Akademik Takvim

Akademik Takvim

LİSANS - ÖN LİSANS
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Kayıt Yenileme (Mali Kayıt) Son Gün 28 Ağustos 2009 01 - 05 Şubat 2010
Yeni Kayıtlar 31 Ağustos - 07 Eylül 2009 -
Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı 14 Eylül 2009 -
BULET Sınavı 15 Eylül 2009 (Yazılı Sınav) 16 Eylül 2009 (Sözlü Sınav) -
Yatay Geçiş (Kurum dışı) Başvuruları İçin Son Gün 18 Eylül 2009 29 Ocak 2010
Bölümlerarası Geçiş (Kurum içi) Başvuruları İçin Son Gün 18 Eylül 2009 29 Ocak 2010
Çift Anadal ve Yandal Başvuruları İçin Son Gün 18 Eylül 2009 29 Ocak 2010
Derslere Yazılım 14 - 25 Eylül 2009 01 - 05 Şubat 2010
Kayıt Dondurma 14 - 25 Eylül 2009 01 - 05 Şubat 2010
Gecikmiş Mali Kayıt ve Derslere Yazılım 14 - 25 Eylül 2009 -
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Ders Başlangıcı 28 Eylül 2009 -
Açılış ve Oryantasyon 28 Eylül 2009 -
Derslerin Başlangıcı 28 Eylül 2009 08 Şubat 2010
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (Türkçe Programlar için) 30 Eylül 2009 -
Bilişim Teknolojileri Dersi Muafiyet/Seviye Belirleme Sınavı 01 Ekim 2009 (lisans) 02 Ekim 2009 (ön lisans) 11 Şubat 2010 (lisans) 12 Şubat 2010 (ön lisans)
Ders Değiştirme, Ekleme, Bırakma 05 - 09 Ekim 2009 15 - 19 Şubat 2010
Ara Sınavlar 16 - 25 Kasım 2009 29 Mart - 09 Nisan 2010
Pusula Şenliği - 21 Mayıs 2010
Derslerin Son Günü 08 Ocak 2010 21 Mayıs 2010
Final Sınavları 11 - 22 Ocak 2010 24 Mayıs - 04 Haziran 2010
Yaz Öğretimi Başvuruları - 10 - 24 Haziran 2010
Yaz Öğretimi Derslerinin Başlaması ve Bitiş Tarihi 28 Haziran - 27 Ağustos 2010

YÜKSEK LİSANS - DOKTORA
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Ön Kayıt Tarihleri 17 Ağustos - 11 Eylül 2009 04 Ocak - 29 Ocak 2010
Kesin Kayıt Tarihleri 14 Eylül - 09 Ekim 2009 01 - 19 Şubat 2010
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 14 Eylül - 09 Ekim 2009 15 Şubat - 26 Şubat 2010
Derslerin Başlangıcı 12 Ekim 2009 01 Mart 2010
Derslerin Son Günü 26 Ocak 2010 08 Haziran 2010
Final Sınavları 01 Şubat- 08 Şubat 2010 14 Haziran - 21 Haziran 2010
YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN EĞİTİM)
Çalışma Programı Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı
Ön Kayıt Tarihleri 31 Ağustos - 25 Eylül 2009 25 Ocak - 19 Şubat 2010
Kesin Kayıt Tarihleri 28 Eylül - 23 Ekim 2009 22 Şubat - 12 Mart 2010
Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 28 Eylül - 23 Ekim 2009 01 Mart - 12 Mart 2010
Derslerin Başlangıcı 26 Ekim 2009 15 Mart 2010
Derslerin Son Günü 09 Şubat 2010 22 Haziran 2010
Final Sınavları 15 - 22 Şubat 2010 28 Haziran - 05 Temmuz 2010

Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı
Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı 14 Eylül 2009
BULET Sınavı 15 Eylül 2009 (Yazılı Sınav) - 16 Eylül 2009 (Sözlü Sınav)
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Oryantasyonu 28 Eylül 2008
Modülü Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Yaz Öğretimi
Seviyesi Elementary- Pre.Intermediate- Intermediate Elementary- Pre.Intermediate- Intermediate- Upper.Intermediate Elementary-Pre.Intermediate-Intermediate-Upper.Intermediate-Advanced 1 Pre.Intermediate-Intermediate-Upper.Intermediate-Advanced 1-Advanced 2 Intermediate Upper Intermediate
Derslerin Başlangıcı 28 Eylül 2009 01 Aralık 2009 08 Şubat 2010 12 Nisan 2010 28 Haziran 2010
Ara Sınav 27 Ekim 2009 23 Aralık 2009 11 Mart 2010 13 Mayıs 2010 22 Temmuz 2010
Derslerin Son Günü 20 Kasım 2009 22 Ocak 2010 02 Nisan 2010 04 Haziran 2010 11 Ağustos 2010
Final Sınavı 23 Kasım 2009 25 Ocak 2010 05 Nisan 2010 07 Haziran 2010 12 Ağustos 2010
BULET - 14 Haziran 2010 (Yazılı Sınav) 15 Haziran 2010 (Sözlü Sınav)