Üniversitemize 15 Öğretim Üyesi Alınacaktır
Tarih: 15 Ağustos 2021

Üniversitemize 15 Öğretim Üyesi Alınacaktır

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 15 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Bölüm / Program / Anabilim Dalı Kadro Sayısı Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1 Doktor Öğretim Üyesi Bilgisayar Mühendisliği, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Enformatik
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) 1 Doktor Öğretim Üyesi Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi 1 Doktor Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
1 Doktor Öğretim Üyesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
1 Doktor Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Eğitimi
Meslek Yüksekokulu Elektrik 1 Doktor Öğretim Üyesi Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronörofizyoloji 1 Doktor Öğretim Üyesi Nöroloji
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti ABD 1 Profesör Ortodonti
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi 2 Doktor Öğretim Üyesi Sayısal Yöntemler, Endüstri Mühendisliği, Lojistik, İşletme Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri 1 Doçent Yöneylem Araştırması, Sayısal Yöntemler, İşletme Mühendisliği, Karar Verme Teknikleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ve Bilgi Teknolojileri
Yönetim Bilişim Sistemleri 2 Doktor Öğretim Üyesi Yöneylem Araştırması, Sayısal Yöntemler, İşletme Mühendisliği, Karar Verme Teknikleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ve Bilgi Teknolojileri
İşletme (İngilizce) 1 Doçent İşletme, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Kalite Yönetimi
İşletme (İngilizce) 1 Doktor Öğretim Üyesi İşletme, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Kalite Yönetimi

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.