Akademik Takvim

Akademik Takvim

GÜZ YARIYILI DİŞ HEKİMLİĞİ
14-18 Ağustos 2017 Merkezi Yerleştirme İle Yeni Kazanan Öğrenciler İçin Kayıt Tarihleri
14-18 Ağustos 2017 Fakültemize Yeni Başlayan, Öğrenciler İçin Yabancı Dil Seviye Tespit Ve Muafiyet Sınavı
18-21 Eylül 2017 Güz Dönemi Kurul Dışı Dersler İçn Ders Kayıt Tarihleri (1. Sınıfların Ders Kayıtları Otomatik Olarak Yapılacaktır)
25 Eylül 2017 Güz Dönemi Eğitim - Öğretim Faaliyetlerinin Ve Derslerin Başlaması
6 Ekim 2017 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı
1 Kasım 2017 2. Ders Kurulu Telafi Dersleri
2 Kasım 2017 2. Ders Kurulu Sonu Uygulama Ve Pratik Sınavı
3 Kasım 2017 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı
13 - 24 Kasım 2017 Kurul Dışı Dersler İçin Ara Sınav Tarihi
4 - 5 Aralık 2017 Kurul Dışı Dersler Için Ara Sınav Mazeret Sınav Tarihi
4 Aralık 2017 3. Ders Kurulu Telafi Dersleri
6 Aralık 2017 3. Ders Kurulu Sonu Uygulama Ve Pratik Sınavı
7 Aralık 2017 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı
27 Aralık 2017 Kurul Dışı Dersler İçin Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi İçin Son Gün (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
29 Aralık 2017 Kurul Dışı Dersler İçin Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih
29 Aralık 2017 Kurul Dışı Dersler İçin Güz Yarıyılı Derslerin Sonu
02 - 13 Ocak 2018 Kurul Dışı Dersler İçin Final Sınav Tarihleri
17 Ocak 2018 4. Ders Kurulu Telafi Dersleri
18 Ocak 2018 4. Ders Kurulu Sonu Uygulama Ve Pratik Sınavı
19 Ocak 2018 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı
19 Ocak 2018 Diş Hekimliği Fakültesi Güz Yarıyıl Derslerinin Bitimi
22 Ocak-4 Şubat Yarıyıl Tatili
BAHAR YARIYILI DİŞ HEKİMLİĞİ
22-25 Ocak 2018 Bahar Dönemi Kurul Dışı Dersler İçin Ders Kayıt Tarihleri (1. Sınıfların Ders Kayıtları Otomatik Olarak Yapılacaktır)
5 Şubat 2018 Bahar Dönemi Derslerin Başlaması
19 - 30 Mart 2018 Kurul Dışı Derslerin Ara Sınav Tarihleri
28 Mart 2018 5. Ders Kurulu Telafi Dersleri
29 Mart 2018 5. Ders Kurulu Sonu Uygulama Ve Pratik Sınavı
30 Mart 2018 5. Ders Kurulu Sonu Sınavı
9 - 10 Nisan 2018 Kurul Dışı Dersler Için Ara Sınav Mazeret Sınav Tarihi
2 Mayıs 2018 Kurul Dışı Dersler İçin Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi İçin Son Gün (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
2 Mayıs 2018 6. Ders Kurulu Telafi Dersleri
3 Mayıs 2018 6. Ders Kurulu Sonu Uygulama Ve Pratik Sınavı
4 Mayıs 2018 6. Ders Kurulu Sonu Sınavı
04 Mayıs 2018 Kurul Dışı Dersler İçin Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih
04 Mayıs 2018 Kurul Dışı Dersler İçin Bahar Yarıyılı Derslerin Sonu
14 - 25 Mayıs 2018 Kurul Dışı Dersler İçin Final Sınav Tarihleri
30 Mayıs 2018 Dönem Kurul Derslerinin Sona Ermesi
1 Haziran 2018 Kurul Dersleri Ve Kurul Dışı Mesleki Dersler İçin Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih
5 Haziran Kurul Dışı Mesleki Dersler Yıl Sonu Sınavı
6-8 Haziran Ders Kurulları Mazeret Sınavları
7 Haziran 2018 7. Ders Kurulu Telafi Dersleri
7 Haziran 2018 7. Ders Kurulu Sonu Uygulama Ve Pratik Sınavı
8 Haziran 2018 7. Ders Kurulu Sonu Sınavı
26 Haziran 2018 Ders Kurulu Yılsonu Genel Sınavı
27 Haziran 2018 Kurul Dışı Mesleki Dersler Yıl Sonu Bütünleme Sınavı
4 Temmuz 2018 Ders Kurulu Yılsonu Genel Bütünleme Sınavı

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
12 Haziran 2017- 30 Eylül 2017 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
12 Haziran 2017- 30 Eylül 2017 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri (1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
07 Ekim 2017 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
