Kütüphane Banner

Deneme Erişimli Veri Tabanları

Academic Video Online, kütüphaneler için en kapsamlı video aboneliğidir. Antropoloji, iş, danışmanlık, film, sağlık, tarih, müzik ve daha fazlası dahil olmak üzere en geniş konu alanlarını kapsayan 62.000'den fazla başlık sunuyor. 17.000'den fazla başlık Alexander Street'e özeldir. 2017 yılında 4.300 den fazla başlık 2018 yılında 3.900 den fazla başlık eklenmiştir. Veritabanında hemen hemen her video türünün bilimsel video materyali bulunmaktadır: belgeseller, röportajlar, performanslar, haber programları, reklamlar, gösteriler, onbinlerce özel başlık içeren orijinal ve ham görüntüler. Binlerce ödüllü film (Academy, Emmy ve Peabody) ile birlikte sınıf eğitimi için en sık kullanılan filmler, ayrıca yeni çıkan filmler ve daha önce kullanılamayan arşiv malzemeleri bulunmaktadır.

Erişim adresi : https://trials.proquest.com/access?token=gqupMrOleVdNCJLkUYcrdvDis

5 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.

Atıf Dizini, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinin (tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, beden eğitimi ve spor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji vb) indekslendiği bir veritabanıdır.

 • Türkiye’deki TEK ULUSAL ATIF TARAMA dizinidir.
 • Tek bir arama ile 447 dergide yayımlanan güncel makale başlıklarını hızlıca liste halinde görebilme, ilgi duyulan makalenin Türkçe-İngilizce özetine kolayca göz atabilme, istenilen makalenin tam metnine (pdf) anında erişebilme.
 • Makaleyi kaynak gösteren diğer makaleleri, makalenin yazarının başka makalelerine aldığı atıfları inceleyebilme.
 • Kayıtlı dergi sayısında her geçen gün artış.
 • Arastırmacıların konu ve kaynak tarama için harcadıkları zaman sorunlarına, ulusal düzeyde, hızlı, tek merkezden ve kolay arama ile çözüm sağlamaktadır.
 • Dizin’e kayıtlı dergilerin yeni sayılarının sürekli takibi ile anlık veri girişlerinin yapıldıgı geniş ve güncel bir veritabanıdır.
 • Dergilerin ve makalelerin etkinliklerinin karşılaştırılabilmesi için; ulusal etki değeri, ziyaretçi sayıları, yayın periyotlarına uyumları, aldıkları atıf sayıları, uluslararası etki değerleri (impact factor), yazar ve makale bazında alınan atıflar gibi birçok başlığı içeren ve veri tabanına kayıtlı ulusal dergilerin verilerinden derlenen “istatistik” menüsü yer almaktadır.
 • Dergilerin, kaynak gosterilirken kullandıkları kısaltmalarını, yayın periyotlarını, kayıtlı oldukları indeksleri içeren kısa bilgilerini içermektedir.
 • Başka makalelerden atıf almış makale başlığı, ilk tarama ekranında  görüntülenebilmektedir.
 • Dizinde SCI-E'ye kayıtlı 33 dergi var, 27 tanesinin tam metin erişimleri mümkün

Erişim adresi : http://www.atifdizini.com/default/tr-index.html

20 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.

EBSCO üzerinden sunulan ve Columbia Üniversitesi’ndeki Avery Architectural and Fine Arts Library tarafından yayımlanan Avery Index to Architectural Periodicals,günümüz mimarisi ve tasarım alanları için hazırlanmış en önde gelen indeks veri tabanıdır. Mimarlığın çeşitli alanlarında çalışma yürüten farklı seviyelerdeki araştırmacıların tümüne kaliteli ve zengin bir içerik sunan veri tabanının erişim sağladığı makaleler, C3 Korea, Domus, Dwell ve El Croquis gibi en saygın yayınlar tarafından sağlanmaktadır.

İçeriğinde;

 • 320’den fazlası güncel ve 3.000’den fazlası arşiv olmak üzere, Amerika kaynaklı olan ve olmayan dergilerinden sağlanan 800.000’in üzerinde kayıt
 • Mimarların ölüm ilanları ile ilgili 20.000’den fazla atıf kaydı
 • Haftalık güncellemeler

Konulardan bazıları;

 • Mimarlık
 • Restorasyon
 • İç Mimarlık
 • Müzeler
 • Şehir Planlama – 1930’dan günümüze

 

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bvh

1 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.

