Stratejik Planlama

Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığı

Üniversitede, kamu stratejik yönetiminin kurumsal yapı olarak tesis edilmesi ve stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu Üniversitenin, eğitim-öğretim, araştırma, topluma hizmet gibi temel fonksiyonlarının gerçekleşmesine yönelik akademik-idari iş süreçlerinin oluşturulması, yönetim bilgi sistemleri üzerinden yürütülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının koordine edilmesi,

Kurum İç Değerlendirme Raporları ile akademik-idari birimlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının, stratejik amaçlar, hedefler, performans göstergeleri ve faaliyet planları ile entegre şekilde düzenlenerek çok yıllı (birikimli) performans esasına göre izlenebilir hale getirilmesi sürecinin  koordine edilmesi,

Üniversitenin eğitim-öğretime yönelik kurumsal kaynaklarının, stratejik plan amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenmiş önceliklere uygun ve rasyonel bir şekilde kullanılması ve büyüme performansına bağlı olarak, yeni öğretime başlayan programların; derslik, laboratuvar, atölye, donanım, yazılım ve insan kaynağı/iş yükü, sosyal, kültürel, rekreasyon alanları ihtiyacının tespit edilmesi ve kaynak planlamasının yapılması sağlanır.

Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanı: Prof. Dr. Mahir HASANSOY
E-posta: mahirhasansoy@beykent.edu.tr