VII. Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Konferansı
Tarih: 08 Aralık 2023

VII. Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Konferansı

Tema: Küresel ve Bölgesel Sorunlar, Güncel Jeopolitik Tartışmalar  

Konular: 
  • Asya-Pasifik Jeopolitiğindeki Gelişmeler 
  • Doğu Avrupa ve Baltık Bölgesinde Güvenlik ve Jeopolitik Kaygılar 
  • Afrika ve Ortadoğu'nun Geleceği 
Önemli Tarihler:
Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi: 30 Ekim 2023
Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 13 Kasım 2023
Konferans Programlarının İlanı: 20 Kasım 2023  
Konferans Tarihi: 8 Aralık 2023 
Genişletilmiş Özetlerin Son Teslim Tarihi: 2 Ocak 2024

Konferans Yeri: İstanbul Beykent Üniversitesi Taksim Adem Çelik Konferans Salonu

Konferansı Düzenleyenler: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce/Türkçe) 

www.beykentits.org
beykentits@beykent.edu.tr

*Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir.
*Konferans uluslararası niteliktedir ve yeni doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. 
*Bildiri özetleri yukarıda verilen e-posta adresine gönderilecektir