar Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Dersleri Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih

 

03 Haziran 2022

Bahar Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Dersleri Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi İçin Son Gün (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin

Kapatılacaktır)

03 Haziran 2022 Bahar Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Derslerin Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih
03 Haziran 2022 Bahar Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Derslerin Sonu
03 Haziran 2022 I., II., III., IV. Ve V. Dönem Kurul ve Kurul Dışı Mesleki Derslerinin Sonu
03 Haziran 2022 Dönem IV ve V Öğrencilerinin Klinik Uygulama Derslerinin Sonu
06 - 19 Haziran 2022 Bahar Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Dersler İçin Final Sınav Tarihleri
06 Haziran – 01 Temmuz 2022 Dönem IV ve V Öğrencilerinin Klinik Uygulama Derslerinin Telafileri
17 Haziran – 05 Temmuz 2022 Mazeret / Telafi sınavları

 

24 Haziran 2022

Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Başvuru Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi

22 Haziran 2022 Bahar Dönemi Diş Hekimliği Alan Dışı Dersler İçin Final Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
27 Haziran – 01 Temmuz 2022

Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Tarihleri

27 Haziran – 03 Temmuz 2022 Bütünleme Sınav Tarihleri
27 Haziran - 08 Temmuz 2022 Mesleki Derslerin Final Sınav ve Yılsonu Genel Kurul Sınav Tarihleri
06 Temmuz 2022 Bütünleme Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
25 – 29 Temmuz 2022 Mesleki Derslerin ve Yılsonu Genel Kurulların Bütünleme Sınav Tarihleri
07 – 08 Temmuz 2022

Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihleri (Başvurular Öğrenci Otomasyon Sisteminden Yapılacaktır)

14 Temmuz 2022 Tek Ders Sınavı Başvuru Değerlendirme Sonucu İlanı

RESMİ TATİLLER

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz 2021

Kurban Bayramı

19 Temmuz 2022 (Arife ½ Gün)

20 - 23 Temmuz 2021

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2021

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim 2021 (Arife ½ Gün)

29 Ekim 2021

Yılbaşı

01 Ocak 2022

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2022

Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi

01 Mayıs 2022

Ramazan Bayramı

02 – 04 Mayıs 2022

Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2022

Kurban Bayramı

08 Temmuz 2022 (Arife ½ Gün)

09 – 12 Temmuz 2022

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz 2022

 

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2021 - 2022 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ DÖNEMİ LİSANS - ÖNLİSANS
01-31 Temmuz 2021 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri
12 Temmuz - 13 Ağustos 2021 Kurum Dışı Başarı Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri
06 – 10 Eylül 2021
(e-Kayıt 04 – 08 Eylül 2021)
Merkezi Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrenciler İçin Kayıt Tarihleri
01-15 Ağustos 2021 Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)
17 Ağustos 2021 Kurum Dışı Yatay Geçiş (Başarı Ortalaması İle) Başvuru SONUÇLARININ İLANI
19 Ağustos 2021 Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Başvuru SONUÇLARININ İLANI (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)
18-19 Ağustos 2021 Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması İle) Hak Kazanan Asil Öğrencilerin KAYIT TARİHLERİ
18-20 Ağustos 2021 Başarı Ortalaması ile Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri
20-23 Ağustos 2021 Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHLERİ (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)
25 Ağustos 2021 Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması İle) Yedek Listeden Hak Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHİ
25 Ağustos 2021 Başarı Ortalaması ile Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru SONUÇLARININ İLANI
26-27 Ağustos 2021 Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Asil Öğrencilerin Dilekçe ile Yapılacak KAYIT TARİHLERİ
27 Eylül 2021 Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi (Merkezi Yerleştirme, Özel Yetenek Sınavı ile Kazanan Öğrenciler)
3 Eylül 2021 Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Yedek Öğrencilerin Dilekçe ile Yapılacak KAYIT TARİHİ
27-30 Eylül 2021 Ders Kayıt Tarihleri
4 Ekim 2021 Güz Dönemi Derslerinin Başlaması
13-15 Ekim 2021 Ders Ekle - Sil Süresi
22 Kasım – 05 Aralık 2021 Ara Sınav Tarihleri
10 Aralık 2021 Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
14 Ocak 2022 Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi İçin Son Gün (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
14 Ocak 2022 Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih
14 Ocak 2022 Güz Yarıyılı Derslerin Sonu
17-30 Ocak 2022 Final Sınav Tarihleri
17 - 21 Ocak 2022 Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin
Sınav Başvuru Tarihleri
22-23 Ocak 2022 Uzaktan Eğitim Final Sınav Tarihleri
2 Şubat 2022 Final Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
07-13 Şubat 2022 Bütünleme Sınav Tarihleri
12-13 Şubat 2022 Uzaktan Eğitim Bütünleme Sınav Tarihleri
16 Şubat 2022 Bütünleme Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
24 Ocak 2022-04 Şubat 2022 Yarıyıl Tatili
4 Şubat 2022 Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Başvuru Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi
07-13 Şubat 2022 Bütünleme Sınav Tarihleri
21 - 25 Şubat 2022 Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Tarihleri
BAHAR DÖNEMİ LİSANS – ÖNLİSANS
14-16 Şubat 2022 Ders Kayıt Tarihleri
21 Şubat 2022 Bahar Dönemi Derslerinin Başlaması
02-04 Mart 2022 Ders Ekle – Sil Süresi
11 Nisan - 24 Nisan 2022 Ara Sınav Tarihleri
29 Nisan 2022 Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
3 Haziran 2022 Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi İçin Son Gün (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
3 Haziran 2022 Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih
3 Haziran 2022 Bahar Yarıyılı Derslerin Sonu
06-19 Haziran 2022 Final Sınav Tarihleri
11-12 Haziran 2022 Uzaktan Eğitim Final Sınav Tarihleri
06-10 Haziran 2022 Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin
Sınav Başvuru Tarihleri
22 Haziran 2022 Final Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
24 Haziran 2022 Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Başvuru Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi
27 Haziran -01 Temmuz 2022 Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Tarihleri
27 Haziran-03 Temmuz 2022 Bütünleme Sınav Tarihleri
02 – 03 Temmuz 2022 Uzaktan Eğitim Bütünleme Sınav Tarihleri
6 Temmuz 2022 Bütünleme Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih
 
