Yönetmelikler

Mevzuat

 

Kanunlar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması Hakkında Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi


Kanun Hükmünde Kararnameler

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında K.H.K.

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında K.H.K

 

Yönetmelikler 

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Ana Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esasına İlişkin Yönetmelik

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik