Üniversitemize Öğr. Gör. ve Arş. Gör. Alınacaktır
Tarih: 29 Eylül 2020

Üniversitemize Öğr. Gör. ve Arş. Gör. Alınacaktır

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden;

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, 7 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.


Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim
Elemanı

Alanı

ALES/YDS
Eş Değeri Puanı

ALES Puan Türü

Ek Açıklamalar

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden lisans mezunu olup Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 3 (üç) yıl yabancılara Türkçe dersi vermiş olmak.

 

ALES: 70

YDS: 50

 

SÖZ

Öğr.Gör.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Oyunculuk

1

Tiyatro Sanat dalında sanatta yeterlik/doktora yapıyor olmak.

 

ALES: 70

YDS: 50

 

SÖZ

Öğr.Gör.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

1

Oyunculuk Bölümünden lisans mezunu olmak ve Tiyatro alanında en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

ALES: 70

YDS: 50

 

SÖZ

Arş.Gör.

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

 

ALES: 70

 

SAY

Öğr.Gör.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

 

ALES: 70

 

SAY

Öğr.Gör.

Aşçılık

1

Konaklama İşletmeciliği programından lisans mezunu olmak ve Yükseköğretim Kurumları Aşçılık programlarında belgelendirmek kaydıyla ders verme deneyimine ve belgelendirmek kaydıyla Aşçılık alanında sektör deneyimine sahip olmak.

ALES: 70

 

EA

SÖZ

Öğr.Gör.

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi: 29.09.2020

Son Başvuru Tarihi: 13.10.2020

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 15.10.2020

Sınav Tarihi: 19.10.2020

Nihai Değerlendirme Tarihi: 21.10.2020

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2- YÖK formatlı özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi  

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

8- ALES Belgesi

9-Yabancı Dil Belgesi

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

14- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19

34396 Sarıyer, İstanbul

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.