Üniversitemize 4 Öğretim Görevlisi Alınacaktır
Tarih: 14 Kasım 2021

Üniversitemize 4 Öğretim Görevlisi Alınacaktır

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 4 Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Duyurulur.

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Öğretim Alanı ALES/YDS ALES Puan Türü Ek Açıklamalar
Elemanı Eş Değeri Puanı
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (İngilizce) 2 Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, bölümlerinin birinde doktora yapıyor olmak. ALES: 70 SAY Öğr.Gör.
YDS:85
İç Mimarlık (İngilizce) 1 İç Mimarlık, Mimarlık bölümlerinin birinde doktora yapıyor olmak ALES: 70 SAY Öğr.Gör.
YDS:85
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapıyor olmak ALES: 70 SAY Öğr.Gör.


MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ  BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlangıç Tarihi: 14.11.2021                                                                            

Son Başvuru Tarihi: 28.11.221                                                                                        

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 30.11.2021

Sözlü Sınav Tarihi: 02.12.2021                                                                                           
Sözlü Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 03.12.2021   

Yazılı Sınav Tarihi: 06.12.2021

Nihai Değerlendirme Tarihi: 07.12.2021

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi: 14.11.2021                                                                                

Son Başvuru Tarihi: 28.11.221                                                                                           

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 30.11.2021

Yazılı Sınav Tarihi: 02.12.2021

Nihai Değerlendirme Tarihi: 03.12.2021

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2- YÖK formatlı özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi  

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.

8- ALES Belgesi

9-Yabancı Dil Belgesi

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

14- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi
Yazı İşleri Müdürlüğü
Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19
34396 Sarıyer, İstanbul

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.