Kalite | Beykent Üniversitesi
Yerleşkeler

Kalite

Üniversitemizin Kalite Güvence Sistemi, üniversite stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesine ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik izleme ve iyileştirme çalışmalarını kapsamaktadır.

Program bazında kalite çalışmaları Bologna Sürecine dayanan uluslararası standartlar dikkate alınarak yürütülmektedir. Üniversitemizin kalite geliştirme çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından şeffaflık ilkesi ile gözlenmekte ve periyodik olarak teftiş edilmektedir.

Üniversitemiz kalite çalışmaları için tıklayınız.