Yerleşkeler

Misyon ve Vizyon

Misyon:

Bilgi ve teknoloji üreten, geliştiren ve mesleki beceriye dönüştürerek toplum yararına kullanacak nitelikli bireyler yetiştiren bir üniversite olarak, öğrencilerimize; fiziki ve teknolojik altyapı, sosyal ortam, eğitim-uygulama programları ve öğrenme kaynaklarına erişim imkanları sunarak kendilerini;

Liderlik ve sosyal yönü güçlü, ne istediğini bilen, özgüveni yüksek, hızlı karar verebilen, duygusal zekâya sahip, hayallerinin peşinde koşan,

Sistematik düşünce ve entelektüel disipline, etkin öğrenme stratejileri ve çoklu düşünme sistemine sahip; sorgulayıcı ve analitik/inovatif düşünebilen, karmaşık sorunlarla başa çıkabilen ve kompleks problemleri çözebilen, 

Teknolojiyi takip eden, kullanan, geliştirebilen ve programlayabilen, yaşadıkları çağı algılayan, toplumunu tanıyan, etik değerlere ve çevreye duyarlı,

Mesleki bilgi ve becerilerini dünyanın her yerinde kullanabilecek şekilde profesyonel hayata hazırlanma fırsatı sunmak.

 

Vizyon:

Küresel ölçekte bir yükseköğretim kurumu olmaktır.