Mütevelli Heyet Başkanı - Erkan Çelik
Mütevelli Heyet Başkanı - Erkan Çelik

Mütevelli Heyet Başkanı

 

İçinde yaşadığı topluma ve tüm insanlığa değer katan, çağa yön verme hedefinde, vizyoner bireyler yetiştirme amacı ile yola çıktığımız 1997 yılından bugüne aynı hedef doğrultusunda çeyrek asırlık bir üniversite olarak yolumuza devam ediyoruz.

10 fakülte, 3 yüksekokul ve 1 enstitü ile Ayazağa, Beylikdüzü, Hadımköy ve Taksim yerleşkelerinde sorgulayan ve merak eden genç zihinlerle değer yaratmaya devam ediyoruz. Bilim, merak etmekle başlar. Merak ise insanın keşfetme ve sorgulama isteğini tetikler. Dijitalleşme ve yapay zekanın tüm süreçleri şekillendirdiği çağımızda, yeni ve doğru sorular sormak, dünyayı daha iyi anlayarak tüm problemlerin üstesinden gelebilecek bireyler yetiştirmede en önemli yetkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bilinç ile öğrencilerimize; kendilerini, mesleklerini ve dünyayı daha iyi anlamalarına olanak sağlayan, doğru soruları sorabilme ve eleştirel düşünebilme yetkinliklerini önceleyen, dünyaya açık bir eğitim ortamı sunuyoruz. Bu hususta, İstanbul Beykent Üniversitesi olarak temel bilimler, mühendislik, bilişim, sağlık, sosyal, dil ve yönetim bilimleri alanlarında eğitim süreçlerimizde dijitalleşme, yapay zekâ ve uluslararasılaşma konularına öncelik veriyoruz. Bu nedenle hemen hemen her fakültemiz ve yüksekokulumuzda ulusal ve uluslararası akreditasyonlar ile kalite süreçlerini titizlikle yürütmeye devam etmekteyiz. Bu sayede öğrencilerimiz, uluslararası standartlara uygun bir eğitim alarak küresel rekabet ortamında başarıya ulaşma fırsatına kavuşmaktadırlar.

İstanbul Beykent Üniversitesi olarak, her geçen gün daha da ileriye taşıyacağımız bu anlayış ışığında, öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirme yolculuğunda, kendilerine, ülkemize ve tüm insanlığa değer katmalarına olanak sağlamaya devam edeceğiz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Dr. Erkan ÇELİK

Mütevelli Heyet Başkanı