Yerleşkeler

Misyon ve Vizyon

Misyon:

 

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde görev almak; ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi ve teknoloji üreten, geliştiren ve mesleki beceriye dönüştürerek toplum yararına kullanabilen ve çevreye duyarlı bir yükseköğretim kurumu olarak toplumun kültürel, sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına katkıda bulunmaktır

 

Vizyon:

 

Uluslararası ölçekte sürdürülebilir başarıya sahip bir yükseköğretim kurumu olmaktır.