Akademik Takvim

Akademik Takvim

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
16 Temmuz 2018- 28 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
16 Temmuz 2018- 28 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
16 Temmuz 2018- 28 Eylül 2018 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
5 Ekim 2018 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
15 Ekim 2018 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
2 Kasım 2018 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programları İçin)
2 Kasım 2018 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
2 Kasım 2018 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
2 Kasım 2018 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
2 Kasım 2018 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih (Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
16 Aralık 2018 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
21 Aralık 2018 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
11 Ocak 2019 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih(En az 3.Dönem ve sonrası, 2018-2019 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
13 Ocak 2019 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
18 Ocak 2019 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası olan,
2018-2019 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
18 Ocak 2019 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 3.Dönemi olan ve 2018-
2019 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
20 Ocak 2019 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
21 Ocak 2019 - 03 Şubat 2019 Final Sınav Tarihleri
8 Şubat 2019 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
GÜZ DÖNEMİ DOKTORA
3 Eylül 2018 - 28 Eylül 2018 Kesin Kayıt Tarihleri
16 Temmuz 2018 - 28 Eylül 2018 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
5 Ekim 2018 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
15 Ekim 2018 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
2 Kasım 2018 Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
2 Kasım 2018 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
2 Kasım 2018 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
16 Aralık 2018 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
21 Aralık 2018 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
Aralık 2018 Güz Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
31 Aralık 2018 2018-2019 Güz Dönemi Aktif Kayıtlı ÖğrencilerinTemmuz-Aralık Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun
Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin,Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir)
11 Ocak 2019 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
20 Ocak 2019 Doktora Derslerin Son Günü
21 Ocak 2019 - 03 Şubat 2019 Final Sınav Tarihleri
8 Şubat 2019 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
02 Ocak 2019 - 18 Ocak 2019 Tezli Programlar İçin Ön Kayıt Tarihleri
07 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
07 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
07 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri (1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
8 Şubat 2019 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
18 Şubat 2019 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
8 Mart 2019 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programları İçin)
8 Mart 2019 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
8 Mart 2019 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
8 Mart 2019 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
8 Mart 2019 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih (Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
21 Nisan 2019 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
26 Nisan 2019 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
17 Mayıs 2019 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (En az 3.Dönem ve sonrası, 2018-2019 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
18 Mayıs 2019 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
24 Mayıs 2019 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 4.Dönem ve sonrasında olan, 2018-2019 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
24 Mayıs 2019 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 3.Dönemi olan ve 2018- 2019 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
26 Mayıs 2019 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
27 Mayıs 2019 - 16 Haziran 2019 Final Sınav Tarihleri
21 Haziran 2019 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA
02 Ocak 2019 - 18 Ocak 2019 Ön Kayıt Tarihleri
07 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
07 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
10 Şubat 2019 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
18 Şubat 2019 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
8 Mart 2019 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
8 Mart 2019 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
8 Mart 2019 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
21 Nisan 2019 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
26 Nisan 2019 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
18 Mayıs 2019 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişlerin İçin Kapatılacaktır)
26 Mayıs 2019 Doktora Derslerin Son Günü
27 Mayıs 2019 - 16 Haziran 2019 Final Sınav Tarihleri
21 Haziran 2019 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
Haziran 2019 Bahar Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
28 Haziran 2019 2018-2019 Bahar Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Ocak-Haziran Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun
Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin,Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir)
RESMİ TATİLLER
1 Ocak 2019 Yılbaşı
23 Nisan 2019 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2019 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
03 Haziran 2019 (Arife ½ Gün)
04 - 06 Haziran 2019
Ramazan Bayramı
15 Temmuz 2019 Demokrasi Bayramı
10 Ağustos 2019 (Arife ½ Gün)
11 - 14 Ağustos 2019
Kurban Bayramı
30 Ağustos 2019 Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 (½ Gün) Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim 2019

GÜZ DÖNEMİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

02 Temmuz -10 Ağustos 2018

Kurum Dışı Başarı Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

02-31 Temmuz 2018

Mevcut Öğrenciler için Mali Kayıt Yenileme İşlemleri

01-15 Ağustos 2018

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)

