Yönetmelik ve Yönergeler

Yönetmelikler

 

Beykent Üniversitesi Ana Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YÖK)

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (YÖK)

Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (YÖK)

Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

Doçentlik Sınav Yönetmeliği (YÖK)

Beykent Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği