Burslar ve Ücretler | Beykent Üniversitesi
Yerleşkeler

Burslar ve Ücretler

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemizde üniversiteye giriş kontenjan ve yetenek bursu, başarı durumuna bakılmaksızın, zorunlu hazırlık sınıfı hariç, lisans programlarında 4+1 yıl, ön lisans programlarında 2+1 yıl devam eder. Bu süreçler içerisinde üniversitemizde çift anadal ve yandal programları ücretsizdir. (Diş Hekimliği Fakültesi için 5+1 yıl, Tıp Fakültesi için 6+1 eklenmelidir.)

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan mutabakat metni uyarınca belirlenen spor alanlarında son dört yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporcuların Üniversitemize YKS sonucuna göre yerleşmeleri halinde %100 indirim yapılır.

Üniversitemiz Öğrenci Burs, İndirim ve Destek Yönergesi uyarınca bölüm/program sınıf birincilerine, bir sonraki eğitim-öğretim yılında geçerli olmak üzere ve 1 yıl süre ile eğitim-öğretim ücreti üzerinden %50 oranında indirim yapılır.

 

Üniversitemiz bünyesindeki spor dallarında (son 3 yıl içinde milli olan sporculara) başarı gösteren öğrencilere, en fazla %100 oranında İstanbul Beykent Üniversitesi Öğrenci Burs, İndirim ve Destek Yönergesi doğrultusunda 1 yıl için indirim yapılır.

Aynı eğitim-öğretim yılında eğitim gören kardeşlerin her birine ve birinci derecede akrabalara %10 kardeş indirimi yapılır.

Türkiye’deki liselerden mezun olup Üniversitenin ücretli lisans programlarına kayıtlı IB Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre aşağıda belirtilen oranlarda öğrenim ücreti indirimi uygulanır.

  • 40 ve üstü olanlara %50,
  • 35-39 arası olanlara %35,
  • 30-34 arası olanlara %30 oranında eğitim-öğretim ücreti üzerinden indirim yapılır.

Türkiye’deki liselerden mezun olup Üniversitenin ücretli lisans programlarına kayıtlı ABITUR, MATURA, MATURİTA aşağıdaki diploma notlarına sahip öğrencilere öğrenim ücretinden %25 oranında indirim uygulanır.

  • ABITUR diploma notu 2,5 veya daha iyi olanlara
  • MATURA diploma notu 2,0 veya daha iyi olanlara
  • MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlara

Tam teşekküllü sağlık kurumundan alınan heyet raporuna göre engel oranı %40 ve üzeri olan öğrencilere eğitim-öğretim ücretinden %25 oranında indirim uygulanır. Bu indirim normal öğrenim süresi üzerinden +1 yıl daha devam eder.

Bu burs, Üniversitemiz öğrencisi olup Üniversitemiz bünyesindeki tüm sanat dallarından birinde uluslararası düzeyde ilk üç dereceye girerek başarı sağlayan öğrencilere verilir.

Sanat ve Kültür Bursu yıllık olarak verilir. İlgili şartları sağlayan öğrencilere, öğrenim ücretinden en fazla %50 indirim yapılarak uygulanır. Konservatuvar mezunlarına tüm indirimlere ek olarak öğrenim ücreti üzerinden %10 indirim yapılır.