Akademik Takvim

Akademik Takvim

LİSANS - ÖN LİSANS
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Kayıt Yenileme (Mali Kayıt) Son Gün 27 Ağustos 2010 02-08 Şubat 2011
Yeni Kayıtlar 31 Ağustos-07 Eylül 2010 -
Yatay Geçiş (Kurum dışı) Başvuruları İçin Son Gün 01 Eylül 2010 31 Ocak 2011
Bölümlerarası Geçiş (Kurum içi) Başvuruları İçin Son Gün 01 Eylül 2010 31 Ocak 2011
Çift Anadal ve Yandal Başvuruları İçin Son Gün 01 Eylül 2010 31 Ocak 2011
Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuruları İçin Son Gün 03 Eylül 2010 -
Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları 13-17 Eylül 2010 -
Gecikmiş Mali Kayıt 13-17 Eylül 2010 -
Derslere Yazılım 13-17 Eylül 2010 02-08 Şubat 2011
Kayıt Dondurma 13-17 Eylül 2010 02-08 Şubat 2011
Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı 13 Eylül 2010 -
BULET Sınavı 14-15 Eylül 2010 (Yazılı-Sözlü Sınav) 01-02 Şubat 2011
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ders Başlangıcı 20 Eylül 2010 -
Açılış ve Oryantasyon 20 Eylül 2010 -
Derslerin Başlangıcı 20 Eylül 2010 09 Şubat 2011
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (Türkçe Programlar için) 22 Eylül 2010 -
Bilişim Teknolojileri Dersi (IT) Muafiyet Sınavı 23 Eylül 2010 (Lisans) 24 Eylül 2010 (Önlisans) 15 Şubat 2011 (Lisans) 16 Şubat 2011(Önlisans)
Ders Değiştirme, Ekleme, Bırakma 27 Eylül-01 Ekim 2010 16-22 Şubat 2011
Ara Sınavlar 22 Kasım-03 Aralık 2010 04-15 Nisan 2011
Derslerin Son Günü 05 Ocak 2011 17 Mayıs 2011
Pusula Şenliği - 18 Mayıs 2011
Final Sınavları 10-21 Ocak 2011 23 Mayıs-03 Haziran 2011
Yaz Öğretimi Başvuruları - 27 Haziran-01 Temmuz 2011
Yaz Öğretimi Derslerinin Başlama ve Bitiş Tarihi 04 Temmuz-26 Ağustos 2011

YÜKSEK LİSANS - DOKTORA
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Ön Kayıt Tarihleri 09-31 Ağustos 2010 03 Ocak-21 Ocak 2011
Kesin Kayıt Tarihleri 01 Eylül-24 Eylül 2010 24 Ocak-21 Şubat 2011
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 01 Eylül-24 Eylül 2010 21 Şubat-28 Şubat 2011
Derslerin Başlangıcı 11 Ekim 2010 07 Mart 2011
Derslerin Son Günü 26 Ocak 2011 13 Haziran 2011
Final Sınavları 04 Şubat-14 Şubat 2011 17 Haziran-27 Haziran 2011
YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN EĞİTİM)
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Ön Kayıt Tarihleri 31 Ağustos-13 Eylül 2010 24 Ocak-07 Şubat 2011
Kesin Kayıt Tarihleri 14 Eylül-22 Ekim 2010 08 Şubat-11 Mart 2011
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 27 Eylül-22 Ekim 2010 28 Şubat-11 Mart 2011
Derslerin Başlangıcı 25 Ekim 2010 14 Mart 2011
Derslerin Son Günü 09 Şubat 2011 21 Haziran 2011
Final Sınavları 12 Şubat-13 Şubat 2011 02 Temmuz-03 Temmuz 2011
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SİNEMA-TV SANATTA YETERLİK PROGRAMI
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Kesin Kayıt Tarihleri 05-06 Kasım 2010 24 Ocak-21 Şubat 2011
Derslerin Başlangıcı 08 Kasım 2010 14 Mart 2011
Derslerin Son Günü 21 Şubat 2011 20 Haziran 2011
Final Sınavları 28 Şubat-05 Mart 2011 27 Haziran-02 Temmuz 2011

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI
Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı 13 Eylül 2010 - - - - -
BULET Sınavı 14-15 Eylül 2010 01-02 Şubat 2011 - - - -
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Oryantasyonu 20 Eylül 2010 - - - - -
Modülü Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5 Modül 6 Yaz Öğretimi
Seviyesi A1-Beginner A2-Higher Beginner B1- Pre- Intermediate B2- Intermediate A2-Higher Beginner B1- Pre-Intermediate B2- Intermediate C1- Upper-Intermediate B1- Pre- Intermediate B2- Intermediate C1- Upper-Intermediate C2- Advanced B1- Pre- Intermediate B2- Intermediate C1- Upper-Intermediate C2- Advanced B2- Intermediate C1- Upper-Intermediate C2- Advanced B2- Intermediate C1- Upper-Intermediate C2- Advanced C1- Upper-Intermediate C2- Advanced
Derslerin Başlangıcı 20 Eylül 2010 01 Kasım 2010 20 Aralık 2010 07 Şubat 2011 21 Mart 2011 02 Mayıs 2011 27 Haziran 2011
Derslerin Son Günü 26 Ekim 2010 15 Aralık 2010 26 Ocak 2011 16 Mart 2011 27 Nisan 2011 09 Haziran 2011 04 Ağustos 2011
Modül Sonu Sınavı 27 Ekim 2010 16 Aralık 2010 27 Ocak 2011 17 Mart 2011 28 Nisan 2011 10 Haziran 2011 05 Ağustos 2011
BULET - - 01-02 Şubat 2011 - - 14-15 Haziran 2011 -