16 Ekim 2017 Yüksek Lisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
3 Kasım 2017 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programlan İçin)
3 Kasım 2017 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
3 Kasım 2017 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
3 Kasım 2017 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
3 Kasım 2017 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih (Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
24 Aralık 2017 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
29 Aralık 2017 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
12 Ocak 2018 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih(En az 3.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
19 Ocak 2018 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
19 Ocak 2018 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
19 Ocak 2018 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 3.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
21 Ocak 2018 Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
22 Ocak 2018 - 04 Şubat 2018 Final Sınav Tarihleri
9 Şubat 2018 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
GÜZ DÖNEMİ DOKTORA
12 Haziran 2017 - 15 Eylül 2017 Ön Kayıt Tarihleri
21 Ağustos 2017 - 30 Eylül 2017 Kesin Kayıt Tarihleri
03 Temmuz 2017 - 07 Ekim 2017 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
07 Ekim 2017 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
16 Ekim 2017 Doktora Derslerinin Başlangıç Tarihi
3 Kasım 2017 Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
3 Kasım 2017 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
3 Kasım 2017 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
24 Aralık 2017 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
29 Aralık 2017 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
Aralık 2017 Güz Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
29 Aralık 2017 Temmuz-Aralık Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin,Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir)
19 Ocak 2018 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
21 Ocak 2018 Doktora Derslerinin Son Günü
22 Ocak 2018 - 04 Şubat 2018 Final Sınav Tarihleri
9 Şubat 2018 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri(1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
11 Şubat 2018 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
19 Şubat 2018 Yüksek Lisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
09 Mart 2018 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programlan İçin)
09 Mart 2018 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
09 Mart 2018 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
09 Mart 2018 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
09 Mart 2018 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih(Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
22 Nisan 2018 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
27 Nisan 2018 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
18 Mayıs 2018 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (En az 3.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
20 Mayıs 2018 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
25 Mayıs 2018 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 4.Dönem ve sonrası 2017-2018 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
25 Mayıs 2018 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 3.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
27 Mayıs 2018 Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
28 Mayıs 2018 - 10 Haziran 2018 Final Sınav Tarihleri
