Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi teknolojik donanımı, modern fiziki yapısı, alanında uzman eğitimci kadrosu, gelişim merkezleri, sosyal ve kültürel alanlarıyla mesleki eğitime farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.

Tüm üniversitelerin asli görevlerinden biri olan, bulunduğu bölge ve ülkede yaşayan insanları eğitmek ve aydınlatmak ilkesinden hareketle ve üniversitemizin mevcut bölümlerinin sağladığı muazzam bilgi birikiminden faydalanarak BÜSEM tarafından öğrencilerimize, halkımıza ve sektörel anlamda gereksinim duyulacak her konuda kurumlara en yüksek düzeyde eğitim olanakları sağlanacaktır.

Merkezimizin tüm programları teori ile pratiği birleştirmeye yönelik anlayışla, sektörel deneyime sahip BÜSEM akademik kadrosu tarafından hazırlanmakta ve eğitimlerimiz sonunda eğitimlerin sürelerine göre Katılım Belgesi ya da Sertifika verilmektedir.

Beykent Sürekli Eğitim Merkezi tarafından farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan kısa ve uzun süreli eğitim programlarının yanı sıra öğrencilere, gençlere, iş yaşamına yeni atılmış ve iş yaşamında deneyim sahibi olan yetişkinlere, değişen dünya koşullarında farklı fırsatlar yaratacak, kariyer ve kişisel gelişimleri için yararlı olacak programlar sunulmaktadır.

MİSYONUMUZ

Sektörde insan niteliğine dair sürekli değişen ihtiyaçları belirleyip çağın gerekleriyle yaşadığımız toplumun koşullarını bütünleştirerek, bireyler, kurumlar ve toplumumuz için yüksek değerler teşkil eden eğitimler vermek, nitelikli ve insan ilişkilerinde başarılı, Türkiye'yi ileriye taşıyabilecek iş gücünün oluşmasını sağlamak.

VİZYONUMUZ

Sektörde insan niteliğine dair sürekli değişen ihtiyaçları belirleyip çağın gerekleriyle yaşadığımız toplumun koşullarını bütünleştirerek, bireyler, kurumlar ve toplumumuz için yüksek değerler teşkil eden eğitimler vermek, nitelikli ve insan ilişkilerinde başarılı, Türkiye'yi ileriye taşıyabilecek iş gücünün oluşmasını sağlamak.