Akademik Yönetim

 

Akademik Yönetim

Prof. Dr. Ali Murat FERMAN
Rektör
Prof. Dr. Şeyma AYDINOĞLU
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. M. Emin KARAHAN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mahir HASANSOY
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. A. Alkan ÇELİK
Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Akile Reşide
GÜRSOY ŞATIROĞLU
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İdris Güven KAYA
Fen-Edebiyat Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Turgut ÖZKAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
 Prof. Dr. Ethem Soner ÇELİKKOL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Senato Üyesi
Prof. Dr. Şeyma AYDINOĞLU
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kazım SARI
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Veysel BATMAZ
Güzel Sanatlar Fakültesi Vekil Dekanı
Prof. Hamdi ÜNAL
Güzel Sanatlar Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Evgen Gülçin ELÇİN
Hukuk Fakültesi Vekil Dekan
Doç. Dr. Ebru KARAMAN
Hukuk Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Oğuz MAKAL
İletişim Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Nazan ALİOĞLU
İletişim Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Burak Ömür ÇAKIR
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nail YILMAZ
Tıp Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Bülent KATİBOĞLU
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Musa Üstün GÜLDAĞ
Diş Hekimliği Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. M. Emin KARAHAN
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Fatih YÜCEL
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Volkan ÖNGEL
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKBAYRAK
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ayşegül KAPTANOĞLU
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Hamparsun HAMPİKYAN
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Dr. Murat SÜSLÜ
Genel Sekreter