Kütüphane
Kütüphane

Kütüphane

Üniversitemizin bilgi-belge hizmeti kütüphane ve arşiv birimlerimizden sağlanmaktadır. Akademik alt yapıya uygun olarak farklı yerleşkelerde kurulan birimlerin koordinasyonu, Daire Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Üniversitemizin kuruluşundan itibaren hizmet veren kütüphanelerimiz, üniversitenin akademik yapısı ve araştırma alanlarını dikkate alarak büyüme politikası izlemekte, aynı zamanda öğrencilerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri kütüphane kaynaklarıyla desteklemektedir.

Beykent kütüphaneleri arasında koordinasyon, üniversite içi ve dışı diğer kurum ve kuruluş kütüphaneleri ile işbirliği ve kütüphane hizmetlerinin tanımı, yararlandırma koşullarını oluşturulan “Kütüphane Çalışma Esasları Yönergesi” ne göre hizmet vermekteyiz.

Üniversitemize bağlı birimlerin arşiv malzemelerinin düzeni ve dijital ortama aktarılması için Daire Başkanlığımıza bağlı “Kurum Arşivi” oluşturulmuştur. “Arşiv Yönergesi” ne göre çalışmalar yürütülmektedir.

Kütüphanemiz Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) ve TÜBİTAK-Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ve Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Birliği'ne (BLU) üyedir.