Kütüphane

Deneme Erişimli Veri Tabanları

The BMJ

BMJ, dünyanın yaşamış olduğu salgına istinaden BMJ Journals ve BMJ Learning içindeki tüm COVID-19 (KoronaVirüs) içeriklerini ücretsiz sunmaktadır.

Erişim adresi : https://www.bmj.com/coronavirus

BRILL

Tüm Dünya'yı etkileyen COVID-19 salgını ve koronavirüsler ile ilgili yapılan/yapılacak araştırmaları desteklemek amacıyla  Brill Yayınevi, halk sağlığı, uzaktan eğitim, kriz araştırması gibi konularda kitaplar ve makaleleri erişime açmıştır. Konuyla ilgili yeni içerikler bu koleksiyona eklenmektedir.

Erişim adresleri : https://www2.brill.com/COVID-19_Collection
                            https://www2.brill.com/COVID-19_Collection#Epidemics
                            https://www2.brill.com/COVID-19_Collection#Strategies
                            https://www2.brill.com/COVID-19_Collection#Building
                            https://www2.brill.com/COVID-19_Collection#Home

Taylor & Francis

Dünyanın önde gelen akademik yayıncılarından biri olan Taylor & Francis, Koronavirüs salgını sürecinde katkı sağlamak amacıyla bu konudaki tüm yayınlarını açık erişim hale getirmiştir. Güvenilir bilim, teknoloji, tıp, beşeri bilimler ve sosyal bilimler araştırmalarının önde gelen yayıncısı olan Taylor & Francis, halk sağlığı yetkililerine, araştırmacılara, klinisyenlere ve kamuoyuna COVID-19’un yayılmasının önlenmesi ve yönetilmesi amacıyla yardımda bulunmayı taahhüt etmektedir. 

Bu mikrositede Taylor & Francis Online üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen bütün ilgili COVID-19 araştırma makalelerinin, kitap bölümlerinin ve bilgilerinin yanı sıra, COVID-19’un tanılanmasına, tedavisine, önlenmesine ve ileri düzeyde araştırılmasına yönelik küresel çabaları destekleyen Taylor & Francis e-kitaplarının bağlantıları ile referansları verilmektedir.

Erişim adresi : https://taylorandfrancis.com/coronavirus/

UpToDate ve Health Clarity

Wolters Kluwer Health portföyünde yer alan çeşitli COVID bilgiler UpToDate ve Health Clarity platformlarında erişime sunulmuştur.

Erişim adresleri : https://www.uptodate.com/contents/search
                            
http://healthclarity.wolterskluwer.com/coronavirus-resources.html

IOP Publishing

IOP Publishing, Coronavirus (COVID-19) acil durumuyla başa çıkmak için çalışan araştırmacılara, tıp uzmanlarına, politika yapıcılara ve diğerlerine yardımcı olmak için aşağıdaki linkte yer alan dergilerindeki ilgili tüm yayınlanmış ve yayınlanacak makaleler, yaşanan süreç boyunca açık erişim olacaktır.

Erişim adresi : https://ioppublishing.org/news/coronavirus-articles-free-to-access-content-from-iop-publishing/


AIP Publishing

AIP Publishing, COVID-19 (KoronaVirüs) salgınında  küresel araştırmalara destek olmak amacıyla bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar, epidemiyoloji ve pandemi hakkında  Küresel Araştırma Topluluğu’na ücretsiz bir koleksiyon hazırlamıştır.

Kayıt için ; https://www.scitation.org/

Erişim adresi : https://publishing.aip.org/publications/journals/covid-19/

 

EbscoHost

ULAKBİM EKUAL EBSCOhost kapsamında erişim sağlanan veri tabanı paketinde bazı değişiklikler yapılarak dergi sayısı 13.353’den 20.100’den fazla dergiye çıkarılmıştır.

Toplamda 26 farklı veri tabanından oluşan bu koleksiyon, dergilere ek olarak eKitaplar, konferans bildirileri, SWOT analizleri ve raporlar gibi daha birçok doküman türünü tam metin olarak sunmaktadır.

