Çift Anadal / Yandal | Beykent Üniversitesi
Çift Anadal

Çift Anadal / Yandal

Beykent Üniversitesinde bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları taktirde; ikinci bir diploma programında da lisans diploması veya ilgi duydukları başka bir eğitim öğretim dalında yandal sertifikası, bir ön lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları taktirde ikinci bir diploma programında da ön lisans diploması almalarını sağlamaktadır. 

Çift Anadal / Yandal işlemlerinde 24 Nisan 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, “Beykent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ve “Beykent Üniversitesi Çift Anadal, Yandal Yönergesi’nin” hükümleri uygulanır. 

 • Öğrenci çift anadala, anadal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 5'inci ön lisans programının en erken 2’inci ve en geç 3’üncü yarıyılı başında başvurabilir.
 • Öğrencinin çift anadala başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği anadal programında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
 • Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 3,00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. Değerlendirmede sınıfının ilk %20’sine girip ağırlıklı genel not ortalaması yüksek olana öncelik verilir.

 • Öğrenci, yandal programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir.
 • Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programında almakla yükümlü olduğu tüm kredili dersleri başarı ile tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,75 olması gerekir.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal ve Yandal Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

 • 16-18 Ağustos 2023: Başvuru 
 • 23 Ağustos 2023: Başvuru sonuçlarının ilanı 
 • 24-25 Ağustos 2023: Kabul edilen asil öğrencilerin kayıt tarihleri 
 • 01 Eylül 2023: Kabul edilen yedek öğrencilerin kayıt tarihleri 

 • 08-09 Şubat 2024: Başvuru
 • 13 Şubat 2024: Başvuru sonuçlarının ilanı
 • 14 Şubat 2024: Kabul edilen asil öğrencilerin kayıt tarihleri
 • 15 Şubat 2024: Kabul edilen yedek öğrencilerin kayıt tarihleri