İntibak Esasları
Yerleşkeler

İntibak Esasları

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Ders Plan Değişikliklerinde Yapılacak İntibaklara İlişkin Senato Esasları

Ders Planı değişikliği ile kaldırılan dersin yerine yeni ders konması durumunda;

 1. Dersten AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrenci yeni konan dersten sorumlu değildir (ders eski adı ve kredisi ile transkriptinde kalır).
 2. Dersten başarısız olan öğrenci yeni dersten sorumludur (yeni dersin notu geldiğinde eski dersin notu transkriptinden silinir).
 3. Dersi hiç almayan öğrenci yeni dersten sorumludur.
 4. Dersten şartlı başarılı veya başarılı olarak geçmiş öğrenci başarı notunu yükseltmek amacıyla bu ders yerine dersin yeni halini alabilir (yeni dersin notu geldiğinde eski dersin notu transkriptinden silinir).

Not: Şayet yeni dersin AKTS’si daha düşük ise ders tekrarı yapan öğrencinin toplamda kazandığı AKTS o nispette eksik kalır. Bu durumda, öğrenci, mezuniyet AKTS değerini sağlayacak kadar zorunlu veya seçmeli dersi, ders planına yeni konulmuş derslerden almak zorundadır.

 

Seçime bağlı dersler;

 1. Seçime bağlı dersler alternatifli olduğu için öğrenci bunlardan bir tanesini seçer.
 2. Öğrenci seçtiği dersten başarılı olduğu takdirde diğer dersi almasına gerek yoktur.
 3. Öğrenci seçtiği dersten başarısız olduğu takdirde başarısız olduğu dersi seçebileceği gibi alternatifini de seçebilir (yeni dersin notu geldiğinde eski dersin notu transkriptinden silinir).
 4. Seçtiği dersten şartlı başarılı veya başarılı olarak geçmiş öğrenci, başarı notunu yükseltmek amacıyla bu dersi seçebileceği gibi alternatifini de seçebilir (yeni dersin notu geldiğinde eski dersin notu transkriptinden silinir).

Ders planı değişikliği nedeni ile bir dersin alt yıla/yıllara taşınması durumunda;

 1. Dersten AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrenci alt yıla/yıllara taşınan dersten sorumlu değildir (ders eski yarıyılı ile transkriptinde kalır).
 2. Dersten başarısız olan öğrenci dersin yeni halini almak zorundadır.
 3. Dersi hiç almamış öğrenci dersin yeni halini almak zorundadır.
 4. Dersten şartlı başarılı veya başarılı olarak geçmiş öğrenci, başarı notunu yükseltmek için dersi yeni hali ile alabilir.

Ders planı değişikliği nedeni ile bir dersin üst yıla/yıllara taşınması durumunda;

 1. Dersten AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrenci üst yıla/yıllara taşınan dersten sorumlu değildir (ders eski yarıyılı ile transkriptinde kalır).
 2. Dersten başarısız olan öğrenci dersi yeni haliyle almak zorundadır.
 3. Dersi hiç almamış öğrenci dersin yeni halini almak zorundadır.
 4. Dersten şartlı başarılı veya başarılı olarak geçmiş öğrenci, başarı notunu yükseltmek için dersi yeni hali ile alabilir.

Ders Planına, önceki planda bulunmayan yeni ders/dersler konması durumunda;

 1. öğrenci mezuniyet için gerekli AKTS’yi sağlayamaz ise bu dersten/derslerden sorumludur.