15 Ağustos 2018

Kurum Dışı Yatay Geçiş (Başarı Ortalaması ile) Başvuru SONUÇLARININ İLANI

16-17 Ağustos 2018

Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması ile) Hak Kazanan Asil Öğrencilerin KAYIT TARİHLERİ

17 Ağustos 2018

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Başvuru SONUÇLARININ İLANI

27-29 Ağustos 2018

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHLERİ

27-29 Ağustos 2018

Başarı Ortalaması ile Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

28 Ağustos 2018

Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması ile) Yedek Listeden Hak Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHİ

3-7 Eylül 2018

Merkezi Yerleştirme İle Yeni Kazanan Öğrenciler İçin Kayıt Tarihleri

3-7 Eylül 2018

Fakültemize Yeni Başlayan, Öğrenciler İçin Yabancı Dil Seviye Tespit Ve Muafiyet Sınav

7 Eylül 2018

Başarı Ortalaması ile Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru SONUÇLARININ İLANI

10-11 Eylül 2018

Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Asil Öğrencilerin Dilekçe ile Yapılacak KAYIT TARİHLERİ

10-14 Eylül 2018

Dönem I ve II, Diş Hekimliği Alanı Ders Kayıt Tarihleri (Dönem I. Diş Hekimliği Alanı Ders Kayıtları Otomatik Olarak Yapılacaktır.)

13 Eylül 2018

Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Yedek Öğrencilerin Dilekçe ile Yapılacak KAYIT TARİHLERİ

14 Eylül 2018

Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyet Talepleri için Son Başvuru Tarihi (Merkezi Yerleştirme, Özel Yetenek Sınavı ile Kazanan Öğrenciler)

17 Eylül 2018

Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 Ders yılı Başlangıcı (Dönem I ve Dönem II, Ders Kurullarının ve Mesleki Alanı Derslerinin Başlangıcı)

17 Eylül 2018

Dönem I, 1. Ders Kurulu Başlangıcı ve Dönem II, 6. Ders Kurulu Başlangıcı

24 – 27 Eylül 2018

Güz Yarıyılı - Dönem I ve II Diş Hekimliği Alanı Dışı Ders Kayıtları (Öğrenciler tarafından yapılacaktır.)

1 Ekim 2018

Güz Yarıyılı - Diş Hekimliği Alanı Dışı Derslerin Başlangıcı

5 Ekim 2018

Dönem II, 6. Ders Kurulu Sonu Sınavı

8 Ekim 2018

Dönem II, 7. Ders Kurulu Başlangıcı

12 Ekim 2018

Dönem I, 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı

15 Ekim 2018

Dönem I, 2. Ders Kurulu Başlangıcı

15-16 Ekim 2018

Güz Yarıyılı – Diş Hekimliği Alanı Dışı Dersler için Ders Ekle – Sil Süresi

2 Kasım 2018

Dönem II, 7. Ders Kurulu Sonu Sınavı

5 Kasım 2018

Dönem II, 8. Ders Kurulu Başlangıcı

19-30 Kasım 2018

Kurul Dışı Dersler İçin Ara Sınav Tarihi

7 Aralık 2018

Dönem I, 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı

7 Aralık 2018

 

Güz Yarıyılı - Diş Hekimliği Alanı Dışı için Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi, Son Tarih.

7 Aralık 2018

Dönem II, 8. Ders Kurulu Sonu Sınavı

10 Aralık 2018

Dönem I, 3. Ders Kurulu ve Dönem II, 9. Ders Kurulu Başlangıcı

4 Ocak 2019

Kurul Dışı Dersler İçin Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi İçin Son Gün (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)

8 Ocak 2019

Güz Yarıyılı Derslerin Sonu

8 Ocak 2019

Güz Yarıyılı - Kurul Dışı Dersler İçin Devamsızlıkların Sisteme Girişi, Son Tarih

8 Ocak 2019

Güz Yarıyılı Derslerin Sonu

10.Oca.19

Dönem II, 9. Kurul Sonu Sınavı

11 -23 Ocak 2019

Güz Yarıyılı - Kurul Dışı Dersler için Final Sınavı Tarihleri

24 Ocak - 3 Şubat 2019

Yarıyıl Tatili

30 Ocak 2019

Güz Yarıyılı - Diş Hekimliği Alan Dışı Derslerin Final Sınav Notlarının Sisteme Girişi, Son Tarih.