15 Haziran 2018 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 Ön Kayıt Tarihleri
22 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
11 Şubat 2018 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
19 Şubat 2018 Doktora Derslerinin Başlangıç Tarihi
09 Mart 2018 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
09 Mart 2018 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
09 Mart 2018 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
22 Nisan 2018 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
27 Nisan 2018 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
20 Mayıs 2018 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişlerin İçin Kapatılacaktır)
27 Mayıs 2018 Doktora Derslerinin Son Günü
28 Mayıs 2018 - 10 Haziran 2018 Final Sınav Tarihleri
Haziran 2018 Bahar Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
18 Haziran 2018 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
RESMİ TATİLLER
24 Haziran 2017 (Arife ½ Gün) 25 - 27 Haziran 2017 Ramazan Bayramı
30 Ağustos 2017 Zafer Bayramı
31 Ağustos 2017 (Arife ½ Gün) 01 - 04 Eylül 2017 Kurban Bayramı
28 Ekim 2017 (½ Gün) 29 Ekim 2017 Cumhuriyet Bayramı
1 Ocak 2018 Yılbaşı
23 Nisan 2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2018 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2018 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
14 Haziran 2018 (Arife ½ Gün) 15 - 17 Haziran 2018 Ramazan Bayramı
15 Temmuz 2018 Demokrasi Bayramı
20 Ağustos 2018 (Arife ½ Gün) 21 - 24 Ağustos 2018 Kurban Bayramı
30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı

GÜZ DÖNEMİ LİSANS - ÖN LİSANS
19 Haziran - 18 Ağustos 2017 Kurum Dışı Başarı Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri
03-31 Temmuz 2017 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri
14-18 Ağustos 2017 Merkezi Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrenciler İçin Kayıt Tarihleri
14-18 Ağustos 2017 Üniversitemize Yeni Başlayan, İngilizce ve Rusça Zorunlu Hazırlık Okuyacak Öğrenciler İçin Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına Girmeleri Zorunludur)
15 Ağustos 2017 Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Son Başvuru Tarihi (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)
21 Ağustos 2017 Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Başvuru SONUÇLARININ İLANI (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)
21-24 Ağustos 2017 Çift Anadal ve Yandal Başvuru Tarihleri (Başvuru Öğrenci Otomasyon Sisteminden (OBIS) yapılacaktır)
21-24 Ağustos 2017 Başarı Ortalaması ile Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri (Başvuru Öğrenci Otomasyon Sisteminden (OBIS) yapılacaktır)
21 - 25 Ağustos 2017 Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde 1 Uyarınca Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHLERİ (Kurum İçi Ek Madde 1 Başvuruları Dahil)
24 Ağustos 2017 Kurum Dışı Yatay Geçiş (Başarı Ortalaması İle) Başvuru SONUÇLARININ İLANI
24 - 28 Ağustos 2017 Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması İle) Hak Kazanan Asil Öğrencilerin KAYIT TARİHLERİ
25 Ağustos 2017 Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi (Merkezi Yerleştirme, Özel Yetenek Sınavı ile Kazanan Öğrenciler)
29 Ağustos 2017 Çift Anadal ve Yandal Başvuru SONUÇLARININ İLANI
29 Ağustos 2017 Kurum Dışı Yatay Geçişe (Başarı Ortalaması İle) Yedek Listeden Hak Kazanan Öğrencilerin KAYIT TARİHİ
05 - 08 Eylül 2017 Çift Anadal ve Yandala Kabul Edilen Asil Öğrencilerin Dilekçe ile Yapılacak KAYIT TARİHLERİ
08 Eylül 2017 Başarı Ortalaması ile Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru SONUÇLARININ İLANI
