Üniversitemize 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi Alınacaktır
Tarih: 15 Ağustos 2021

Üniversitemize 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi Alınacaktır

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden;

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 6 Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.


Fakülte / Yüksekokul


Bölüm / Program

Öğretim

Elemanı

Alanı

ALES/YDS

Eş Değeri Puanı

ALES Puan Türü

Ek Açıklamalar
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği 1 İnşaat Mühendisliği alanında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak ve İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapıyor olmak.

ALES: 70

YDS:50

SAY Arş. Gör.
İç Mimarlık (İngilizce) 1 İç Mimarlık alanında lisans mezunu olmak ve İç Mimarlık alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

ALES: 70

YDS:50

SAY Arş. Gör.
Bilgisayar Mühendisliği 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

ALES: 70

YDS:50

SAY Arş. Gör.
Fen – Edebiyat Fakültesi Psikoloji 1 Psikoloji alanında lisans mezunu olmak, Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

ALES: 70

YDS:50

EA Arş. Gör.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) 2 İşletme, İşletme Yönetimi, Yönetim Organizasyon, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları, Pazarlama, Bankacılık, Finans alanlarının birinde tezli yüksek lisans mezunu olmak ve İşletme, İşletme Yönetimi, Yönetim Organizasyon, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları, Pazarlama, Bankacılık, Finans alanlarının birinde doktora yapıyor olmak.

ALES: 70

YDS:50

EA Arş. Gör.
Meslek Yüksekokulu Anestezi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinde en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. ALES: 70 SAY Öğr. Gör.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi: 15.08.2021
Son Başvuru Tarihi: 29.08.2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 01.09.2021
Sınav Tarihi: 03.09.2021
Nihai Değerlendirme Tarihi: 06.09.2021

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER
1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2- YÖK formatlı özgeçmiş.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Adli Sicil Kaydı Belgesi 
6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)
7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
8- ALES Belgesi
9-Yabancı Dil Belgesi
10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.
13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
14- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi
Yazı İşleri Müdürlüğü
Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19
34396 Sarıyer, İstanbul

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.