BAHAR DÖNEMİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

29 Ocak-1 Şubat 2019

Bahar Dönemi - Dönem I ve II Diş Hekimliği Alanı Dışı Ders Kayıtları (Öğrenciler tarafından yapılacaktır.)

4 Şubat 2019

Bahar Dönemi Derslerin Başlaması

06-07 Şubat 2019

Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

11 Şubat 2019

Kurum İçi Yatay Geçiş SONUÇLARININ İLANI

12 Şubat 2019

Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Asil Öğrencilerin Dilekçe İle Yapılacak KAYIT TARİHLERİ

14 Şubat 2019

Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Yedek Öğrencilerin Dilekçe İle Yapılacak KAYIT TARİHİ

22 Şubat 2019

Dönem I, 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı

25 Şubat 2019

Dönem I, 4. Ders Kurulu Başlangıcı

25-26 Şubat 2019

Güz Yarıyılı – Diş Hekimliği Alanı Dışı Dersler için Ders Ekle – Sil Süresi

8 Mart 2019

Dönem II, 10. Ders Kurulu Sonu Sınavı

11 Mart 2019

Dönem II, 11. Ders Kurulu Başlangıcı

22 Mart 2019

Dönem I, 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı

18-29 Mart 2019

Kurul Dışı Derslerin Ara Sınav Tarihleri

25 Mart 2019

Dönem I, 5. Ders Kurulu Başlangıcı

05 Nisan 2019

Bahar Yarıyılı - Diş Hekimliği Alan Dışı Dersler için Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi, Son Tarih.

12 Nisan 2019

Dönem II, 11. Ders Kurulu Sonu Sınavı

15 Nisan 2019

Dönem II, 12. Ders Kurulu Başlangıcı

10 Mayıs 2019

 

Bahar Yarıyılı - Kurul Dışı Dersler İçin Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi, Son Gün (Sistem, Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)

14 Mayıs 2019

Bahar Yarıyılı - Kurul Dışı Dersler İçin Devamsızlıkların Sisteme Girişi, Son Tarih

14 Mayıs 2019

Bahar Yarıyılı - Derslerin Sonu

17 Mayıs 2019

Dönem I, 5. Ders Kurulu Sonu Sınavı

17 Mayıs 2019

Dönem II, 12. Ders Kurulu Sonu Sınavı

20-31 Mayıs 2019

Bahar Yarıyılı - Dönem I ve II Kurul Dışı ve Kurul Dışı Mesleki Dersler İçin Final Sınav Tarihleri

20 – 22 Mayıs 2019

Dönem I ve II Ders Kurulları Mazeret Sınav Tarihleri

30 Mayıs 2019

Dönem II, Ders Kurulu Yıl sonu Genel Sınavı

31 Mayıs 2019

Dönem I, Ders Kurulu Yıl sonu Genel Sınavı

11 Haziran 2019

Bahar Yarıyılı - Diş Hekimliği Alan Dışı Derslerin Final Sınav Notlarının Sisteme Girişi, Son Tarih.

10-19 Haziran 2019

Dönem II, Kurul Dışı Mesleki Dersler Yıl Sonu Bütünleme Sınavı

19 Haziran 2019

Dönem I, Kurul Dışı Mesleki Dersler Yıl Sonu Bütünleme Sınavı

20 Haziran 2019

Dönem II, Ders Kurulu Yıl sonu Genel Bütünleme Sınavı

21 Haziran 2019

Dönem I, Ders Kurulu Yıl sonu Genel Bütünleme Sınavı

 

GÜZ DÖNEMİ LİSANS - ÖN LİSANS

02 Temmuz - 10 Ağustos 2018

Kurum Dışı Başarı Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

02-31 Temmuz 2018

Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri

03-07 Eylül 2018

Merkezi Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrenciler İçin Kayıt Tarihleri

03-07 Eylül 2018

Üniversitemize Yeni Başlayan, İngilizce ve Rusça Zorunlu Hazırlık Okuyacak Öğrenciler İçin Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına Girmeleri Zorunludur)

01-15 Ağustos 2018

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)

15 Ağustos 2018

Kurum Dışı Yatay Geçiş (Başarı Ortalaması İle) Başvuru SONUÇLARININ İLANI

16 - 17 Ağustos 2018

Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması İle) Hak Kazanan Asil Öğrencilerin KAYIT TARİHLERİ