Yeni eklenen ve güncellenen veritabanları

- Academic Search Ultimate (Academic Search Complete yerine daha kapsamlı güncel versiyonu)

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asn

- Business Source Ultimate (Business Source Complete yerine daha kapsamlı güncel versiyonu)

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bsu

- Central & Eastern European Academic Source

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e5h

The Belt and Road Initiative Reference Source

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=obo

- Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bpr


ProQuest Publicly Available 

ProQuest Publicly Available Content Database  multidisipliner birçok açık erişim kaynağın derlenerek oluşturulduğu veritabanıdır.

Erişim adresi : https://search.proquest.com/publiccontent/

Wiley

Wiley teşhis, tedavi ve önlemle ilgili küresel çalışmalara destek sunmak üzere COVID-19 ile ilgili 5000’i aşkın makaleyi ücretsiz olarak erişime sunmuştur. 

Erişim adresi : https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/?elq_cid=25093535&elq_mid=43647&utm_campaign=27346&utm_content=COVID-19+Emergency+Communication+for+EMEA+Librarians+TURKISH&utm_medium=email&utm_source=eloquaEmail

Accucoms

Accucoms tarafından COVID-19  ile ilgili aşağıdaki akademik makale ve kitap bölümlerini ücretsiz erişime açılmıştır.

Erişim adresi : https://acuo.campaign-view.com/ua/viewinbrowser?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&rd=12704ec6858643e0&sd=12704ec6858642ef&n=11699e4c0663af8&mrd=12704ec6858642dd&m=1

IGI Global

IGI Global Yayınevi tarafından COVID-19 CORONAVIRUS ile ilgili akademik makale ve kitap bölümlerini ücretsiz erişime açılmıştır.

Erişim adresi : https://www.igi-global.com/gateway/

Elsevier 

Elsevier tarafından destek amaçlı COVID-19 bilgilendirme ve diğer kaynaklar erişime açılmıştır.

Erişim adresi : https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

Global Health

Global Health, CABI Direct üzerinden erişilebilen; genişletilmiş içeriğe ve yeni özelliklere sahip yeni arayüzü ile halk sağlığı araştırma ve uygulamalarına eşsiz bir erişim sağlar.

Diğer veritabanlarından farklı olarak temel literatürü ele alan uluslararası tıp ve sağlık araştırmalarında halk sağlığına adanmış tek uzman bibliyografik abstrakt ve indeks veritabanıdır.

Global Health; dergi, rapor, kitap ve konferansı içeren 3.3 milyondan fazla bilimsel kaydı kapsamakta olup, halk sağlığına adanmış sayısı giderek artan 100.000’den fazla tam metin makaleyi de barındırmaktadır.

- Yeşil kutucuğa “Access free content” tıklayın.
- ”Register” sekmesini seçip, kayıt olunuz.
- Oluşturmuş olduğunuz kaydınızla oturum açın ve gelen yönlendirme kutucuğuna kodu giriniz.

Kod: CV4Y85D5JG9


Erişim adresi : https://www.cabdirect.org/globalhealth

Gale Health and Wellness – Coronavirus

Güvenilir otoriteler tarafından özenle derlenen sağlık dergileri ile Gale Health and Wellness – CoronaVirüs, binlerce tam metin süreli yayına, referans çalışmalarına ve multimedya kaynaklarına erişim sunar. Her seviyedeki araştırmacılar için ideal olan bu kapsamlı koleksiyon, mevcut hastalık ve bozukluk bilgisinden alternatif tip uygulamalarına kadar sağlıkla ilgili tüm konularda yetkili bilgiler sunmaktadır. Corona ve diğer tür virüsler hakkında kapsamlı araştıramaları inceleyebileceğiniz, her gün güncellenen bir veritabanıdır.

Erişim adresi : https://go.gale.com/ps/searchTopic?p=HWRC&u=c19micro&topicId=ORKFHH903734625&searchType=ts&sid=HWRC&password=open

Gale In Context: Global Issues – Pandemic Preparedness

Yüzbinlerce konu başlığı için birincil ve ikincil kaynakların bir arada olduğu, öğrenmeye yönelik bir veritabanıdır. Gale In Context: Global Issues  küresel farkındalığı destekler ve öğrencilerin modern dünyanın en önemli meselelerini eleştirel olarak analiz etmelerini ve anlamalarını sağlayan küresel bir bakış açısı sunar.

