Rektörün Mesajı

Sevgili öğrencilerimiz, Beykent Üniversitesi; rekabetin küreselleştiği dünyamızda, lider, yenilikçi ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirme hedefiyle, eğitim anlayışındaki farkını ortaya koymaktadır.

Eğitim – Öğretimin yalnızca bilgi aktarımı olmadığı ve yetiştirilen bireylerin toplumun önemli birer parçası olduğu bilinciyle hareket eden üniversitemiz, gençlerimizi küresel rekabete hazırlamaktadır.

Bu kapsamda, etkin öğrenme stratejilerine sahip, yaratıcı, özgür, girişken, yeni teknolojileri dizayn edebilen ve programlayabilen gençler yetiştiriyoruz.

Üniversitemizde bu amaçla; güçlü akademik kadromuz, çok sayıda öğrencimiz ve giderek artan mezunlarımızla, 4 ayrı yerleşkedeki 9 fakültemizin yanı sıra, 4 yüksekokulumuz, 1 enstitümüz ve 10 araştırma merkezimizde faaliyet gösterilmektedir.

Beykent Üniversitesi, küresel ölçekte nitelikli uzmanlar yetiştirmenin ötesinde, toplumun ihtiyaç duyduğu sosyal becerileri yüksek entelektüellerin de yuvası konumundadır.

Yerleşkelerimizde, öğrencilerimize katılımcı ve dinamik bir tartışma ortamının yanı sıra, kurumsal araştırma projelerinde yer alma imkânı sağlıyoruz.

Buna ek olarak; ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarında da giderek artış gösteren rakamlarımız, Beykent Ailesinin sınırlarını daha da genişletmemize olanak tanımaktadır.

Mezun profiliyle, verimli bir geleceğin inşasında önemli rol oynayacak genç nesiller yetiştiren Üniversitemiz’in, ülkemizin küresel ölçekteki markaları arasına gireceğine yürekten inanıyoruz.

Prof. Dr. Hamparsun HAMPİKYAN

Vekil Rektör