17 Ağustos 2018

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Başvuru SONUÇLARININ İLANI (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)

27-29 Ağustos 2018

Çift Anadal ve Yandal Başvuru Tarihleri

27-29 Ağustos 2018

Başarı Ortalaması ile Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

27 - 29 Ağustos 2018

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHLERİ (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)

28 Ağustos 2018

Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması İle) Yedek Listeden Hak Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHİ

14 Eylül 2018

Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi (Merkezi Yerleştirme, Özel Yetenek Sınavı ile Kazanan Öğrenciler)

07 Eylül 2018

Başarı Ortalaması ile Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru SONUÇLARININ İLANI

10-11 Eylül 2018

Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Asil Öğrencilerin Dilekçe ile Yapılacak KAYIT TARİHLERİ

10 Eylül 2018

Çift Anadal ve Yandal Başvuru SONUÇLARININ İLANI

11 - 12 Eylül 2018

Çift Anadal ve Yandala Kabul Edilen Asil Öğrencilerin Dilekçe ile Yapılacak KAYIT TARİHLERİ

13 Eylül 2018

Çift Anadal ve Yandala Kabul Edilen Yedek Öğrencilerin Dilekçe ile Yapılacak KAYIT TARİHİ

13 Eylül 2018

Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Yedek Öğrencilerin Dilekçe ile Yapılacak KAYIT TARİHİ

24-27 Eylül 2018

Ders Kayıt Tarihleri (1. Sınıfların Ders Kayıtları Otomatik Olarak Yapılacaktır)

01 Ekim 2018

Güz Dönemi Derslerinin Başlaması

15-16 Ekim 2018

Ders Ekle - Sil Süresi

19 - 30 Kasım 2018

Ara Sınav Tarihleri

07 Aralık 2018

Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih

10 - 11 Aralık 2018

ÇAP / YANDAL ve Değişim Programları ile Gelen Öğrencilerin Çakışan Ara Sınavları İçin Mazeret Sınav Tarihleri

04 Ocak 2019

Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi İçin Son Gün (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)

08 Ocak 2019

Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih

08 Ocak 2019

Güz Yarıyılı Derslerin Sonu

11 - 23 Ocak 2019

Final Sınav Tarihleri

14 - 18 Ocak 2019

Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Başvuru Tarihleri

19 - 20 Ocak 2019

Uzaktan Eğitim Final Sınav Tarihleri

30 Ocak 2019

Final Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih

30 Ocak 2019

Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Başvuru Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi

31 Ocak - 01 Şubat 2019

ÇAP / YANDAL ve Değişim Programları ile Gelen Öğrencilerin Çakışan Final Sınavları İçin Mazeret Sınav Tarihleri

05-06 Şubat 2019

Üç Ders Sınavı Başvuru Tarihleri (Başvurular Öğrenci Otomasyon Sisteminden Yapılacaktır)

08 Şubat 2019

Üç Ders Sınavı Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi

12 Şubat 2019

Üç Ders Sınav Tarihi

14 - 22 Şubat 2019

Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Tarihleri

BAHAR DÖNEMİ LİSANS - ÖN LİSANS

29 Ocak - 01 Şubat 2019

Ders Kayıt Tarihleri (1. Sınıfların Ders Kayıtları Otomatik Olarak Yapılacaktır)

04 Şubat 2019

Bahar Dönemi Derslerinin Başlaması

06-07 Şubat 2019

Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

06-07 Şubat 2019

Çift Anadal ve Yandal Başvuru Tarihleri

11 Şubat 2019

Kurum İçi Yatay Geçiş SONUÇLARININ İLANI

11 Şubat 2019

Çift Anadal ve Yandal Başvuru SONUÇLARININ İLANI

11 - 13 Şubat 2019

Ders Ekle - Çıkar Haftası

12 Şubat 2019

Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Asil Öğrencilerin Dilekçe İle Yapılacak KAYIT TARİHLERİ

12 Şubat 2019

Çift Anadal ve Yandala Kabul Edilen Asil Öğrencilerin Dilekçe İle Yapılacak KAYIT TARİHLERİ

14 Şubat 2019

Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Yedek Öğrencilerin Dilekçe İle Yapılacak KAYIT TARİHİ

