Üniversitemize 6 Araştırma Görevlisi Alınacaktır
Tarih: 14 Şubat 2021

Üniversitemize 6 Araştırma Görevlisi Alınacaktır

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden;

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 6 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.


Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim
Elemanı

Alanı

ALES/YDS
Eş Değeri Puanı

ALES Puan Türü

Ek Açıklamalar

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

 

İç Mimarlık

 

1

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve İç Mimarlık alanında doktora yapıyor olmak.

 

ALES: 70

YDS:50

 

SAY

Arş.Gör.

Endüstri Mühendisliği

(İngilizce)

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak.

 

 

ALES: 70

YDS:50

 

SAY

Arş.Gör.

Endüstriyel Tasarım

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında lisans mezunu olmak ve Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık alanlarının birinde doktora yapıyor olmak.

 

ALES: 70

YDS:50

 

SAY

Arş.Gör.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

 

1

Hemşirelik lisans programından mezun olmak ve Hemşirelik Anabilim dallarından (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği Anabilim dalı, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Hemşirelikte Eğitim Anabilim Dalı, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında) en az tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

ALES: 70

YDS:50

 

SAY

Arş.Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (İngilizce)

 

1

İktisat, Ekonometri alanlarının birinden tezli yüksek lisansmezunu olmak ve İktisat, Ekonometri alanlarının birinde doktora yapıyor olmak.

 

ALES: 70

YDS:50

 

EA

Arş.Gör.

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

 

1

Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, İşletme alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ve Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, İşletme alanlarının birinde doktora yapıyor olmak.

ALES: 70

YDS:50

 

EA

Arş.Gör.

 

 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi:14.02.2021

Son Başvuru Tarihi: 28.02.2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 02.03.2021

Sınav Tarihi: 04.03.2021

Nihai Değerlendirme Tarihi: 08.03.2021

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

İSTENEN BELGELER

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2- YÖK formatlı özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi  

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

8- ALES Belgesi

9-Yabancı Dil Belgesi

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

14- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

 

Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Aday Başvuruları:

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19

34396 Sarıyer, İstanbul

 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.