Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi Başkanlığının amacı; öğrenci sorunlarını üniversite yönetim organlarına iletmek, öğrenciyle ilgili konularda üniversite yönetim organlarında öğrencileri temsil etmek; üniversite içi ve üniversiteler arası sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler düzenlemektir.

İstanbul Beykent Üniversitesi öğrencilerini üniversite senatosunda temsil eden öğrenci konseyi; tüm Türkiye Üniversiteleri Öğrenci Konseyleri arasında seçkin bir yere sahiptir. Her yıl yapılan seçimlerle yenilenen öğrenci konseyi, öğrencilerin dilek ve şikayetlerini doğrudan iletebildikleri ve bu konuların üniversite senatosunda görüşülmesini sağlayabildikleri bir öğrenci organıdır.

Öğrenci Konseyi Başkanı, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato üyesidir ve bu kurulların toplantılarına öğrencileri temsilen katılır.1997 yılında üniversitenin kurulmasıyla hayata geçirilen konsey ilk olarak öğrenci kulüplerinin kurulması ve sosyal hayatın canlanması konularında çalışmalar yapmıştır. Daha sonraki yıllarda çalışmalarını üniversite dışına taşımıştır.

Öğrenci Konseyi Yönetmeliği için tıklayınız.

Öğrenci Konseyi Yönergesi için tıklayınız.