14 Şubat 2019

Çift Anadal ve Yandala Kabul Edilen Yedek Öğrencilerin Dilekçe İle Yapılacak KAYIT TARİHİ

18-29 Mart 2019

Ara Sınav Tarihleri

05 Nisan 2019

Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih

15 - 16 Nisan 2019

ÇAP / YANDAL ve Değişim Programları ile Gelen Öğrencilerin Çakışan Ara Sınavları İçin Mazeret Sınav Tarihleri

10 Mayıs 2019

Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi İçin Son Gün (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)

14 Mayıs 2019

Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih

14 Mayıs 2019

Bahar Yarıyılı Derslerin Sonu

20-31 Mayıs 2019

Final Sınav Tarihleri

25 - 26 Mayıs 2019

Uzaktan Eğitim Final Sınav Tarihleri

27 - 31 Mayıs 2019

Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Başvuru Tarihleri

11 Haziran 2019

Final Sınav Notlarının Sisteme Girişi İçin Son Tarih

13-14 Haziran 2019

ÇAP / YANDAL ve Değişim Programları ile Gelen Öğrencilerin Çakışan Final Sınavları İçin Mazeret Sınav Tarihleri

15-16 Haziran 2019

Mezuniyet Töreni

18 Haziran 2019

Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Başvuru Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi

20 - 21 Haziran 2019

Üç Ders Sınavı Başvuru Tarihi (Başvurular Öğrenci Otomasyon Sisteminden Yapılacaktır)

24 Haziran - 02 Temmuz 2019

Azami Öğrenim Süresini Dolduran ve 44. Madde Kapsamında Ek Sınav Hakkı Olan Öğrenciler İçin Sınav Tarihleri

25 Haziran 2019

Üç Ders Sınavı Başvuru Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi

27 Haziran 2019

Üç Ders Sınav Tarihi

01 - 02 Temmuz 2019

Yaz Öğretiminde Açılacak Derslerin Belirlenmesi İçin Ders Seçimi ve Mali Kayıt (Öğrenci Otomasyon Sistemi ve Muhasebe ile Yapılacaktır.)

03 Temmuz 2019

Yaz Öğretiminde Açılan Derslerin İlanı

04 Temmuz 2019

Açılan Derslerden Yeni Ders Seçme (Mali Kayıt) ve Açılmayan Derslerin Yerine Açılan Ders Alma

08 Temmuz 2019

Yaz Öğretimi Derslerinin Başlangıcı

29 Temmuz 02 Ağustos 2019

Yaz Öğretimi Ara Sınav Tarihleri

29 Ağustos 2019

Yaz Öğretimi Derslerinin Son Günü

02-06 Eylül 2019

Yaz Öğretimi Final Sınavı Tarihleri

16 - 17 Eylül 2019

Üç Ders Sınavı Başvuru Tarihi (Başvurular Öğrenci Otomasyon Sisteminden Yapılacaktır)

19 Eylül 2019

Üç Ders Sınavı Başvuru Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi

23 Eylül 2019

Üç Ders Sınav Tarihi

RESMİ TATİLLER

14 Haziran 2018 (Arife ½ Gün) 15 - 17 Haziran 2018

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2018

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

20 Ağustos 2018 (Arife ½ Gün) 21 - 24 Ağustos 2018

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2018

Zafer Bayramı

28 Ekim 2018 (½ Gün)
29 Ekim 2018

Cumhuriyet Bayramı

01 Ocak 2019

Yılbaşı

23 Nisan 2019

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019

Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran 2019 (Arife ½ Gün) 04 - 06 Haziran 2019

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2019

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 (Arife ½ Gün) 11 - 14 Ağustos 2019

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2019

Zafer Bayramı

 

