Online Danışmanlık İlgili Kişi Aydınlatma Metni
Yerleşkeler

İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

ONLINE DANIŞMANLIK İLGİLİ KİŞİ AYDINLATMA METNİ

Toplanan kişisel verileriniz online görüşme talebi alınması sürecinde ( Ad/Soyad, E-posta Adresi, Şifre Bilgisi) ,online tercih danışmanı sürecinde (Ad/ Soyad, E-posta Adresi, Telefon Numaranız, Şifre Bilgisi, Yorumunuz) ve online destek sürecinde (Ad/ Soyad, E-posta Adresi, Telefon Numaranız, İlgilendiğiniz Bölüm/Program Bilgisi, Sınav Puan Bilgisi) İstanbul Beykent Üniversitesi tarafından üniversitemizin fakültelerinin, bölümlerinin, burstan yararlanma imkanlarının, ücretlerinin, sosyal imkânlarının, etkinliklerinin ve iş/kariyer danışmanlık hizmetlerinin tanıtılması amacıyla gerekli iletişimin sağlanması, aday öğrencilere ilgilendikleri fakülte ve bölümler hakkında bilgilendirme yapılabilmesi ve aday öğrenciler tarafından sorulan soruların değerlendirilebilmesi, cevaplandırılması ve bu hususta başvurunuzun alınabilmesi, görüşmenin organize edilebilmesi ve tarafınıza bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” nedeniyle; tarafınıza tanıtım, reklam ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ise yalnızca ‘’Açık rıza vermeniz’’ halinde kullanılır. 

 

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimizin ile istek, görüş ve şikayetlerinizin değerlendirilebilmesi dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamakla birlikte online görüşmeler tercihinize göre, kullanmakta olduğumuz serverları yurtdışında bulunan Blackboard, Zoom veya Big Blue Button sistemi üzerinden yürütülmekte olup, yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda bu görüşmeleri kaydetmekteyiz. Yurtdışı veri merkezinde depolanan bu veriler yalnızca söz konusu görüşmelerin içeriğine erişmesi uygun bulunan kişilerle paylaşılmaktadır. Bu kapsamda söz konusu aktarım yalnızca açık rıza vermeniz halinde yapılacaktır. İlgili işleme ve aktarma faaliyetleri yapılırken, kişisel verilerin güvenlik ve mahremiyetinin sağlanması amacıyla teknik imkanların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.  

 

Bu faaliyetler kapsamında işlenen kişisel verilerinize erişme veya bunların düzeltilmesi veya silinmesini talep etme, işlenmesine itiraz etme başta olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kanunun 11. Maddesi kapsamında belirtilen haklara sahipsiniz.

 

Kişisel verilerinizin korunması, haklarınızın neler olduğu ve bunları nasıl kullanabileceğiniz hakkında ile ilgili daha fazla bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Politikamıza ve KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması‘da bulunan bilgi notumuza göz atabilirsiniz ve kvkk@beykent.edu.tr adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İlgili Kişi Veri Sorumlusuna Başvuru Bilgilendirme Yazısını eklediğiniz internet adresini buraya yazmalısınız.