11-13 Eylül 2017 Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Asil Öğrencilerin Dilekçe ile Yapılacak KAYIT TARİHLERİ
12 Eylül 2017 Çift Anadal ve Yandala Kabul Edilen Yedek Öğrencilerin Dilekçe ile Yapılacak KAYIT TARİHİ
14 Eylül 2017 Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Yedek Öğrencilerin Dilekçe ile Yapılacak KAYIT TARİHİ
18-21 Eylül 2017 Ders Kayıt Tarihleri (1. Sınıfların Ders Kayıtları Otomatik Olarak Yapılacaktır)
25 Eylül 2017 Güz Dönemi Derslerinin Başlaması
2-4 Ekim 2017 Ders Ekle - Çıkar Haftası (Birinci Sınıflar Hariç)
13 - 24 Kasım 2017 Ara Sınav Tarihleri
04 - 05 Aralık 2017 ÇAP / YANDAL ve Değişim Programları ile Gelen Öğrencilerin Çakışan Ara Sınavları İçin Mazeret Sınav Tarihleri
27 Aralık 2017 Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi İçin Son Gün (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
29 Aralık 2017 Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih
29 Aralık 2017 Güz Yarıyılı Derslerin Sonu
02 - 13 Ocak 2018 Final Sınav Tarihleri
13 - 14 Ocak 2018 Uzaktan Eğitim Final Sınav Tarihleri
22-23 Ocak 2018 ÇAP / YANDAL ve Değişim Programları ile Gelen Öğrencilerin Çakışan Final Sınavları İçin Mazeret Sınav Tarihleri
26 Ocak 2018 Üç Ders Sınavı Başvuru Tarihi (Başvurular Öğrenci Otomasyon Sisteminden Yapılacaktır)
29 Ocak 2018 Üç Ders Sınavı Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi
31 Ocak - 01 Şubat 2018 Üç Ders Sınav Tarihi
BAHAR DÖNEMİ LİSANS - ÖN LİSANS
22-25 Ocak 2018 Ders Kayıt Tarihleri (1. Sınıfların Ders Kayıtları Otomatik Olarak Yapılacaktır)
25 - 26 Ocak 2018 Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri (Başvuru Öğrenci Otomasyon Sisteminden (OBIS) yapılacaktır)
25 - 26 Ocak 2018 Çift Anadal ve Yandal Başvuru Tarihleri (Başvuru Öğrenci Otomasyon Sisteminden (OBIS) yapılacaktır)
29 Ocak 2018 Bahar Dönemi Derslerinin Başlaması
01 Şubat 2018 Kurum İçi Yatay Geçiş SONUÇLARININ İLANI
01 Şubat 2018 Çift Anadal ve Yandal Başvuru SONUÇLARININ İLANI
01 - 02 Şubat 2018 Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Asil Öğrencilerin Dilekçe İle Yapılacak KAYIT TARİHLERİ
01 - 02 Şubat 2018 Çift Anadal ve Yandala Kabul Edilen Asil Öğrencilerin Dilekçe İle Yapılacak KAYIT TARİHLERİ
05 Şubat 2018 Kurum İçi Yatay Geçişe Hak Kazanan Yedek Öğrencilerin Dilekçe İle Yapılacak KAYIT TARİHİ
05 Şubat 2018 Çift Anadal ve Yandala Kabul Edilen Yedek Öğrencilerin Dilekçe İle Yapılacak KAYIT TARİHİ
05 - 07 Şubat 2018 Ders Ekle - Çıkar Haftası (Birinci Sınıflar Hariç)
07 Şubat 2018 Kurum İçi Yatay Geçiş ile Kayıt Olan Öğrencilerin Ders Kayıt Tarihleri
07 Şubat 2018 Çift Anadal ve Yandala Kayıt Olan Öğrencilerin Ders Kayıt Tarihleri
19 - 30 Mart 2018 Ara Sınav Tarihleri
09 - 10 Nisan 2018 ÇAP / YANDAL ve Değişim Programları ile Gelen Öğrencilerin Çakışan Ara Sınavları İçin Mazeret Sınav Tarihleri
2 Mayıs 2018 Dönem İçi Ölçme Faaliyetleri Sonuçlarının Sisteme Girişi İçin Son Gün (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
04 Mayıs 2018 Devamsızlıkların Sisteme Girişi İçin Son Tarih
04 Mayıs 2018 Bahar Yarıyılı Derslerin Sonu
7-18 Mayıs 2018 Final Sınav Tarihleri
12 - 13 Mayıs 2018 Uzaktan Eğitim Final Sınav Tarihleri
28-29 Mayıs 2018 ÇAP / YANDAL ve Değişim Programları ile Gelen Öğrencilerin Çakışan Final Sınavları İçin Mazeret Sınav Tarihleri
11 Haziran 2018 Üç Ders Sınavı Başvuru Tarihi (Başvurular Öğrenci Otomasyon Sisteminden Yapılacaktır)
12 Haziran 2018 Üç Ders Sınavı Başvuru Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi
18 Haziran 2018 Üç Ders Sınav Tarihi
20 Haziran 2018 Yaz Öğretiminde Açılacak Derslerin Belirlenmesi İçin Ders Seçimi ve Mali Kayıt (Öğrenci Otomasyon Sistemi ve Muhasebe ile Yapılacaktır.)
