Yerleşkeler

Giden Öğrenci

Ön lisans, lisans, yüksek lisans yada doktora programlarımızda okuyan öğrencilerimiz Erasmus programından yararlanabilmektedirler. Programa başvurmak için tek şart, öğrencilerimizin ağırlıklı not ortalamasının en az 2,20 olmasıdır. Değerlendirme %50 Erasmus İngilizce Sınavı Notu, %50 Transkript notu dikkate alınarak yapılmaktadır. Kontenjanlarımız dahilinde, programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimize gidilen ülkedeki yaşam giderlerine göre aylık 300 Euro dan 600 Euro ya kadar karşılıksız hibe verilmektedir.

Feragat ve Katılım Teyit Durumu;

Erasmus Programından faydalanmaya hak kazanmış olup, bu haklarından feragat etmek isteyen öğrencilerimiz Erasmus sınav sonuçlarının açıklanma tarihinden en geç 15 gün sonra "Erasmus İptal Dilekçesi"ni doldurarak ofisimize teslim etmek zorundadır.

Programdan faydalanarak Erasmus programı kapsamında yurtdışında ki partner üniversitelerimizde eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz ofisimize "Katılım Teyit Taahütnamesi"ni imzlayarak getirmelidir. 

Erasmus Programı hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Hibe; 

Hibe tahsisleri yıldan yıla değişiklik göstermektedir. AB üyesi ülkeler yaşam standartları ve pahalılık endekslerine göre dört farklı gruba ayrılarak, her bir kategorideki ülkeler için farklı hibe tutarlarının verilmesi uygun bulunmuştur. Hibe miktarları için lütfen tıklayınız.

Öğrenciler vizelerini aldıktan sonra pasaportlarının vize işlenmiş sayfasının fotokopisini ofise getirmek zorundadır. Hibelerinin %80’lik kısmı öğrenciler gitmeden VakıfBanktan açacakları EURO hesaplarına yatırılmaktadır. Nihai ödeme, öğrencilerimizin eğitim dönemlerini tamamladıktan sonra dönerken alacak oldukları teyit mektubu,transkript ve pasaport giriş ve çıkış tarihlerine göre yapılır.

Erasmus programı ile yurtdışında eğitim görecek öğrencilerin gitmeden önce aşağıda ki evrakları tamamlayarak, Erasmus Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir;

Evraklarda eksik olmaması lütfen check list'i kontrol ediniz. 

  • Başvuru Formu
  • Öğrenim Protokolü
  • Öğrenim Sözleşmesi
  • Akademik Tanınma Belgesi  ( Akademik Tanınma Belgesi öğrenci ile bölüm koordinatörü tarafından hazırlanıp Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulundan geçirilmesi gerekmektedir. Bu belge ile öğrencinin yurtdışında aldığı dersler ile üniversitemizde ki eşdeğer dersler onaylanmaktadır) 

Erasmus dönemine ait en önemli evraklardan biri öğrenim anlaşmasıdır. Bu belge aracılığı ile yurtdışında almış olduğunuz dersler ve üniversitenize geldiğinizde muaf olacağınız kredi miktarı garanti altına alınmaktadır.  Bu anlaşmaya ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda hem misafir olduğunuz kurumdan hem de kendi üniversitenizde ki bölüm başkanınızdan onay almanız gerekmektedir.

Öğrenciler eğitim görmek istedikleri üniversiteye karar verdikten sonra Erasmus Ofisi misafir olunacak üniversiteyi adaylığınız konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bilgilendirme sonrası öğrenciler son başvuru tarihlerini ve gerekli belgeleri göz önünde bulundurarak misafir olacakları üniversiteye başvuru işlemlerini tamamlarlar. Öğrenciler kabul mektupları gelir gelmez gidecekleri ülkenin konsolosluğu ile vize işlemlerine başlamak için görüşmek durumundadır.

Erasmus dönemleri sona eren öğrenciler Türkiye’ye dönerken yanlarında Orijinal Transkriptlerini ve devam sertifikalarını getirmek zorundadır

Eğitim süreleri sona eren öğrenciler aşağıda ki evrakları tamamlamak zorundalardır;

  • Öğrenim Nihai Rapor Formu
  • Devam Sertifikası
  • Pasaport fotokopisi (giriş – çıkış tarihleri)
  • Transkript