Yerleşkeler

Temel Değerler

Bilginin evrensel olduğuna inanarak, yeni nitelikli bilgiler üretmek, mevcut bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve beceriye dönüşmesini sağlamak suretiyle insanlık için faydaya dönüştürmek.

Öğrencilerimize mesleklerin icrasında, doğa, tarih, etik ve kültürel değerler ile dezavantajlı grupları anlama ve gerekli hassasiyeti gösterecek şekilde eğitim ortamı sunmak.

Öğrencilerimizde odaklanmak ve öğrenme ihtiyacı ortaya çıkarmak ve gerekli ortamı sağlamak suretiyle, öğrencilerimizin öğrenme konusunda daha istekli olmalarını teşvik etmek.

Öğrencilerimizin ilgi ve eğilimlerini dikkate alarak; ülkenin, toplumun ve reel sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim vermek.

Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgiyi hizmete ve mesleki beceriye dönüştürmelerini sağlamak ve bilgiyi sürekli geliştirmek.

Genel yönetim, eğitim ve araştırma-yayında daha ileriye gitmek için sürekli çaba ve arayış içinde olmak.

Eğitim ve kurumsal yönetim iş süreçlerini, kalite standartlarına uygun bir şekilde yürütmek suretiyle güvence altına almak.

Öğrencilerimize, mezun olduklarında toplumun ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alacak şekilde mesleklerini icra etmelerini sağlayacak şekilde eğitim, uygulama ve sosyal sorumluluk fırsatı sunmak.

Öğrencilerimize mesleklerin icrasında, doğa, tarih, etik ve kültürel değerler ile dezavantajlı grupları anlama ve gerekli hassasiyeti gösterecek şekilde eğitim ortamı sunmak.