21 Haziran 2018 Yaz Öğretiminde Açılan Derslerin İlanı
22 Haziran 2018 Açılan Derslerden Yeni Ders Seçme (Mali Kayıt) ve Açılmayan Derslerin Yerine Açılan Ders Alma
25 Haziran 2018 Yaz Öğretimi Derslerinin Başlangıcı
10 Ağustos 2018 Yaz Öğretimi Derslerinin Son Günü
13-17 Ağustos 2018 Yaz Öğretimi Sınav Tarihleri
10 Eylül 2018 Üç Ders Sınavı Başvuru Tarihi (Başvurular Öğrenci Otomasyon Sisteminden Yapılacaktır)
11 Eylül 2018 Üç Ders Sınavı Başvuru Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi
13 Eylül ve 14 Eylül 2018 Üç Ders Sınav Tarihi
RESMİ TATİLLER
24 Haziran 2017 (Arife ½ Gün) 25 - 27 Haziran 2017 Ramazan Bayramı
15 Temmuz 2017 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2017 Zafer Bayramı
31 Ağustos 2017 (Arife  ½ Gün) 01 - 04 Eylül 2017 Kurban Bayramı
28 Ekim 2016 ( ½ Gün) 29 Ekim 2016 Cumhuriyet Bayramı
01 Ocak 2018 Yılbaşı
23 Nisan 2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2018 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2018 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
14 Haziran 2018 (Arife ½ Gün) 15 - 17 Haziran 2018 Ramazan Bayramı
15 Temmuz 2018 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
20 Ağustos 2018 (Arife ½ Gün) 21 - 24 Ağustos 2018 Kurban Bayramı
30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
12 Haziran 2017- 30 Eylül 2017 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
12 Haziran 2017- 30 Eylül 2017 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
12 Haziran 2017- 30 Eylül 2017 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri (1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
07 Ekim 2017 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
16 Ekim 2017 Yüksek Lisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
16 Ekim 2017 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
3 Kasım 2017 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programlan İçin)
3 Kasım 2017 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
3 Kasım 2017 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
3 Kasım 2017 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
3 Kasım 2017 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih (Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
18 Aralık 2017 - 24 Aralık 2017 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
24 Aralık 2017 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
29 Aralık 2017 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
12 Ocak 2018 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih(En az 3.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
19 Ocak 2018 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
19 Ocak 2018 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 4.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
19 Ocak 2018 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih(En az 3.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Güz Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
21 Ocak 2018 Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
21 Ocak 2018 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
22 Ocak 2018 - 04 Şubat 2018 Final Sınav Tarihleri
03 Şubat 2018 -04 Şubat 2018 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
9 Şubat 2018 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
GÜZ DÖNEMİ DOKTORA
12 Haziran 2017 - 15 Eylül 2017 Ön Kayıt Tarihleri
21 Ağustos 2017 - 30 Eylül 2017 Kesin Kayıt Tarihleri
03 Temmuz 2017 - 07 Ekim 2017 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
07 Ekim 2017 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
16 Ekim 2017 Doktora Derslerinin Başlangıç Tarihi
3 Kasım 2017 Ders Ekle-Çıkar İşlemi İçin Son Tarih
3 Kasım 2017 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
3 Kasım 2017 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
24 Aralık 2017 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
29 Aralık 2017 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
Aralık 2017 Güz Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
29 Aralık 2017 Temmuz-Aralık Dönemi Tez İzleme Komitesi Raporunun Enstitüye Tesliminin Son Tarihi (Raporu Teslim Edemeyen Öğrencinin,Dönemi Başarısız Olarak Kabul Edilecektir)
19 Ocak 2018 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
21 Ocak 2018 Doktora Derslerinin Son Günü
22 Ocak 2018 - 04 Şubat 2018 Final Sınav Tarihleri
9 Şubat 2018 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans İçin Kesin Kayıt Tarihleri
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri ve Ders Kaydı Tarihleri(1.Dönem Öğrencilerine Otomatik Atanacaktır)
11 Şubat 2018 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
19 Şubat 2018 Yüksek Lisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
19 Şubat 2018 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerinin Başlangıç Tarihi
09 Mart 2018 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih (Tezli Yüksek Lisans Programlan İçin)
09 Mart 2018 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
09 Mart 2018 Bölümlerarası Geçiş için Son Tarih
09 Mart 2018 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
09 Mart 2018 Tezli/Tezsiz Programlar Arası Geçiş için Son Tarih(Tezli Program için Geçerli ALES Puanı Gerekecektir)
16 Nisan 2018 - 22 Nisan 2018 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ara Sınav Tarihleri
22 Nisan 2018 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
27 Nisan 2018 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
18 Mayıs 2018 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Danışman Onaylarını Almaları için Son Tarih (En az 3.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
20 Mayıs 2018 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
25 Mayıs 2018 Tez Aşamasındaki Öğrencilerin Tezlerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 4.Dönem ve sonrası 2017-2018 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
25 Mayıs 2018 Proje Aşamasındaki Öğrencilerin Projelerini Teslim Etmeleri için Son Tarih (En az 3.Dönem ve sonrası, 2017-2018 Bahar Dönemi aktif kayıtlı öğrenciler için)
27 Mayıs 2018 Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
27 Mayıs 2018 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Derslerinin Son Günü
28 Mayıs 2018 - 10 Haziran 2018 Final Sınav Tarihleri
09 Haziran 2018 - 10 Haziran 2018 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Final Sınav Tarihleri
15 Haziran 2018 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 Ön Kayıt Tarihleri
22 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Kesin Kayıt Tarihleri
08 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 Mevcut Öğrenciler İçin Mali Kayıt Yenileme İşlemleri Tarihleri
11 Şubat 2018 İntibak ve Muafiyet Talepleri İçin Son Başvuru Tarihi
19 Şubat 2018 Doktora Derslerinin Başlangıç Tarihi
09 Mart 2018 Ders Ekle-Çıkar İşlemi için Son Tarih
09 Mart 2018 Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Tarih
09 Mart 2018 Özel öğrenci statüsünden Asil öğrenci statüsüne geçiş için Son Tarih
22 Nisan 2018 Ara Sınavların Tamamlanması İçin Son Tarih
27 Nisan 2018 Ara Sınav Notlarının Otomasyona Girişi İçin Son Tarih
20 Mayıs 2018 Dönem İçi Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Dönem İçi Not Girişlerin İçin Kapatılacaktır)
27 Mayıs 2018 Doktora Derslerinin Son Günü
28 Mayıs 2018 - 10 Haziran 2018 Final Sınav Tarihleri
Haziran 2018 Bahar Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı (Sınav Gün ve Saati Enstitümüzün WEB sayfasında ilan Edilecektir)
18 Haziran 2018 Final Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih (Sistem Final Not Girişleri İçin Kapatılacaktır)
RESMİ TATİLLER
24 Haziran 2017 (Arife ½ Gün) 25 - 27 Haziran 2017 Ramazan Bayramı
30 Ağustos 2017 Zafer Bayramı
31 Ağustos 2017 (Arife ½ Gün) 01 - 04 Eylül 2017 Kurban Bayramı
28 Ekim 2017 (½ Gün) 29 Ekim 2017 Cumhuriyet Bayramı
1 Ocak 2018 Yılbaşı
23 Nisan 2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2018 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2018 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
14 Haziran 2018 (Arife ½ Gün) 15 - 17 Haziran 2018 Ramazan Bayramı
