Yerleşkeler

Burslar ve Ücretler

2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılında Üniversitemizde üniversiteye giriş kontenjan ve yetenek bursu, başarı durumuna bakılmaksızın zorunlu hazırlık sınıfı hariç, lisans programlarında 4+1 yıl, ön lisans programlarında 2+1 yıl, Diş Hekimliği Fakültesi için 5+1 yıl, Tıp Fakültesi için 6+1 devam eder. Bu süreler içerisinde üniversitemizde çift anadal programları ücretsizdir. Üniversitemizde yandal programları ücretsizdir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan mutabakat metni uyarınca belirlenen spor alanlarında son dört yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporcuların Üniversitemize YKS sonucuna göre yerleşmeleri halinde %100 indirim yapılır.

2021 - AYT Puan Sıralamasında, yerleşeceği bölümün puan türünde Türkiye genelinde [İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Rusça Mütercim ve Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri dışında] ilk 1.000’e giren, burslu veya ücretli lisans bölümlerini tercih eden, üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere, her yıl 9 ay süreyle 2.000 TL nakit burs ve öğle yemeği desteği verilecektir. Ücretli programları tercih edip ilk 1.000’e girenlere ayrıca %100 indirim uygulanacaktır. 

Üniversitemiz Öğrenci Burs, İndirim ve Destek Yönergesi uyarınca, “Öğrencinin ilgili eğitim–öğretim programında gösterilmiş olan tüm dersleri almış ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3.50 ve üzeri olması kaydıyla” bölüm/program sınıf birincilerine, bir sonraki eğitim-öğretim yılında geçerli olmak üzere ve 1 yıl süre ile eğitim-öğretim ücreti üzerinden %50 oranında indirim yapılmaktadır.

 

Üniversitemiz bünyesindeki sanat ve spor dallarında (son 3 yıl içinde milli olan sporculara) başarı gösteren öğrencilere, en fazla %100 oranında Beykent Üniversitesi Öğrenci Burs, İndirim ve Destek Yönergesi doğrultusunda 1 yıl için indirim yapılmaktadır.

Aynı eğitim-öğretim yılında eğitim gören kardeşlerin her birine ve birinci derecede akrabalara %10 kardeş indirimi yapılmaktadır.

Türkiye’deki liselerden mezun olup Üniversitenin ücretli lisans programlarına kayıtlı IB Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre aşağıda belirtilen oranlarda öğrenim ücreti indirimi uygulanır.

  • 40 ve üstü olanlara %50,
  • 35-39 arası olanlara %35,
  • 30-34 arası olanlara %30 oranında eğitim-öğretim ücreti üzerinden indirim yapılır.

Türkiye’deki liselerden mezun olup Üniversitenin ücretli lisans programlarına kayıtlı ABITUR, MATURA, MATURİTA aşağıdaki diploma notlarına sahip öğrencilere öğrenim ücretinden %25 oranında indirim uygulanır.

  • ABITUR diploma notu 2,5 veya daha iyi olanlara
  • MATURA diploma notu 2,0 veya daha iyi olanlara
  • MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlara

Tam teşekküllü sağlık kurumundan alınan heyet raporuna göre engel oranı %40 ve üzeri olan öğrencilere eğitim-öğretim ücretinden %25 oranında indirim uygulanır. Bu indirim normal öğrenim süresi üzerinden +1 yıl daha devam eder.

Bu burs, Üniversitemiz öğrencisi olup Üniversitemiz bünyesindeki tüm sanat dallarından birinde uluslararası düzeyde ilk üç dereceye girerek başarı sağlayan öğrencilere verilmektedir.

Sanat ve Kültür Bursu yıllık olarak verilir. İlgili şartları sağlayan öğrencilere, öğrenim ücretinden en fazla %50 indirim yapılarak uygulanır. Konservatuvar mezunlarına tüm indirimlere ek olarak öğrenim ücreti üzerinden %10 indirim yapılmaktadır.