BMJ Best Practice, klinik iş akışı etrafında benzersiz bir şekilde yapılandırılmıştır. Günlük olarak güncellenir ve tanı, prognoz, tedavi ve önleme konusunda adım adım rehberlik etmek için kanıta dayalı en son araştırmaları, kılavuzları ve uzman görüşlerini kullanır.

BMJ Best Practice:

 • Binlerce klinik konu, 6.500'den fazla klinik kılavuz ve 11.000 ayırıcı tanı
 • Hasta konsültasyonunu yansıtan düzenimizi kullanarak hızlı cevaplar
 • Ödüllü BMJ Best Practice uygulaması ile çevrimdışı erişim
 • Benzersiz tedavi algoritması tabloları
 • 250'den fazla tıbbi hesap makinesi
 • Önemli Güncellemeler
 • Sürekli mesleki gelişiminizi sağlamak için CME / CPD takibi
 • Cochrane Clinical Answers - tam sonuç verileri (PICO) ve GRADE ifadelerini içeren sistematik inceleme katmanı
 • Öğretim üyelerine, öğrencilere ve uygulayıcılara EBM hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olacak EBM Toolkit.
 • BMJ Hızlı Öneriler - araştırma kanıtlarını klinik uygulama önerilerine dönüştürmek için yenilikçi bir yaklaşım
 • 350+ Hasta broşürleri
 • 4,000+ görüntü: algoritma tabloları; illüstrasyonlar; anonim hasta fotoğrafları; biyopsi, X-Işını, BT, MRI, EKG, vs. gibi tanısal test sonuçlarının anonim görüntüleri. Görüntüler, bakım noktasında kullanılmak üzere ve akademik amaçlarla dışa aktarılabilir.

Erişim adresi : https://bestpractice.bmj.com/

31 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.

BMJ’nin uzmanlık dergilerinden, dünyanın önde gelen tıbbi ve yardımcı sağlık araştırmalarını, incelemelerini, haberlerini ve multimedya içeriğini içermektedir. Klinik, kanıta dayalı ve halk sağlığı dergileri de dahil olmak üzere bir dizi uzmanlık alanında 40 ana başlığın tam erişime sahiptir.

Erişim adresi : https://journals.bmj.com/content/journals

31 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.

CINAHL indeksinde en çok okunan ve kullanılan, en kaliteli dergilerin bir çoğunu tam metin olarak erişime sunan CINAHL® Complete veri tabanı; hemşirelik, ebelik, hasta bakımı, destek sağlık bilimleri ve ilgili diğer tüm alanlar için yayımlanan temel dergileri içeren, bu disiplinler için hazırlanmış dünyadaki en kapsamlı tam metin veri tabanıdır. Hemşirelik ve ilgili sağlık disiplinlerini eksiksiz şekilde kapsayan veri tabanı, Critical Care Nurse, British Journal of Nursing, Journal of Trauma Nursing, Nursing Economics ve Online Journal of Issues in Nursing gibi en önde gelen dergilerin birçoğunu gecikmesiz ve tam metin olarak içermektedir. Tam metin arşiv kapsamı 1937’ye yıllara kadar uzanan CINAHL® Complete, sunduğu hemşirelik, hasta bakımı ve benzer sağlık literatürü ile bu alanlara yönelik bölümleri bulunan üniversiteler için en temel kaynaktır.

İçeriğinde;

 • CINAHL veri tabanında indekslenen dergilerden 1.400’e yakını için tam metin erişim
 • CINAHL indeksinin tamamını içeren 5.400’ün üzerinde dergi indeksi
 • 6 milyonun üzerinde kayıt
 • 1.500’ün üzerinde akademik dergi için taranabilir atıf kaydı
 • Yazarların bağlı olduğu kurumlar/kuruluşlar
 • 1937’li yıllara kadar uzanan tam metin arşivi

Öne çıkan konular:

 • 50’den fazla hemşirelik uzmanlığı
 • Alternatif tıp
 • Genel sağlık ve tıp
 • Beslenme
 • Dil ve konuşma patolojisi ve daha birçoğu

 

 

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm

1 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.

Communication Source, yüksek kaliteli EBSCO veri tabanları, Communication & Mass Media Complete ve Communication Abstracts’ın birleşiminden geliştirilmiş olup, iletişim, radyo, televizyon, sinema, basın, yayın ve ilgili diğer tüm alanlardaki en itibarlı ve güvenilir kaynaklara erişim sağlamaktadır. Hemen hemen hepsi hakemli olmak üzere yüzlerce dergi içeren ve kapsamı 1900’lere kadar uzanan Communication Source, bu disiplinler için hazırlanmış en kapsamlı tam metin veri tabanıdır.

İçeriğinde;

 • 730’dan fazla tam metin dergi
 • 1.000’den fazla temel kaynak için özet ve indeks bilgisi
 • 18.000’e yakın terim içeren konu bazlı, taranabilir terimler sözlüğü
 • 120’den fazla tam metin kitap
 • Communication & Mass Media Complete veri tabanında olmayan 300’den fazla tam metin dergi
 • 1900’e kadar uzanan içerik

Öne çıkan konular:

 • Araştırmacı Gazetecilik
 • Basın Yayın Teknikleri
 • Etkinlik Yönetimi
 • Gazetecilik
 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim, Teknoloji ve Küresel Kültür
 • İletişim Kuramları
 • İletişim Tarihi
 • Medya Çalışmaları
 • Medya Okuryazarlığı
 • Radyo
 • Reklamcılık
 • Sinema
 • Televizyon

 

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cms

1 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.

Dentistry & Oral Sciences Source™veri tabanı, diş hekimliği fakülteleri için hazırlanan, bu alandaki tek tam metin veri tabanıdır. Alanındaki tüm konuları detaylı bir şekilde kapsamasının ve zengin indekslemesinin yanı sıra, bu disiplindeki en çok takip edilen akademik dergileri ve kitapları tam metin olarak sunan Dentistry & Oral Sciences Source™veri tabanı, bilimsel dergiler için önemli bir skorlama kuruluşu olan Eigenfactor’ün Diş Hekimliği Dergi Sıralaması’nın en güncel versiyonu olan Eigenfactor 2015’teki ilk 25 derginin 12 tanesini tam metin olarak; 12 tanesini ise yalnızca indeks olarak içerir.

Dergilerin yanı sıra kitap, monograf ve ticari süreli yayınlar da içeren veri tabanı, Periodontology 2000, Journal of Dental Research, Clinical Oral Implants Research ve International Endodontic Journal gibi birçok önemli dergiye tam metin erişim sağlar.

Öne çıkan konular:

 • PubMed ile taranamayan yüz binlerce diş hekimliği makalesi 800.000’in üzerinde kayıt
 • Yaklaşık %95’i hakemli olmak üzere, diş hekimliği ile ilgili 270’ten fazla tam metin akademik dergi
 • 350’den fazla dergi için künye ve özet bilgileri (index & abstract),
 • 31 tane tam metin kitap,
 • Tam metin erişim adreslerinin yer aldığı 120’den fazla dergi içerisinde taranabilir atıflar

Konulardan bazıları;

 • Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
 • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
 • Çocuk Diş Hekimliği
 • Diş Hastalıkları ve Tedavisi
 • Diş Anatomisi
 • Endodonti
 • Ortodonti
 • Pedodonti
 • Periodontoloji
 • Protetik Diş Tedavisi
 • Restoratif Diş Tedavisi ve çok daha fazlası

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ddh

1 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.

Mühendisler, mühendislik disiplinlerindeki öğrenciler, araştırmacılar ve profesyoneller için hazırlanan Engineering Source, 1.600’den fazlası tam metin olmak üzere toplamda 3.000’e yakın yayını indeksleyen, mühendislik alanları için tasarlanmış birincil tam metin veri tabanıdır. Bilişim sistemleri, biyomühendislik ve bilgisayar, enerji sistemleri; çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, makina, petrol ve doğal gaz mühendisliği ve temel mühendislik ile ilgili tüm alanları eksiksiz olarak kapsayan bu otorite veri tabanının seçkin içeriği, American Society of Civil Engineers, Elsevier Science, John Wiley & Sons, Inc., Springer Science & Business Media, Oxford University Press ve Wiley-Blackwell gibi birçok lider yayıncıdan derlenmiştir.

Engineering Source ayrıca Inspec, Ei Compendex ve GeoRef gibi temel mühendislik indeklerindeki yüzlerce dergiye tam metin erişim sağlamaktadır:

 • Inspec mühendislik indeksinde yer alan 500+ dergi için tam metin erişim
 • EI Compendex indeksinde yer alan 540+ dergi için tam metin erişim
 • GeoRef indeksinde yer alan yaklaşık 200 dergi için tam metin erişim

Öne çıkan konular:

Advanced Composite Materials, American Scientist, Engineering Management Journal, Chemical Engineering, Journal of Product Innovation Management, Journal of Nonlinear Science, Journal of Engineering Education, Journal of Radioanalytical & Nuclear Chemistry

 

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=egs

1 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.

Lebib Yalkın MEVBANK Veritabanı, hukuki araştırmalar için en günceliçtihat ve mevzuat ile yorumlu uzman makalelerini içerir.Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecekiçtihat, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunulmaktadır.Üniversiteler için özel hazırlanan Yükseköğretim Mevzuatı’na daveritabanında yer almaktadır.

Erişim adresi : https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/beykentuni

25 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.

LEXPERA, içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. LEXPERA teknolojisi ile sayısı hızla artan ve her gün değişikliğe uğrayan hukuki düzenlemeler arasındaki karmaşık bağlantılar sistematize edilerek; güncel hukuk kaynakları, etkileşim içinde olduğu diğer kaynaklarla ilişkili olarak erişilebilir hale getirilmiştir. Bilgi kaynaklarının yenilikçi bir şekilde işlenmesi, kullanıcı dostu tasarımı ve mobil cihazlardan erişim imkânı ile LEXPERA uygulamacılara, öğrenci ve akademisyenlere yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Kapsam:

 • Güncel Mevzuat
 • İçtihat (İstinaf kararları dahil)
 • Tam metin hukuk kitapları, makaleler, bilgi notları, kanun yorumları, pratik çalışmalar, raporlar - rehberler ve bibliyografik bilgiler
 • Sözleşme, Dilekçe, Hukuki Yazışma, Değişik İş Kararı, Gerekçeli Mahkeme Kararı ve Tensip Tutanağı örnekleri
Erişim Adresi: www.lexpera.com.tr

31 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.

PubMed veri tabanının dünya üzerindeki en kapsamlı tam metin derlemesi olan MEDLINE® Complete, en önde gelen tıp ve sağlık bilimleri dergilerinin birçoğunu gecikmesiz olarak erişiminize sunarak, tıp fakültelerindeki araştırmacılar için eşsiz bir araştırma deneyimi sunar. Tıp alanında birincil danışma kaynağı olan ve bibliyografik versiyonu, TUBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamında ‘istisnasız’ tüm üniversitelere açık olan MEDLINE (PubMed) veri tabanında indekslenen dergilerin büyük bir kısmını hiçbir sınırlama getirmeden tam metin olarak içermektedir. Kapsamlı bir arşiv içeriği de sunan MEDLINE Complete, tıp literatürü içeriği açısından eksiksiz bir araştırma aracı olup ana konu başlığı olan tıp alanının yanı sıra, eczacılık, hemşirelik, veterinerlik ve hasta bakımı yönetimi gibi diğer ilgili alanlardaki araştırmacılar için de yüksek kaliteli dergileri tam metin olarak sunar.

İçeriğinde;

 • 2.300’e yakın tam metin dergi
 • 5.200’den fazla dergi için MeSH (Medical Subject Headings) konu başlığı
 • 1916’ya kadar uzanan arşiv içeriği

Öne çıkan konular:

 • Kardiyoloji
 • Patoloji
 • Biyoloji
 • Dermatoloji
 • Onkoloji
 • Psikiyatri
 • İmmünoloji
 • Hematoloji
 • Nefroloji
 • Endokrinoloji
 • Göğüs Hastalıkları
 • Genel Cerrahi
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Üroloji
 • Nöroloji
 • Gastroenteroloji
 • Anestezi ve Reanimasyon
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Halk Sağlığı
 • Jinekoloji
 • Farmakoloji
 • Obezite
 • Ve Daha Fazlası

 

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=mdc

1 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerindeki araştırmacılar ve kurumlar için özel olarak tasarlanmış olan Political Science Complete veri tabanı, bu disiplinlerdeki en itibarlı dergilere erişim sağlayan en birincil kaynaktır. Dünya çapında bir bakış açısına sahip bu kapsamlı veri tabanı, modern politik konulara geniş bir çerçeveden ışık tutmakta olup, içerik ve kalite bakımından kendi alanındaki diğer tüm veri tabanlarını geride bırakmaktadır.

İçeriğinde;

 • 700’e yakın tam metin dergi
 • 330’a yakın tam metin referans kitap ve monograf
 • 48.000’e yakın tam metin konferans raporu
 • 28.000’den fazla terim içeren konu terimleri sözlüğü

Konu başlıklarından bazıları:

 • Hukuk
 • Kamu Politikası
 • Karşılaştırmalı Siyaset
 • Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Siyasal Sistemler
 • Siyasal Teori
 • Sosyal Bilimler
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Uluslararası İlişkiler
 • Yönetim Bilimleri

 

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=poh

1 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.