15 Temmuz 2018 Demokrasi Bayramı
20 Ağustos 2018 (Arife ½ Gün) 21 - 24 Ağustos 2018 Kurban Bayramı
30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı

GÜZ DÖNEMİ TIP FAKÜLTESİ
14-18 Ağustos 2017 Merkezi Yerleştirme ile Yeni Kazanan Öğrenciler İçin Kayıtlar
25 Eylül 2017 Tıp Fakültesi 2017-2018 Ders Yılı Başlangıcı
02 Ekim 2017 Tıp Ders Kurullarının Başlangıcı
02 - 06 Ekim 2017 Ders Ekle - Çıkar Haftası
13 Ekim 2017 Güz Dönemi Tıp Alanı Dışı Derslerin Başlaması
20 - 21 Kasım 2017 Dönem I. 1. Ders Kurulu Telafi Dersleri
22 Kasım 2017 Dönem I. Hekimlik Uygulamaları 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı Dönem I. 1. Ders Kurulu Sonu Sınavı
23 Kasım 2017 Dönem I. 1. Ders Kurulu Sonu Uygulama ve Pratik Ders Sınavı
24 Kasım - 4 Aralık 2017 Güz Dönemi Tıp Alanı Dışı Dersler İçin Ara Sınavlar
15 - 22 Aralık 2017 Güz Dönemi Tıp Alanı Dışı Dersler İçin Ara Sınav Mazeret Sınavları
15 - 16 Ocak 2018 Dönem I. 2. Ders Kurulu Telafi Dersleri
17 Ocak 2018 Dönem I. Hekimlik Uygulamaları 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı Dönem I. 2. Ders Kurulu Sonu Sınavı
18 Ocak 2018 Dönem I. 2. Ders Kurulu Sonu Uygulama ve Pratik Ders Sınavı
18 - 19 Ocak 2018 Güz Dönemi Tıp Alanı Dışı Dersler İçin Dönem Sonu Sınavı
22 Ocak-04 Şubat 2018 Yarı Yıl Tatili
BAHAR DÖNEMİ TIP FAKÜLTESİ
05 Şubat 2018 Bahar Dönemi Ders Başlangıcı
09 Şubat 2018 Bahar Dönemi Tıp Alanı Dışı Derslerin Başlaması
19 - 30 Mart 2018 Bahar Dönemi Tıp Alanı Dışı Dersler İçin Ara Sınavlar
26 - 27 Mart 2018 Dönem I. 3. Ders Kurulu Telafi Dersleri
28 Mart 2018 Dönem I. Hekimlik Uygulamaları 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı Dönem I. 3. Ders Kurulu Sonu Sınavı
29 Mart 2018 Dönem I. 3. Ders Kurulu Sonu Uygulama ve Pratik Ders Sınavı
13 - 20 Nisan 2018 Bahar Dönemi Tıp Alanı Dışı Dersler İçin Ara Sınav Mazeret Sınavları
18 - 25 Mayıs 2018 Bahar Dönemi Tıp Alanı Dışı Dersler İçin Dönem Sonu Sınavı
28 - 29 Mayıs 2018 Dönem I. 4. Ders Kurulu Telafi Dersleri
30 Mayıs 2018 Dönem I. Hekimlik Uygulamaları 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı Dönem I. 4. Ders Kurulu Sonu Sınavı
31 Mayıs 2018 Dönem I. 4. Ders Kurulu Sonu Uygulama ve Pratik Ders Sınavı
12 - 13 Haziran 2018 Dönem I. Ders Kurulları Mazeret Sınavları
20 Haziran 2018 Dönem I. Ders Kurulu Yıl sonu Genel Sınavı
21 Haziran 2018 Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulu Yıl Sonu Genel Sınavı
27 Haziran 2018 Dönem I. Ders Kurulu Yıl sonu Genel Bütünleme Sınavı
28 Haziran 2018 Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulu Yıl sonu Genel Bütünleme Sınavı

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI
YABANCI DİL SEVİYE TESPİT VE YETERLİLİK SINAVI (MERKEZİ YERLEŞTİRME VE ÖZEL YETENEK ÖĞRENCİLERİ) 14-18 Ağustos 2017
YABANCI DİL SEVİYE TESPİT VE YETERLİLİK SINAVI (EK YERLEŞTİRME ÖĞRENCİLERİ) 06-09 Eylül 2017
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI ORYANTASYON 25 Eylül 2017
Dönemi Güz Dönemi Bahar Dönemi Yaz Dönemi
Modülü Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5
Derslerin Başlangıcı 25 Eylül 2017 20 Kasım 2017 29 Ocak 2018 26 Mart 2018 21 Mayıs 2018
Derslerin Son Günü 10 Kasım 2017 5 Ocak 2018 16 Mart 2018 11 Mayıs 2018 25 Haziran 2018
Final Sınavı 13-14 Kasım 2017 8-9 Ocak 2018 19-20 Mart 2018 14-15 Mayıs 2018 26-27 Haziran 2018
RUSÇA HAZIRLIK SINIFI
YABANCI DİL SEVİYE TESPİT VE YETERLİLİK SINAVI (MERKEZİ YERLEŞTİRME VE ÖZEL YETENEK ÖĞRENCİLERİ) 14-18 Ağustos 2017
YABANCI DİL SEVİYE TESPİT VE YETERLİLİK SINAVI (EK YERLEŞTİRME ÖĞRENCİLERİ) 06-09 Eylül 2017
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI ORYANTASYON 25 Eylül 2017
Dönemi Güz Dönemi Bahar Dönemi Yaz Dönemi
Modülü Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modül 4 Modül 5
Derslerin Başlangıcı 25 Eylül 2017 20 Kasım 2017 29 Ocak 2018 26 Mart 2018 21 Mayıs 2018
Derslerin Son Günü 10 Kasım 2017 5 Ocak 2018 16 Mart 2018 11 Mayıs 2018 25 Haziran 2018
Vize Sınavı 13-14 Kasım 2017 19-20 Mart 2018 08 Haziran 2018
Final Sınavı 8-9 Ocak 2018 14-15 Mayıs 2018 26-27 Haziran 2018