Akademik Yönetim

İnsan Kaynakları

  • Yıllık personel ihtiyaç planımız doğrultusunda işe alım sürecimizi yürütmekteyiz.
  • Kurum kültürümüze uyumlu, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adaylar ile kurumumuzu daha ileri taşımayı hedeflemekteyiz.
  • Tarafımıza yapılan her başvurunun bizler için değerli olduğunun bilincinde olarak, işe alım süreçlerimizde pozitif bir İK profili ile her adaya aynı özen ve titizlikle yaklaşılmaktadır. 
  • Beykent Üniversitesi olarak amacımız uygun işe, en doğru personelin yerleştirilmesini sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Müdürü: Hande COŞKUN
E-posta: handecoskun@beykent.edu.tr

İnsan Kaynakları Sorumlusu: Aysun EREM
E-posta: aysunzorlu@beykent.edu.tr

İnsan Kaynakları Uzmanı: Furkan ÇELİK
E-posta: furkancelik@beykent.edu.tr

İnsan Kaynakları Uzmanı: Ceyda ARSLAN
E-posta: ceydaarslan@beykent.edu.tr
İnsan Kaynakları Memuru: Mustafa KOCAOĞLU
E-posta: mustafakocaoglu@beykent.edu.tr
İnsan Kaynakları Memuru: Pınar AYDOĞMUŞ
E-posta: pinaraydogmus@beykent.edu.tr
İnsan Kaynakları Memuru: Betül İNCE
E-posta: betulince@beykent.edu.tr
Arşiv Memuru: Aysun BEŞPARMAK
E-posta: aysunbesparmak@beykent.edu.tr

Eğitim ve Gelişim Yönetimi

  • Oryantasyon Programları
    • Beykent Üniversitesi’nde çalışmaya başlayan personele kurum ve standart uygulamalar hakkında detaylı bilgi vererek personelin kuruma daha hızlı ve daha kolay adapte olması sağlanmaktadır.
  • Mesleki Gelişim Eğitimleri
  • Yönetsel Gelişim Eğitimleri
  • Yasal/Zorunlu Eğitimler