ProQuest Central multidisipliner tam metin veri tabanıdır. ProQuest Central, 175’ten fazla çeşitli konu içeriği sunar. ProQuest’in en çok kullanılan 47 veri tabanını içermektedir. ProQuest Central binlerce bilimsel dergiden milyonlarca tam metin makaleye erişimi sağlamasının yanı sıra diğer bütünleşik kaynaklarda yer almayan bilgilere de erişimi sağlamaktadır;

• İşletme, Psikoloji, Fizik, Sağlık ve Eğitim daha birçok alanda 100.000'den fazla tam metin belgesine erişim,

• NBER ve OECD gibi sağlayıcılardan 450.000’nin üzerinde working papers erişimi,

• Milyonlarca güncel endüstri ve Pazar raporu ve ülke profilleri,

• Lancet, Nature, Science, New England Journals of Medicine, and Journal of International Business Studies gibi birçok popüler derginin son sayılarına tam metin erişimi,

• Cambridge University Press, Springer, and Emerald gibi dünyaca ünlü yayıncıların yayınlarına erişimi sağlamaktadır.

ProQuest Central’ın bilimsel başlıklarının %80’den fazlası atıflanmış referans bağlantılıdır. Böylece atıf araştırması ve takibine imkan tanır.

Erişim adresi : https://trials.proquest.com/access?token=gqupMrOleVdNCJLkUYcrdvDis

5 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.

Platformda, 40.000'den fazla kitap ve 30.000 saatten fazla video, vaka çalışmaları, O’Reilly’nin global konferanslarındaki eğitimler, sesli kitaplar ve videolar yer almaktadır. Kullanıcılar, dünyanın en iyi 200 yayıncısından sağlanan elektronik kitaplara O’Reilly platformundan erişebilirler.

Erişim adresi : https://www.oreilly.com/

Not : Erişim hesabı için lütfen kütüphaneye başvurunuz.

27 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.

The Vogue Archive, yüksek çözünürlüklü renkli sayfa görüntülerinin yer aldığı,

1892'den günümüze Vogue dergisinin (ABD baskısı) tüm çalışmaları içerir.

Kapsamında en büyük tasarımcılardan, fotoğrafçılardan, stilistlerden yirminci ve

yirmi birinci yüzyılın çizerlerinden eserin hazinesini oluşturan 400.000'den fazla

sayfa yer almaktadır. Vogue, modanın ötesine uzanan Amerikan ve uluslararası

popüler kültürün eşsiz bir kaydı. The Vogue Archive moda, toplumsal cinsiyet ve

modern sosyal tarihin (geçmiş, şimdiki ve gelecek) incelenmesi için temel bir

kaynaktır.

 

Veri tabanı, moda tasarımı ve fotoğraf öğrencilerinin ilham verici görüntüler

bulmasına imkan sağlar, ancak aynı zamanda akademik çalışmalara da yer

vermektedir. Moda pazarlama öğrencileri, belirlenen tarihler arasında Revlon,

Coty, Versace veya Chanel gibi bir marka için her reklamı görüntüleyerek bir

marka kimliğinin tarihini araştırabilecektir. Kültürel araştırmalarda ve cinsiyet

çalışmalarında araştırmacılar, 1890'lardan günümüze beden imajı, toplumsal

cinsiyet rolleri ve sosyal zevkler gibi temaları keşfedebilecekler.

 

ProQuest'in Condé Nast ile olan benzersiz ortaklığı, her ayın en son sayısının

ambargo dönemi olmaksızın ekleneceği anlamına gelmektedir. Kullanıcılar,

reklamlar, kapaklar ve katlamalar dahil olmak üzere, dergi boyunca tüm metin,

resim yazıları ve başlıklardaki sonuçları ortaya çıkarmak için güçlü aramalar

yapabilir.

 

Erişim adresi : https://trials.proquest.com/access?token=IHHKOJPZUqiRePqdKYXTYWNAR

 

25 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.

Vidobu

Vidobu, kişisel gelişim, mesleki gelişim, bilişim teknolojileri ve hobi eğitimleri konusunda ihtiyaç duyulan tüm bilgileri, alanında uzman eğitmenler ile tamamen Türkçe içerikler ile sağlayan online video eğitim platformudur. 12.000’den fazla eğitim videosu ile Türkiye’nin en geniş online video eğitim kütüphanesi olan Vidobu, her ay yeni eklenen en güncel eğitim videolarıyla da her geçen gün kütüphanesini genişletmektedir. 

Erişim adresi : www.vidobu.com

31 Aralık 2019 tarihine kadar erişimdedir.