Erişim adresi : https://go.gale.com/ps/i.do?p=GIC&u=c19micro&id=GALE%7cCP3208520138&v=2.1&it=r&sid=GIC&password=open

Gale In Context: Science – Viruses

Gale In Context: Science günümüzün en önemli yüzlerce bilim konusu hakkında bağlamsal bilgi sağlar ve sanal bilim öğretimini destekler.

Erişim adresi : https://go.gale.com/ps/searchTopic?p=SCIC&u=c19micro&topicId=00000000MTPG&searchType=ts&sid=SCIC&password=open

Gale eBooks: Coronavirus & Global Pandemics Collection

The Gale eBooks: Coronavirus & Global Pandemics Collection arastirmacilarin küresel virüsleri, salgın hastalıkları, ve bircok saglik konusunu daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Erişim adresi : https://go.gale.com/ps/i.do?p=GVRL&sw=w&u=c19micro2&v=2.1&subject=Corona+Virus+%26+Global+Pandemics&pg=BooksForSubject&it=static&sid=GVRL


Harvard Business Review E-kitap Koleksiyonu

Harvard Business Review E-kitap Koleksiyonu, Harvard Business Review Press tarafından yayımlanan e-kitaplarının tamamını içermektedir ve 400'den fazla monograf, yeni yayımlanmış e-kitaplar, çalışmalar ve HBR Classics serisinde bulunan 150'den fazla makale derlemesini içeren 600'den fazla e-kitaba erişim sunmaktadır. Harvard Business Review Press, dünyanın önde gelen küresel yayıncılarındandır ve liderlik, strateji, inovasyon, teknoloji ve yönetim alanlarında yayınlar sunan kendi alanda otorite yayınevidir.

Öne çıkan konular:

 • Ekonomi

 • Finans

 • Girişimcilik

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Karar Alma ve Problem Çözme

 • Kariyer Gelişimi

 • Kişisel Başarı

 • Kurumsal Davranış

 • Kurumsal İletişim

 • Liderlik

 • Pazarlama

 • Stratejik Planlama

 • Yönetim

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e076tww

1 Haziran 2020 tarihine kadar erişimdedir. 

ASTM International

ASTM International, 1898 yılında kurulmuş, 100’den fazla farklı ülkeden 30,000’den fazla üyeye sahip bir standart geliştirme kuruluşudur. 

Ana çalışma alanı; üretim teknolojileri alanlarında test ve materyallerde AR-GE ve standardizasyonu geliştirme faaliyetleridir. Sanayiciler, laboratuvar çalışanları, akademisyenler, hizmet sağlayıcılar ve devlet çalışanları gibi farklı birçok sektörde çalışan 90,000’den fazla müşterisi vardır. 

Not: Yeni kullanıcıysanız öncelikli olarak register (kayıt) olmanız gerekmektedir (aktivasyon maili ile hesabınızı aktif etmeyi unutmayınız). Daha sonra Access Standards butonuna tıklayın ve standartlara erişim sağlayın.

Erişim adresi : https://www.astm.org/COVID-19/

World Scientific

World Scientific Publishing Yayınevi, bilim ve sağlık çalışmalarını desteklemek amacıyla COVID-19 ile ilgili yayınlarını açık erişim olarak tüm üniversitelerin erişimine sunmuştur.
 

Erişim adresi : https://www.worldscientific.com/page/coronavirus


Press Reader

PressReader, Dünyanın her yerinden Covid-19 ile ilgili haberleri derlediği yayınını tüm kullanıcılar için erişime açmıştır. Herkesin faydalanabileceği bu erişim, Pandemi sürecinin başından itibaren aktiftir.

Erişim linki (COVID-19) : https://www.pressreader.com/canada/covid-19-news/20200320
 

Elsevier ClinicalKey Student Assessment, tıp fakültesinin, öğrencilerin tıbbi bilgilerini geliştirmek ve değerlendirmek için tasarlanmış araçlarla, öğretme ve öğrenme deneyimini geliştirerek desteklemektedir. 

