Kütüphane

Deneme Erişimli Veri Tabanları

World Scientific, 1.500 den fazla elektronik ders kitabına erişilebilen bir veritabanıdır.

Konular

Kimya
Yapay Zeka
Makine Mühendisliği 
İşletme ve Yönetim
Girişimcilik
Kimya Mühendisliği
İktisat ve Finans
Pazarlama
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bilgisayar Mühendisliği
Tedarik Zinciri Yönetimi 
Malzeme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği 
İnşaat Mühendisliği 
Havacılık ve Uzay 
Mühendislik (Tümü) 
Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Biyoloji 
Eğitim Bilimleri 
Matematik 
Fizik

Erişim adresi : http://www.worldscientific.com/page/worldscibooks

31 Aralık 2020 tarihine kadar erişimdedir.

The BMJ

BMJ, dünyanın yaşamış olduğu salgına istinaden BMJ Journals ve BMJ Learning içindeki tüm COVID-19 (KoronaVirüs) içeriklerini ücretsiz sunmaktadır.

Erişim adresi : https://www.bmj.com/coronavirus

BRILL

Tüm Dünya'yı etkileyen COVID-19 salgını ve koronavirüsler ile ilgili yapılan/yapılacak araştırmaları desteklemek amacıyla  Brill Yayınevi, halk sağlığı, uzaktan eğitim, kriz araştırması gibi konularda kitaplar ve makaleleri erişime açmıştır. Konuyla ilgili yeni içerikler bu koleksiyona eklenmektedir.

Erişim adresleri : https://www2.brill.com/COVID-19_Collection
                            https://www2.brill.com/COVID-19_Collection#Epidemics
                            https://www2.brill.com/COVID-19_Collection#Strategies
                            https://www2.brill.com/COVID-19_Collection#Building
                            https://www2.brill.com/COVID-19_Collection#Home

Taylor & Francis

Dünyanın önde gelen akademik yayıncılarından biri olan Taylor & Francis, Koronavirüs salgını sürecinde katkı sağlamak amacıyla bu konudaki tüm yayınlarını açık erişim hale getirmiştir. Güvenilir bilim, teknoloji, tıp, beşeri bilimler ve sosyal bilimler araştırmalarının önde gelen yayıncısı olan Taylor & Francis, halk sağlığı yetkililerine, araştırmacılara, klinisyenlere ve kamuoyuna COVID-19’un yayılmasının önlenmesi ve yönetilmesi amacıyla yardımda bulunmayı taahhüt etmektedir. 

Bu mikrositede Taylor & Francis Online üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen bütün ilgili COVID-19 araştırma makalelerinin, kitap bölümlerinin ve bilgilerinin yanı sıra, COVID-19’un tanılanmasına, tedavisine, önlenmesine ve ileri düzeyde araştırılmasına yönelik küresel çabaları destekleyen Taylor & Francis e-kitaplarının bağlantıları ile referansları verilmektedir.

Erişim adresi : https://taylorandfrancis.com/coronavirus/

UpToDate ve Health Clarity

Wolters Kluwer Health portföyünde yer alan çeşitli COVID bilgiler UpToDate ve Health Clarity platformlarında erişime sunulmuştur.

Erişim adresleri : https://www.uptodate.com/contents/search
                            
http://healthclarity.wolterskluwer.com/coronavirus-resources.html

IOP Publishing

IOP Publishing, Coronavirus (COVID-19) acil durumuyla başa çıkmak için çalışan araştırmacılara, tıp uzmanlarına, politika yapıcılara ve diğerlerine yardımcı olmak için aşağıdaki linkte yer alan dergilerindeki ilgili tüm yayınlanmış ve yayınlanacak makaleler, yaşanan süreç boyunca açık erişim olacaktır.

Erişim adresi : https://ioppublishing.org/news/coronavirus-articles-free-to-access-content-from-iop-publishing/


AIP Publishing

AIP Publishing, COVID-19 (KoronaVirüs) salgınında  küresel araştırmalara destek olmak amacıyla bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar, epidemiyoloji ve pandemi hakkında  Küresel Araştırma Topluluğu’na ücretsiz bir koleksiyon hazırlamıştır.

Kayıt için ; https://www.scitation.org/

Erişim adresi : https://publishing.aip.org/publications/journals/covid-19/

 

EbscoHost

ULAKBİM EKUAL EBSCOhost kapsamında erişim sağlanan veri tabanı paketinde bazı değişiklikler yapılarak dergi sayısı 13.353’den 20.100’den fazla dergiye çıkarılmıştır.

Toplamda 26 farklı veri tabanından oluşan bu koleksiyon, dergilere ek olarak eKitaplar, konferans bildirileri, SWOT analizleri ve raporlar gibi daha birçok doküman türünü tam metin olarak sunmaktadır.

Yeni eklenen ve güncellenen veritabanları

- Academic Search Ultimate (Academic Search Complete yerine daha kapsamlı güncel versiyonu)

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asn

- Business Source Ultimate (Business Source Complete yerine daha kapsamlı güncel versiyonu)

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bsu

- Central & Eastern European Academic Source

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e5h

The Belt and Road Initiative Reference Source

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=obo

- Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bpr


ProQuest Publicly Available 

ProQuest Publicly Available Content Database  multidisipliner birçok açık erişim kaynağın derlenerek oluşturulduğu veritabanıdır.

Erişim adresi : https://search.proquest.com/publiccontent/

Wiley

Wiley teşhis, tedavi ve önlemle ilgili küresel çalışmalara destek sunmak üzere COVID-19 ile ilgili 5000’i aşkın makaleyi ücretsiz olarak erişime sunmuştur. 

Erişim adresi : https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/?elq_cid=25093535&elq_mid=43647&utm_campaign=27346&utm_content=COVID-19+Emergency+Communication+for+EMEA+Librarians+TURKISH&utm_medium=email&utm_source=eloquaEmail

Accucoms

Accucoms tarafından COVID-19  ile ilgili aşağıdaki akademik makale ve kitap bölümlerini ücretsiz erişime açılmıştır.

Erişim adresi : https://acuo.campaign-view.com/ua/viewinbrowser?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&rd=12704ec6858643e0&sd=12704ec6858642ef&n=11699e4c0663af8&mrd=12704ec6858642dd&m=1

IGI Global

IGI Global Yayınevi tarafından COVID-19 CORONAVIRUS ile ilgili akademik makale ve kitap bölümlerini ücretsiz erişime açılmıştır.

Erişim adresi : https://www.igi-global.com/gateway/

Elsevier 

Elsevier tarafından destek amaçlı COVID-19 bilgilendirme ve diğer kaynaklar erişime açılmıştır.

Erişim adresi : https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

Global Health

Global Health, CABI Direct üzerinden erişilebilen; genişletilmiş içeriğe ve yeni özelliklere sahip yeni arayüzü ile halk sağlığı araştırma ve uygulamalarına eşsiz bir erişim sağlar.

Diğer veritabanlarından farklı olarak temel literatürü ele alan uluslararası tıp ve sağlık araştırmalarında halk sağlığına adanmış tek uzman bibliyografik abstrakt ve indeks veritabanıdır.

Global Health; dergi, rapor, kitap ve konferansı içeren 3.3 milyondan fazla bilimsel kaydı kapsamakta olup, halk sağlığına adanmış sayısı giderek artan 100.000’den fazla tam metin makaleyi de barındırmaktadır.

- Yeşil kutucuğa “Access free content” tıklayın.
- ”Register” sekmesini seçip, kayıt olunuz.
- Oluşturmuş olduğunuz kaydınızla oturum açın ve gelen yönlendirme kutucuğuna kodu giriniz.

Kod: CV4Y85D5JG9


Erişim adresi : https://www.cabdirect.org/globalhealth

Gale Health and Wellness – Coronavirus

Güvenilir otoriteler tarafından özenle derlenen sağlık dergileri ile Gale Health and Wellness – CoronaVirüs, binlerce tam metin süreli yayına, referans çalışmalarına ve multimedya kaynaklarına erişim sunar. Her seviyedeki araştırmacılar için ideal olan bu kapsamlı koleksiyon, mevcut hastalık ve bozukluk bilgisinden alternatif tip uygulamalarına kadar sağlıkla ilgili tüm konularda yetkili bilgiler sunmaktadır. Corona ve diğer tür virüsler hakkında kapsamlı araştıramaları inceleyebileceğiniz, her gün güncellenen bir veritabanıdır.

Erişim adresi : https://go.gale.com/ps/searchTopic?p=HWRC&u=c19micro&topicId=ORKFHH903734625&searchType=ts&sid=HWRC&password=open

Gale In Context: Global Issues – Pandemic Preparedness

Yüzbinlerce konu başlığı için birincil ve ikincil kaynakların bir arada olduğu, öğrenmeye yönelik bir veritabanıdır. Gale In Context: Global Issues  küresel farkındalığı destekler ve öğrencilerin modern dünyanın en önemli meselelerini eleştirel olarak analiz etmelerini ve anlamalarını sağlayan küresel bir bakış açısı sunar.

Erişim adresi : https://go.gale.com/ps/i.do?p=GIC&u=c19micro&id=GALE%7cCP3208520138&v=2.1&it=r&sid=GIC&password=open

Gale In Context: Science – Viruses

Gale In Context: Science günümüzün en önemli yüzlerce bilim konusu hakkında bağlamsal bilgi sağlar ve sanal bilim öğretimini destekler.

