Kütüphane

Akademik Açık Erişim Sistemi

Üniversitemiz bünyesinde üretilen tüm akademik çıktıların toplanması, düzenlenmesi, uzun süreli saklanması, korunması, ulusal ve uluslararası tüm kullanıcılara açık erişim olarak sunulmasını sağlamak amacıyla kurumsal açık erişim sistemi kurulmuştur.

İstanbul Beykent Üniversitesi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak desteklenen ve İstanbul Beykent Üniversitesi mensupları tarafından gerçekleştirilen tüm akademik çalışmaları kapsar. İstanbul Beykent Üniversitesi mensuplarının Beykent Üniversitesi dışında gerçekleştirdikleri çalışmaları istenirse bu arşivde saklanabilir. 

Açık erişim platformlarında yayınlanabilir ibaresi bulunan çalışmalar sisteme eklenmektedir. Açık erişim sistemimiz Open Aire, OpenDoar, Roar, RoarMap, DSpace ve Harman açık erişim dizinlerinde kayıtlıdır.

Akademik personelimiz, ürettiği yayınları Akademik Açık Erişim Sistemimiz'de yayınlamak için elektronik veya basılı olarak yayınlanmış çalışmaları pdf formatında kutuphane@beykent.edu.tr adresine gönderebilirler. 

Akademik Açık Erişim Sistemi