Senato

Prof. Dr. Hamparsun HAMPİKYAN
Vekil Rektör

Rektör Yardımcısı

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Prof. Metin AYIŞIĞI
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Evren AYRANCI
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Mesut KAÇAN
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Adnan KAYPMAZ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Hamdi ÜNAL
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Esin SARIOĞLU
Güzel Sanatlar Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Nail YILMAZ
Tıp Fakültesi Vekil Dekanı
Prof. Dr. Hatice ÖKTEN
Tıp Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Emine SÖNMEZ
Diş Hekimliği Fakültesi Vekil Dekanı
Prof. Dr. Musa Üstün GÜLDAĞ
Diş Hekimliği Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Oğuz MAKAL
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nazan ALİOĞLU
İletişim Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Dündar Okan YILLAR
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Fevzi BALKAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Senato Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah GENÇER ÇELİK
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ahmet EROL
Hukuk Fakültesi Vekil Dekanı
Prof. Dr. Cemal YILDIZ
Fen-Edebiyat Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Volkan ÖNGEL
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Ebru KARAMAN
Hukuk Fakültesi Senato Üyesi
Öğr. Gör. Fatih YÜCEL
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Gülay Selvi HANİŞOĞLU
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Ömer Faruk Bayrak
Öğrenci Konseyi Başkanı

Ceyda Keçeli

Vekil Genel Sekreter