Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Murat FERMAN
Rektör
(Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Ali ŞEYLAN
Fen-Edebiyat Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Mine
AKTULAY ÇAKIR
Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Ebru KARAMAN
Hukuk Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Mine AFACAN FINDIKLI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Asuman KUTLU
İletişim Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ürün BİÇER
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Nail YILMAZ
Tıp Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Firdevs ŞENEL
Diş Hekimliği Fakültesi
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Gülay Selvi HANİŞOĞLU
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Esra KARACA ÇİFTÇİ
 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Irmak TÜRK
Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Gülşah GENÇER ÇELİK
Meslek Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Erkut ALTINDAĞ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Müdür Yardımcısı
Dr. Murat SÜSLÜ
Genel Sekreter
Prof. Dr. Mahir HASANSOY
Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanı
Fatih AKKUŞ
Bilgi İşlem Daire Başkanı
Fatoş ÖZDEMİR
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Serhat BUTUR
Öğrenci Dekanı
Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKBAYRAK
Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanı
Mustafa GİDER
Öğrenci Konseyi Başkanı