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
16 Temmuz 2018- 28 Eylül 2018 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri
5 Ekim 2018 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
15 Ekim 2018 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
15 Ekim 2018 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
2 Kasım 2018 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programları İçin)
2 Kasım 2018 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
2 Kasım 2018 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
2 Kasım 2018 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih (Tezli Program için Geçerli ALES Puanı
Gerekecektir)
10 Aralık 2018 - 16 Aralık 2018 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
16 Aralık 2018 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
21 Aralık 2018 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
11 Ocak 2019 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih(En az 3.Dönem ve sonrası, 2018-2019 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
13 Ocak 2019 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
18 Ocak 2019 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası olan, 2018- 2019 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
18 Ocak 2019 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 3.Dönemi olan ve 2018- 2019 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
20 Ocak 2019 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
20 Ocak 2019 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
21 Ocak 2019 - 03 Şubat 2019 Final Sınav Tarihleri
02 Şubat 2019 -03 Şubat 2019 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
8 Şubat 2019 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
GÜZ DÖNEMİ DOKTORA / SANATTA YETERLİK
16 Temmuz 2018 - 28 Eylül 2018 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
5 Ekim 2018 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
15 Ekim 2018 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
2 Kasım 2018 Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
2 Kasım 2018 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
16 Aralık 2018 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
21 Aralık 2018 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
Aralık 2018 Güz Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
31 Aralık 2018 2018-2019 Güz Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Temmuz-Aralık Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin,Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir)
11 Ocak 2019 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
20 Ocak 2019 Doktora Derslerin Son Günü
21 Ocak 2019 - 03 Şubat 2019 Final Sınav Tarihleri
8 Şubat 2019 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
07 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri(1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
8 Şubat 2019 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
18 Şubat 2019 Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
18 Şubat 2019 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Başlangıç Tarihi
8 Mart 2019 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programları İçin)
8 Mart 2019 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
8 Mart 2019 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
8 Mart 2019 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih(Tezli Program için Geçerli ALES Puanı
Gerekecektir)
15 Nisan 2019 - 21 Nisan 2019 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
21 Nisan 2019 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
26 Nisan 2019 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
17 Mayıs 2019 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (En az 3.Dönem ve sonrası,
2018-2019 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
18 Mayıs 2019 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
24 Mayıs 2019 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 4.Dönem ve sonrasında olan, 2018-2019 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
24 Mayıs 2019 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 3.Dönemi olan ve 2018- 2019 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
26 Mayıs 2019 Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
26 Mayıs 2019 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerin Son Günü
27 Mayıs 2019 - 16 Haziran 2019 Final Sınav Tarihleri
15 Haziran 2019 - 16 Haziran 2019 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
21 Haziran 2019 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA / SANATTA YETERLİK
07 Ocak 2019 - 15 Şubat 2019 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
10 Şubat 2019 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
18 Şubat 2019 Doktora Derslerin Başlangıç Tarihi
8 Mart 2019 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
8 Mart 2019 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
21 Nisan 2019 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
26 Nisan 2019 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
18 Mayıs 2019 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişlerin İçin Kapatılacaktır)
26 Mayıs 2019 Doktora Derslerin Son Günü
27 Mayıs 2019 - 16 Haziran 2019 Final Sınav Tarihleri
21 Haziran 2019 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
Haziran 2019 Bahar Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
28 Haziran 2019 2018-2019 Bahar Dönemi Aktif Kayıtlı Öğrencilerin Ocak-Haziran Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun
Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin,Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir)
RESMİ TATİLLER
1 Ocak 2019 Yılbaşı
23 Nisan 2019 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2019 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
03 Haziran 2019 (Arife ½ Gün)
04 - 06 Haziran 2019
Ramazan Bayramı
15 Temmuz 2019 Demokrasi Bayramı
10 Ağustos 2019 (Arife ½ Gün)
11 - 14 Ağustos 2019
Kurban Bayramı
30 Ağustos 2019 Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 (½ Gün) Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim 2019

  GÜZ - BAHAR DÖNEMİ TIP FAKÜLTESİ

02 Temmuz - 10 Ağustos 2018

Kurum Dışı Başarı Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

02 - 31 Temmuz 2018

Mevcut Öğrenciler için Mali Kayıt Yenileme İşlemleri

01 - 15 Ağustos 2018

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)

15 Ağustos 2018

Kurum Dışı Yatay Geçiş (Başarı Ortalaması ile) Başvuru SONUÇLARININ İLANI

16 - 17 Ağustos 2018

Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması ile) Hak Kazanan Asil Öğrencilerin KAYIT

TARİHLERİ

17 Ağustos 2018

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Başvuru

SONUÇLARININ İLANI

27 - 29 Ağustos 2018

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHLERİ

28 Ağustos 2018

Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması ile) Yedek Listeden Hak Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHİ

03 - 07 Eylül 2018

Merkezi Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrenciler için Kayıt Tarihleri

10 - 14 Eylül 2018

Dönem I ve II, Tıp Alanı Ders Kayıt Tarihleri

(Dönem I Tıp Alanı Ders Kayıtları Otomatik Olarak Yapılacaktır. )

14 Eylül 2018

Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyet Talepleri için Son Başvuru Tarihi (Merkezi Yerleştirme, Özel Yetenek Sınavı ile Kazanan Öğrenciler)


17 Eylül 2018

Tıp Fakültesi 2018-2019 Ders Yılı Başlangıcı

(Dönem I ve Dönem II, 1. Ders Kurullarının Başlangıcı)

24 - 27 Eylül 2018

Dönem I ve II Tıp Alanı Dışı Ders Kayıtları

(Öğrenciler Tarafından Yapılacaktır.)

01 Ekim 2018

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Başlangıcı

15 - 16 Ekim 2018

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Dersler için Ders Ekle - Sil Süresi

16 - 17 Ekim 2018

Dönem II, 1. Ders Kurulu Telafi Dersleri

17 Ekim 2018

Dönem II, 1. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

18 Ekim 2018

Dönem II, Hekimlik Uygulamaları 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem II, 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı

22 Ekim 2018

Dönem II, 2. Ders Kurulunun Başlangıcı

12 - 13 Kasım 2018

Dönem I, 1. Ders Kurulu Telafi Dersleri

14 Kasım 2018

Dönem I, 1. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

15 Kasım 2018

Dönem I, Hekimlik Uygulamaları 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem I, 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı

19 Kasım 2018

Dönem I, 2. Ders Kurulunun Başlangıcı

19 - 30 Kasım 2018

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Ara Sınav Tarihleri

07 Aralık 2018

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Dersler için Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi, Son Tarih

10 - 11 Aralık 2018

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Dersler için Ara Sınav Mazeret Sınavları

10 - 11 Aralık 2018

Dönem II, 2. Ders Kurulu Telafi Dersleri

11 Aralık 2018

Dönem II, 2. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

12 Aralık 2018

Dönem II, Hekimlik Uygulamaları 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem II, 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı

13 Aralık 2018

Dönem II, 3. Ders Kurulunun Başlangıcı

24 - 25 Aralık 2018

Dönem I, 2. Ders Kurulu Telafi Dersleri

26 Aralık 2018

Dönem I, 2. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

27 Aralık 2018

Dönem I, Hekimlik Uygulamaları 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem I, 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı

02 Ocak 2019

Dönem I, 3. Ders Kurulunun Başlangıcı

04 Ocak 2019

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi, Son Tarih (Sistem, Dönem İçi Not Girişlerine Kapatılacaktır.)

08 Ocak 2019

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Devamsızlıklarının Sisteme Girişi, Son Tarih

08 Ocak 2019

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Sonu

11 - 23 Ocak 2019

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Final Sınavı Tarihleri

22 - 23 Ocak 2019

Dönem II, 3. Ders Kurulu Telafi Dersleri

23 Ocak 2019

Dönem II, 3. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

24 Ocak 2019

Dönem II, Hekimlik Uygulamaları 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem II, 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı

25 Ocak - 07 Şubat 2019

Yarıyıl Tatili

29 Ocak - 01 Şubat 2019

Ders Kayıt Tarihleri (Dönem I ve II Tıp Alanı Dışı Ders Kayıtları Öğrenciler Tarafından Yapılacaktır.)

30 Ocak 2019

Güz Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Final Sınav Notlarının Sisteme Girişi, Son Tarih

04 Şubat 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Başlangıcı

11 Şubat 2019

Dönem II, 4. Ders Kurulu Başlangıcı

25 - 26 Şubat 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Dersler için Ders Ekle - Sil Süresi

04 - 05 Mart 2019

Dönem I, 3. Ders Kurulu Telafi Dersleri

06 Mart 2019

Dönem I, 3. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

07 Mart 2019

Dönem I, Hekimlik Uygulamaları 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem I, 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı

11 Mart 2019

Dönem I, 4. Ders Kurulu Başlangıcı

18-29 Mart 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Ara Sınav Tarihleri