Erişim adresi : https://go.gale.com/ps/searchTopic?p=SCIC&u=c19micro&topicId=00000000MTPG&searchType=ts&sid=SCIC&password=open

Gale eBooks: Coronavirus & Global Pandemics Collection

The Gale eBooks: Coronavirus & Global Pandemics Collection arastirmacilarin küresel virüsleri, salgın hastalıkları, ve bircok saglik konusunu daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Erişim adresi : https://go.gale.com/ps/i.do?p=GVRL&sw=w&u=c19micro2&v=2.1&subject=Corona+Virus+%26+Global+Pandemics&pg=BooksForSubject&it=static&sid=GVRL


Harvard Business Review E-kitap Koleksiyonu

Harvard Business Review E-kitap Koleksiyonu, Harvard Business Review Press tarafından yayımlanan e-kitaplarının tamamını içermektedir ve 400'den fazla monograf, yeni yayımlanmış e-kitaplar, çalışmalar ve HBR Classics serisinde bulunan 150'den fazla makale derlemesini içeren 600'den fazla e-kitaba erişim sunmaktadır. Harvard Business Review Press, dünyanın önde gelen küresel yayıncılarındandır ve liderlik, strateji, inovasyon, teknoloji ve yönetim alanlarında yayınlar sunan kendi alanda otorite yayınevidir.

Öne çıkan konular:

 • Ekonomi

 • Finans

 • Girişimcilik

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Karar Alma ve Problem Çözme

 • Kariyer Gelişimi

 • Kişisel Başarı

 • Kurumsal Davranış

 • Kurumsal İletişim

 • Liderlik

 • Pazarlama

 • Stratejik Planlama

 • Yönetim

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e076tww

1 Haziran 2020 tarihine kadar erişimdedir. 

ASTM International

ASTM International, 1898 yılında kurulmuş, 100’den fazla farklı ülkeden 30,000’den fazla üyeye sahip bir standart geliştirme kuruluşudur. 

Ana çalışma alanı; üretim teknolojileri alanlarında test ve materyallerde AR-GE ve standardizasyonu geliştirme faaliyetleridir. Sanayiciler, laboratuvar çalışanları, akademisyenler, hizmet sağlayıcılar ve devlet çalışanları gibi farklı birçok sektörde çalışan 90,000’den fazla müşterisi vardır. 

Not: Yeni kullanıcıysanız öncelikli olarak register (kayıt) olmanız gerekmektedir (aktivasyon maili ile hesabınızı aktif etmeyi unutmayınız). Daha sonra Access Standards butonuna tıklayın ve standartlara erişim sağlayın.

Erişim adresi : https://www.astm.org/COVID-19/

World Scientific

World Scientific Publishing Yayınevi, bilim ve sağlık çalışmalarını desteklemek amacıyla COVID-19 ile ilgili yayınlarını açık erişim olarak tüm üniversitelerin erişimine sunmuştur.
 

Erişim adresi : https://www.worldscientific.com/page/coronavirus


Press Reader

PressReader, Dünyanın her yerinden Covid-19 ile ilgili haberleri derlediği yayınını tüm kullanıcılar için erişime açmıştır. Herkesin faydalanabileceği bu erişim, Pandemi sürecinin başından itibaren aktiftir.

Erişim linki (COVID-19) : https://www.pressreader.com/canada/covid-19-news/20200320
 

Dalloz FR veritabanında;

 • 60'tan fazla kanun
 • 23 dergi
 • 12 Ansiklopedi dizini
 • 18 profesyonel referans kitabı
 • Yasal Haber arşivleri
 • 2.000.000'den fazla içtihat referansı
 • Medeni, Ticari, Cezai ve İdari İşlemler için Etkileşimli Formlar
 • 1200 oryantasyon sayfası (tanım, kavram özeti, referans metinler, hukuk kararları, haberler, kaynakça)
 • Dalloz actualité, ilk yasal haber medyasına erişim bulunmaktadır.

 
Erişim adresi : www.dalloz.fr

31 Ekim 2020 tarihine kadar erişimdedir.

Dalloz Bibliotheque çevrimiçi kullanıma sunulan en büyük Fransızca hukuk kitapları kataloğudur. Dalloz ‘un en önemli koleksiyonlarından 2800'ün üzerinde güncel ekitap yer almaktadır.

E-kitaplardan bazıları :Precis, Cours, HyperCours, Lexiques , Mementos, Aide-Memoire, Annales du droit, Dalloz Action, Encyclopedie Delmas

Erişim adresi :  www.dalloz-bibliotheque.fr

31 Ekim 2020 tarihine kadar erişimdedir.

Dalloz Revues veritabanında,

 • 32 hukuk dergisi (2009- günümüze)
 • Basılı derginin yayınlanmasından 2-10 gün öncesinde elektroniğine erişim imkanı   
 • iOS ve Android uygulamaları aracılığıyla 24 saat çevrimiçi ve çevrimdışı erişim imkanı bulunmaktadır.

