İlgili Birimler

 

Öğrenci İşleri Daire Bakanlığı

 

Öğrencilerimizin üniversitemize kayıt olduğu andan itibaren eğitim-öğretim süreci ve sonrasındaki dosya takibi, muhafazası ile diğer tüm evrak işlemlerinin; yasa, yönetmelikler ve yönergeler çerçevesinde etik, doğru ve hızlı bir biçimde yürütmeyi amaçlamakta, mevzuata uygun temel ilke ve amaçlar doğrultusunda öğrencilerimize güncel bilgilerin sağlıklı olarak ulaşmasını sağlamaktadır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanı: Fatoş ÖZDEMİR

E-posta: fatoso@beykent.edu.tr

Öğrenci İşleri Daire Başkan Yardımcısı: Nurdan SEZER

E-posta: nurdank@beykent.edu.tr