Yerleşkeler

Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı

İstanbul Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı, üniversitemizin bir dünya üniversitesi olma yolundaki vizyonuna ulaşmada kilit görev üstlenmektedir. Öğrencilerimizin eğitimlerinin bir kısmına yurtdışında devam edebilmelerini sağlayan “yurtdışı eğitim” programlarının yürütülmesi, üniversitemizin yurtdışı eğitim ve araştırma alanlarına entegrasyonunun sağlanmasına yönelik ortak programların oluşturulması, yurtdışında bulunan üniversitelerle ikili anlaşmalar yapılması, yurtdışı üniversiteler ile ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan personel değişimi hareketliliği ve üniversitemizde okuyan yabancı öğrenci sayısının arttırılarak uluslararası bir kampüs ortamının yaratılması da dahil olmak üzere Üniversitemizin uluslararası ilişkilerini koordine etmek amacıyla kurulmuştur.

Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı: Aybala YAVUZARSLAN
E-posta: aybalacakir@beykent.edu.tr​

Tanıtım Ofisi:

Uluslararası Tanıtım Uzmanı: Bilgenur Uslu
E-Posta: bilgenuruslu@beykent.edu.tr

Uluslararası Tanıtım Uzmanı: Shima Marivashi

E-posta: shimamarivashi@beykent.edu.tr

Uluslararası Tanıtım Uzmanı: Özge Atalay

E-posta: ozgeatalay@beykent.edu.tr 

Admission Office:

Uluslararası Öğrenci Uzmanı: Ousama Alnabelsi
E-posta: ousamaalnabelsi@beykent.edu.tr
Uluslararası Öğrenci Uzman Yardımcısı: Hale Çelik
E-posta: halecelik@beykent.edu.tr
Uluslararası Öğrenci Uzman Yardımcısı: Manar Zeedia
E-posta: manarzeedia@beykent.edu.tr
Uluslararası Öğrenci Uzman Yardımcısı: Şeyma Demir Beşikoğlu
E-posta: seymabesikoglu@beykent.edu.tr

Mevcut Öğrenci: international@beykent.edu.tr

Uluslararası Aday Öğrenci: admission@beykent.edu.tr

Tanıtım Ofisi: recruitment@beykent.edu.tr

Erasmus+ ve Değişim Programları Ofisi:

Değişim Programları Koordinatörü: Aybala Yavuzarslan
E-posta: aybalacakir@beykent.edu.tr
Değişim Programları Uzman Yardımcısı: Vahidenur ERDAL
E-posta: vahidenurerdal@beykent.edu.tr

Erasmus+ Gelen ve Giden Öğrenci İletişim Adresi:

erasmus@beykent.edu.tr