Elsevier Clinical Key Student Assessment özellikleri; fakültenin müfredatını tamamlayacak şekilde yapılanmasını ve kolayca değerlendirme yapmasını sağlar. Ayrıca, detaylı performans panoları ve kümülatif verilerle öğrencilerinin zorlandıkları konuları tanımlamalarına yardımcı olur. Fakülte, geniş içerik kapsamı dahilinde sınıflarının ihtiyacına göre soru seçme ve değerlendirme yapma imkanına sahiptir. Bu özellikler; öğrencilerin platformu kullanırken, standart sınavlarla zayıf alanlarını tespit etmeleri ve bu alanlar ile ilgili kendi sınavlarını oluşturarak öğrenimlerini desteklemelerini sağlar.

 • Fakülte, bir dersten önce veya sonra öğrencilerin ilgili konuyu anlayıp anlamadıklarını kontrol etmek için kolayca değerlendirme yapabilir.
 • Fakülte, öğrencilerin derslerinde nasıl ilerlediklerini anlamak için kolayca formatif değerlendirmeler yapabilir.
 • Fakülte veriye dayalı bilgilere anında erişebilir, böylece zorluk çekilen konuları tespit edebilir ve çok geç olmadan bu zorlukları aşmak için harekete geçebilir.
 • Öğrenciler, eksiklerini tespit edip kendilerini geliştirmek için anında geri bildirim alırlar.
 • 4200+ soruya erişim (1800 temel bilimler ve 2.400 Tıp sorusu) imkanı.
 • Alanlarında önde gelen doktorlar tarafından hazırlanmış içerik.
 • Formatif değerlendirme.
 • Fakülte zorluk çeken öğrencileri kolayca tespit edebilmektedir.
 • Her soru, çözümü ile birlikte sunulmaktadır.
 • İçerik Editör Kadrosu tarafından yazılıp incelenmektedir.
 • Öğrencilerin zayıf olduğu alanları belirlemek için veri kaynaklı tespitlere anında erişim özelliği sunmaktadır.
 • Öğrenciler zayıf noktalarına odaklanmak için testlerini özelleştirebilirler.
 • Zayıf oldukları konuları ek öğrenme kaynakları ile eşleştirebilirler. (Temel içeriğe bağlantılar)
Erişim adresi : www.clinicalkey.com/student

Not: ClinicalKey “Student” ve “Clinical Key” veritabanına uzaktan erişim şifresi olan kullanıcılar  www.clinicalkey.com/student  adresine kullanıcı adı ve şifrelerini girerek Assessment modülünü de kullanabilir.

30 Haziran 2021 tarihine kadar erişimdedir.
 

Annual Reviews, 1932 yılında bilim insanlarının sürekli eksikliğini hissetikleri bir duruma çözüm sunmak amacıyla sivil inisiyatif alınarak kurulmuştur. Annual Reviews’te farklı disiplinlerdeki en önemli araştırmaları sizin için okuyan ve değerlendiren bir otoritenin çalışmalarına ulaşabilirsiniz. Günümüzde araştırmacılar için en önemli unsurlar olan kendi alanlarındaki en son gelişmeleri takip etmek ve iş birliği fırsatları yakalamak adına eşsiz bir kaynak konumundadır. Konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan yeni araştırmacılar için ise referans kaynağı olarak kullanılması gerekir.

Annual Reviews’ün uzman komitesi, mevcut eğilimleri, büyük ilerlemeleri ve bilimsel ekosistemde devam eden araştırma zorluklarını ele alan konuları tartışmak ve seçmek için her yıl bir araya gelmektedirler ve Annual Reviews yazarları araştırmacılara, öğrencilere, analistlere, politika belirleyicilere, gazetecilere ve halka hitap ederken her alandaki en güncel konuları belirleyerek buna göre yayın yapmaktadırlar.

14 dergisi, 2017 Edition Journal Citation Reports®'ta (Clarivate Analytics) 19 kategoride, etki faktörü sıralamasında ilk sırada yer alan Annual Reviews, ortalama uzunluğu 24 sayfa olan makaleler içermektedir ve tıp ve fizyoloji alanındaki Nobel Ödülü kazanan yazarların %56’sı ve kimya alanındaki Nobel Ödüllü yazarların da %42’si Annual Reviews için yazmıştır.