27 - 28 Mart 2019

Dönem II, 4. Ders Kurulu Telafi Dersleri

28 Mart 2019

Dönem II, 4. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

01 Nisan 2019

Dönem II, Hekimlik Uygulamaları 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem II, 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı

08 Nisan 2019

Dönem II, 5. Ders Kurulunun Başlangıcı

05 Nisan 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Dersler için Ara Sınav Notlarının Sisteme Girişi, Son Tarih

06 - 07 Mayıs 2019

Dönem I, 4. Ders Kurulu Telafi Dersleri

08 Mayıs 2019

Dönem I, 4. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

09 Mayıs 2019

Dönem I, Hekimlik Uygulamaları 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem I, 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı

10 Mayıs 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi, Son Tarih (Sistem, Dönem İçi Not Girişlerine Kapatılacaktır.)

14 Mayıs 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Devamsızlıklarının Sisteme Girişi, Son Tarih

14 Mayıs 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Sonu

20 - 31 Mayıs 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Final Sınavı Tarihleri

20 - 21 Mayıs 2019

Dönem I Ders Kurulları Mazeret Sınav Tarihleri

27 Mayıs 2019

Dönem I Ders Kurulu Yıl sonu Genel Sınavı

28 Mayıs 2019

Dönem I Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulu Yıl sonu Genel Sınavı

28 - 30 Mayıs 2019

Dönem II, 5. Ders Kurulu Telafi Dersleri

30 Mayıs 2019

Dönem II, 5. Ders Kurulu Sonu Uygulama Sınavı

31 Mayıs 2019

Dönem II, Hekimlik Uygulamaları 5. Ders Kurulu Sonu Sınavı

Dönem II, 5. Ders Kurulu Sonu Sınavı

03 Haziran 2019

Dönem I Ders Kurulu Yıl sonu Genel Bütünleme Sınavı

04 Haziran 2019

Dönem I Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulu Yıl sonu Genel Bütünleme Sınavı

11 Haziran 2019

Bahar Yarıyılı - Tıp Alanı Dışı Derslerin Final Sınav Notlarının Sisteme Girişi, Son Tarih

10 - 11 Haziran 2019

Dönem II Ders Kurulları Mazeret Sınav Tarihleri

17 Haziran 2019

Dönem II Ders Kurulu Yıl sonu Genel Sınavı

18 Haziran 2019

Dönem II Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulu Yıl sonu Genel Sınavı

24 Haziran 2019

Dönem II Ders Kurulu Yıl sonu Genel Bütünleme Sınavı

25 Haziran 2019

Dönem II Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulu Yıl sonu Genel Bütünleme Sınavı

 

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI
MEVCUT ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT YENİLEME 2-31 Temmuz 2018
YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME ve YETERLİLİK SINAVI (MERKEZİ YERLEŞTİRME) 3-7 Eylül 2018
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI ORYANTASYON 1 Ekim 2018
Dönemi Güz Dönemi Bahar Dönemi Yaz Modülü
Modülü Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5
Derslerin Başlangıcı 1 Ekim 2018 26 Kasım 2018 28 Ocak 2019 25 Mart 2019 20 Mayıs 2019
Derslerin Son Günü 16 Kasım 2018 11 Ocak 2019 15 Mart 2019 10 Mayıs 2019 28 Haziran 2019
Final Sınavı 19-20 Kasım 2018 14-15 Ocak 2019 18-19 Mart 2019 13-14 Mayıs 2019 1-2 Temmuz 2019
RUSÇA HAZIRLIK ve II. ÖĞRETİM İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI
MEVCUT ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT YENİLEME 2-31 Temmuz 2018
YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME ve YETERLİLİK SINAVI (MERKEZİ YERLEŞTİRME) 3-7 Eylül 2018
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI ORYANTASYON 1 Ekim 2018
Dönemi Güz Dönemi Bahar Dönemi Yaz Modülü
Modülü Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5
Derslerin Başlangıcı 1 Ekim 2018 28 Ocak 2019 20 Mayıs 2019
Derslerin Son Günü 11 Ocak 2019 10 Mayıs 2019 28 Haziran 2019
Ara Sınav 19-20 Kasım 2018 18-19 Mart 2019 14 Haziran 2019
Final Sınavı 14-15 Ocak 2019 13-14 Mayıs 2019 1-2 Temmuz 2019