Akademik Yönetim

Kütüphane Ve Öğrenme Kaynakları Daire Başkanlığı

Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerektirdiği bilgiye erişmede modern, teknolojik ve uluslararası olanakları sağlayarak, zaman ve mekandan bağımsız, kullanıcı ile bilgiyi buluşturan modern bir bilgi ve belge merkezi için yönetimsel faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
Daire Başkanlığımız geleneksel hizmet anlayışı dışında, değişen ve gelişen hizmet anlayışını ve yenilikçi kütüphane bilincini kullanıcılarına aktarmak için, kütüphane teknolojilerinin kullanımının sağlanması, elektronik kaynak kullanımına teşvik edecek yöntemlerin geliştirilmesi, kurumsal akademik yayınlarımızın oluşturulması ve kurumsal açık erişim sisteminin geliştirilmesine destek verilmesi süreçlerini yönetmektedir

Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Daire Başkanı: İlkay ERARSLAN

Mail: kutuphane@beykent.edu.tr