Yerleşkeler
Yerleşkeler

Uluslararasılaşma

İstanbul Beykent Üniversitesi, "Eğitim - öğretim, araştırma ve topluma hizmette daima mükemmelliği hedefleyen küresel bir üniversite olmak" vizyonu ve "Ülkesini ve dünyayı tanıyan, donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştirmek" misyonuyla uluslararasılaşmaya büyük önem vermektedir. Stratejik Planında uluslararasılaşma hedefine geniş bir yer ayıran İstanbul Beykent Üniversitesi, bu kapsamda aşağıdaki hedefleri belirlemiştir:

  • Yüksek lisans ve doktora programlarının, hem Türkiye'den hem de yabancı ülkelerden öğrenciler tarafından tercih edilmesini sağlamak.
  • Lisansüstü eğitim-öğretimi uluslararası düzeyde daha etkin bir konuma getirmek.
  • Erasmus+ gibi eğitim ve değişim programlarına destek vermek ve katılımı artırmak.
  • Bilimsel üretimi dünya standartlarına çıkarabilmek için insan kaynakları politikalarında gerekli değişiklikleri yaparak nitelikli araştırmacı kaynağı oluşturmak ve bu kaynağın devamlılığını sağlamak.
  • Ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirmek.
  • Üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde uluslararası arenada güçlendirmek.
  • Öğrencilerin uluslararası akademik deneyimlerini artırmak. Kariyerlerinde tecrübe sahibi olmalarını sağlamak.
  • Akademik ve idari personelin uluslararası hareketliliğini artırmak ve destek vermek.

İstanbul Beykent Üniversitesi, tüm kaynaklarını kullanarak uluslararasılaşma faaliyetlerini desteklemeyi ve sürekli gelişerek sadece Türkiye'de değil, dünya çapında tanınan bir marka olmayı hedeflemektedir. Üniversitemiz, uluslararasılaşma politikasını uygularken çok kültürlülüğe, bireysel farklılıklara saygıya, kazan-kazan yaklaşımına, uluslararası üyeliklere ve akreditasyona dayanmaktadır.

 

İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI