2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Duyurusu
Tarih: 08 Eylül 2020

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Duyurusu

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 04.09.2020 tarih ve 13588366849 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.09.2020 tarih ve 55362 sayılı yazısı uyarınca 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının “Hibrit Eğitim” olarak yürütülmesine; güz döneminde Üniversitemizin hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve lisansüstü bütün programlarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin %100 uzaktan öğretimle gerçekleştirilmesine ve Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun bir kısım staj/preklinik/klinik uygulamalı eğitimlerinin dönem sonuna ertelenmesine karar verildi.