Dönem I, II ve III
4 Ekim 2021 Dönem I, II ve III Ders Kurulları Başlangıcı
24 Ocak 2022-04 Şubat 2022 Yarıyıl Tatili
26-27 Mayıs 2022 Dönem I, Mazeret Sınav Tarihi
2 Haziran 2022 Dönem I, Ders Kurulları Yılsonu Genel Sınavı
3 Haziran 2022 Dönem I, Hekimlik Uygulamaları Yılsonu Genel Sınavı
16 Haziran 2022 Dönem I, Ders Kurulları Yılsonu Genel Bütünleme Sınavı
17 Haziran 2022 Dönem I, Hekimlik Uygulamaları Yılsonu Genel Bütünleme Sınavı
6-7 Temmuz 2022 Dönem II, Mazeret Sınav Tarihi
18 Temmuz 2022 Dönem II, Ders Kurulları Yılsonu Genel Sınavı
19 Temmuz 2022 Dönem II, Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulları Yılsonu Genel Sınavı
1 Ağustos 2022 Dönem II, Ders Kurulları Yılsonu Genel Bütünleme Sınavı
2 Ağustos 2022 Dönem II, Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulları Yılsonu Genel Bütünleme Sınavı
29-30 Haziran 2022 Dönem III, Mazeret Sınav Tarihi
7 Temmuz 2022 Dönem III, Ders Kurulları Yıl Sonu Genel Sınavı
21 Temmuz 2022 Dönem III, Ders Kurulları Yılsonu Genel Bütünleme Sınavı
 
Dönem IV
13 Eylül 2021 Staj ve Klinik Uygulamaları Başlangıcı
1 Temmuz 2022 Staj ve Klinik Uygulamaları Bitişi
18 Temmuz-5 Ağustos 2022 Staj ve Klinik Uygulamaları Bütünleme Sınavı
Dönem V
13 Eylül 2021 Staj ve Klinik Uygulamaları Başlangıcı
27 Mayıs 2022 Staj ve Klinik Uygulamaları Bitişi
13-25 Haziran 2022 Staj ve Klinik Uygulamaları Bütünleme Sınavı
4 Temmuz 2022 İntörn Başlangıcı
RESMİ TATİLLER
12 Mayıs 2021 (Arife ½ Gün) 13 - 15 Mayıs
2021
Ramazan Bayramı
15 Temmuz 2021 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
19 Temmuz 2021 (Arife ½ Gün) 20 Temmuz -
23 Temmuz 2021
Kurban Bayramı
30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı
28 Ekim 2021 (½ Gün) 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı
1 Ocak 2022 Yılbaşı
23 Nisan 2022 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2022 Emek ve Dayanışma Günü
02 - 04 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı
19 Mayıs 2022 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2022 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
08 Temmuz 2022 (Arife ½ Gün)
09 - 12 Temmuz 2022
Kurban Bayramı
30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı