Üniversitemize 1 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi Alınacaktır
Tarih: 13 Haziran 2021

Üniversitemize 1 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi Alınacaktır

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program Öğretim
Elemanı
Alanı ALES/YDS
Eş Değeri Puanı
ALES Puan Türü Ek Açıklamalar
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık (İngilizce) 1 İç Mimarlık alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

ALES: 70

YDS:50

SAY Arş.Gör.
1 Mimarlık alanında doktora yapıyor olmak.

ALES: 70

YDS: 85

SAY Öğr. Gör.


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi: 13.06.2021 Duyuru Başlangıç Tarihi: 13.06.2021
Son Başvuru Tarihi: 27.06.2021 Son Başvuru Tarihi: 27.06.2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 29.06.2021 Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 29.06.2021
Sözlü Sınav Tarihi: 01.07.2021 Yazılı Sınav Tarihi: 05.07.2021
Sözlü Sınav Sonuç Açılama Tarihi: 02.07.2021 Nihai Değerlendirme Tarihi: 06.07.2021
Nihai Değerlendirme Tarihi: 06.07.2021

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi, 

2- YÖK formatlı özgeçmiş. 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi  

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 

8- ALES Belgesi 

9-Yabancı Dil Belgesi

10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.

13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

14- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 

34396 Sarıyer, İstanbul

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.