Engelli Öğrenci Birimi | Beykent Üniversitesi
Engelsiz Yaşam

Engelli Öğrenci Birimi

Eğitim, sosyal yaşam ve kültürel alanlarda etkin bir şekilde yer alabilmeleri için geliştirdiğimiz projeler ile engelli öğrencilerimizin yanındayız. 

Bu birimin temel çalışma ilkesi; öğrencilerin akademik yaşamlarını eşit ve en etkin biçimde sürdürebilmelerinin önündeki engelleri belirlemek ve bu engelleri ortadan kaldırarak öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyici bir ortam oluşturacak imkânlar yaratmaktır. Bu amaç ile kurulan birimin hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Akademik programlara erişimde eşitlik,
  • Sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik,
  • Üniversite yaşamına dahil olabilmede eşitlik,
  • Üniversite dâhilinde engellilik konusunda farkındalık sağlamak.

Bize Katılın, Engelleri Birlikte Aşalım:

Engelli öğrencilerimize yönelik fikir ve projeleriniz ile bize destek verebilir, birimimizin bu konudaki projelerinde gönüllü olabilirsiniz. Konu ile ilgili  odek@beykent.edu.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.