Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Murat FERMAN Rektör (Başkan)
Prof. Dr. Kazım SARI Rektör Yardımcısı (Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Ali ŞEYLAN Fen-Edebiyat Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Mine AKTULAY ÇAKIR  Güzel Sanatlar Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Ebru KARAMAN Hukuk Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Ülke Evrim UYSAL İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Asuman KUTLU İletişim Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Ürün BİÇER Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş AKTAN Tıp Fakültesi Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Şirin HATİPOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. Erkut ALTINDAĞ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Türker TUĞSAL Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Temsilcisi
Öğr. Gör. Irmak ZENGİN Yabancı Diller Yüksekokulu Temsilcisi
Doç. Dr. Esra KARACA ÇİFTÇİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GENÇER ÇELİK Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi Murat SÜSLÜ Genel Sekreter
Prof. Dr. Mahir HASANSOY Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanı
Mustafa GİDER Öğrenci Temsilcisi