Erişim adresi : www.annualreviews.org

9 Mayıs 2021 tarihine kadar erişimdedir.

University of Toronto Press, Kuzey Amerika’nın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan University of Toronto’nun yayınevidir. 1901 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana 6,500’den fazla kitap ve 40’tan fazla süreli yayını bilim dünyasına ve okurlara sunmuştur. Yayınlarının tümü,  her yıl çok prestijli ödülleri almaktadır.  Dergileri akademik yayıncılık açısından özellikle Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Sağlık Bilimleri alanında son yılların en çok okunan ve atıflanan dergileri arasındadır. Deneme erişimi kapsamında 40’tan fazla dergisini tam metin erişim olacak biçimde okuyuculara sunmaktadır.

Erişim adresi : https://utorontopress.com/us/journals/browse

11 Mayıs 2021 tarihine kadar erişimdedir.

Cambridge University Press, 430’dan fazla hakemli bilimsel dergisini ve 37,000’den fazla akademik kitabını çevrimiçi olarak abone kurumlara sunmaktadır. Sunduğu bilimsel yayınlar tüm disiplinlere hitap eder. TIP, Mühendislik, Fizik, Sosyal Bilimler, Matematik, Psikoloji ve daha bir çok konu başlığında büyük bir bilimsel hazneye erişimi sunar.

1534 yılında yayın hakkını elde Cambridge University Press, dünyanın ilk akademik yayınlarını çıkaran kurum olarak dikkat çekmektedir. Bir üniversite yayınevi olarak temel yayın amacı bilime katkı sağlayacak bir yayınevi olmak olan Cambridge University Press, dünyaca ünlü bilim insanlarının tarih boyunca bünyesinde yayın yapmaları ve çalışmalar yapmasıyla dikkat çekmiştir. Sir Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking ve Noam Chomsky gibi insanlık tarihine yön veren bilim insanlarının çalışmaları yaptığı üniversite ve yayınlarını yaptıkları yayınevi olarak “saygınlık” kavramını temsil eder.

Erişim adresi : https://www.cambridge.org/core/

10 Mayıs 2021 tarihine kadar erişimdedir.

    

Rosetta Stone Library Solution veritabanı; araştırmacıların, öğrencilerin ve kurum çalışanlarının kullanabileceği, ister başlangıç seviyesi olsun, isterse orta seviyede, farklı seviyedeki kullanıcıların istifade edebileceği, 30 dil içeren dünyanın en popüler dil eğitim setidir.

Dünya üzerindeki her türlü eğitim kademesinden 22,000’den fazla okul, 8,000’den fazla özel şirket (Vodafone, Siemens, EasyJet, Tripadvisor, TDK, Hitachi gibi) ve 9,000’den fazla ulusal/uluslararası kâr amacı gütmeyen organizasyonun kullanmakta olduğu, dünyanın bir numaralı online dil eğitimi ve öğretimi setidir. 1,000’in üzerindeki değerlendirmeye göre, 5 yıldız üzerinden 4.7 puan alarak bu alanda en yüksek puana sahip dil öğrenme aracıdır.

İçerdiği 30 dil şöyledir:

 1. Afganca
 2. Almanca
 3. Arapça
 4. Çince
 5. Dari Farsçası
 6. Endonezya dili
 7. Farsça
 8. Filipin dili
 9. Flemenkçe
 10. Fransızca
 11. Hintçe
 12. İbranice
 13. İngilizce (Amerikan)
 14. İngilizce (İngiliz)
 15. İrlandaca
 16. İspanyolca (Latin Amerika)
 17. İspanyolca (İspanya)
 18. İsveççe
 19. İtalyanca
 20. Japonca
 21. Korece
 22. Latince
 23. Lehçe
 24. Portekizce (Brezilya)
 25. Rusça
 26. Savahilice
 27. Türkçe
 28. Urduca
 29. Vietnam dili
 30. Yunanca

Erişim adresi : https://bit.ly/rosettadeneme

15 Mayıs 2021 tarihine kadar erişimdedir.

Legalis, hukuk kararlarının, içtihatların ve yardımcı çalışmaların yer aldığı bir Fransızca/Almanca veritabanıdır. 

Erişim adresi : www.legalis.ch

29 Nisan 2021 tarihine kadar erişimdedir.