Koleksiyondaki dergilerden bazıları : Revue historique de Droit français et étranger, Recueil Dalloz, AJDA, AJ Pénal, RSC, AJ Contrat, AJ Famille

Erişim adresi : https://www.dalloz-revues.fr/

31 Ekim 2020 tarihine kadar erişimdedir.

Oxford Journals Online beşeri bilimler, sosyal bilimler, hukuk, bilim ve tıp alanında 271 dergiyi içermektedir. Sahip olduğu multidsipliner dergiler ile kullanıcılarına yüksek etki faktörlü içerik sunmaktadır.

Erişim adresi : https://academic.oup.com/journals

31 Aralık 2020 tarihine kadar erişimdedir.

Elsevier tarafından sunulan 3D4Medical’s Complete Anatomy; dünyanın en gelişmiş 3D anatomi platformu sayesinde, öğrencilere, eğitimcilere ve sağlık profesyonellerine anatomi eğitimi ile ilgili devrim niteliğinde çözümler sunmaktadır.

Complete Anatomy, dünyada 300’ün üzerinde üniversitede kullanılarak 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmıştır. Dünya çapında 20 milyon indirilme ile 160 ülkede App Store içinde en çok indirilen 1. uygulamadır.

17.000’den fazla farklı yapı içeriği, 1500’den fazla video ve 100’ün üzerinde ders ile Complete Anatomy oldukça kapsamlı anatomi içeriğine sahiptir.


Erişim :

1. Adım: Bilgisayarınıza/Tabletinize/Akıllı Telefonunuza aplikasyon indirin.

iPhone: https://apps.apple.com/us/app/complete-anatomy-2019-mobile/id1309253074
iPad: https://apps.apple.com/us/app/complete-anatomy-2019/id1054948424
MAC bilgisayar: https://apps.apple.com/us/app/complete-anatomy-2019/id1141323850?mt=12
Windows bilgisayar : https://www.microsoft.com/tr-tr/p/complete-anatomy-platform-2020/9nblggh40f2t?activetab=pivot:overviewtab
Android cihazlar : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a3d4medical.completeanatomy
 
2. Adım: Bir hesap oluşturun. 
Sağ-üst köşede Get Started’e tıklayıp kaydınızı oluşturun.
 
3. Adım: Erşim kodunu aktif edin (Redeem Code). 
Settings (Ayarlar) menüsünden My Accounts (Hesabım) kısmına girip erişim kodunuzu girin, Redeem butonunu tıklayın  ve Complete Anatomy’i kullanmaya başlayın.

Not : Erişim kodu için kütüphaneye danışınız.

31 Ekim 2020 tarihine kadar erişimdedir.

 

Films on Demand, 165,545 segmentten oluşan ve tüm disiplinleri kapsayan 29 bine yakın videoyu sınırsız bir şekilde sunmaktadır.

Erişim adresi : https://fod.infobase.com/nd_Home.aspx

13 Kasım 2020 tarihine kadar erişimdedir.

Health Reference Center kitap ve dergilerden toplam 588,727 makaleye erişim sağlar. Vücut sistemleri, güncel sağlık sorunları, önemli hastalıklar ve koşullar, tedaviler ve prosedürlerin yanı sıra sağlık ve beslenme konularında kapsamlı bir içerik sağlar.

Erişim adresi : https://online.infobase.com/HRC/Browse/Product/11

13 Kasım 2020 tarihine kadar erişimdedir.

World News Digest, 1940’tan itibaren tarihi içeriklerle birlikte dünyaya dair güncel olayları öne çıkarır; kapsamlı tarihsel video çekimlerine kolay erişim sağlar. Ayrıca NewsEdge aracılığıyla, çoğu uluslararası kaynaklardan gelen güncel gazete başyazılarını içeren haber bülteni de sunmaktadır. Kullanıcılar ülke, önemli kişi ve konulara göre taramalarını kolayca yaparak diledikleri içeriğe anında erişebilmektedir.

Erişim adresi : https://wnd.infobase.com/

13 Kasım 2020 tarihine kadar erişimdedir.

Writer's Reference Center, kullanıcılara etkili bir şekilde makale yazmak ve araştırma yapmak için gerekli tüm araçları tek noktadan elverişli bir şekilde sağlar. Yazma ve dil bilgisi mekaniğinden stil ve araştırmaya kadar, bu vazgeçilmez kaynak, kaliteli yazı yazmanın temellerini kapsamlı bir şekilde sunar ve iyi bir makale yazmak için bir kılavuz sağlar.

Erişim adresi : https://fofweb.infobase.com/wrc/default.aspx

13 Kasım 2020 tarihine kadar erişimdedir.