Neonatolojide Güncel Protokoller
Tarih: 14 Mayıs 2022

Neonatolojide Güncel Protokoller

Tarih: 14.05.2022
Saat: 09.00 / 17.30
Yer: Hilton Garden Inn Beylikdüzü
Sempozyum Onursal Başkanları
Prof. Dr. Murat Ferman, Beykent Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Can Polat Eyigün, Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Sempozyum Başkanları
Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, Beykent Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi Rüya Çolak, Beykent Üniversitesi Neoantoloji Uzmanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Rüya Çolak, Beykent Üniversitesi Neoantoloji Uzmanı
Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, Beykent Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi Öznur Yılmaz Gondal, Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Nurdan Uras, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Merih Çetinkaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı & Hastalıkları ABD Başkanı, Neoantoloji Uzmanı
Doç. Dr. Nihat Demir, Esencan Hastanesi Neoantoloji Uzmanı
Doç. Dr. Bora Baysal, ISU Medikal Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Neoantoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Nazan Neslihan Doğan, S.B.Ü. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

Program Akışı Konuşmacılar Oturum Başkanları
09.45-10.00
Açılış Konuşması
Prof. Dr. Murat Ferman, Beykent Üniversitesi Rektörü
10.00-10.30
Yenidoğan Döneminde RSV Profilaksisinde Güncel Öneriler
Dr. Öğr. Üyesi Öznur Yılmaz Gondal, Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurdan Uras, İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hospital Neonatoloji Uzmanı
10.30-11.00
Preterm Bebeğin Beslenmesi
Doç. Dr. Nihat Demir, Esencan Hastanesi,Neonatoloji Uzmanı
11.00-11.15 Ara
11.15-11.45
Term Bebeğin Beslenmesi
Prof. Dr. Nurdan Uras, İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hospital,Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Nihat Demir, Esencan Hastanesi,Neonatoloji Uzmanı
11.45-12.15
Yenidoğanda Hemodinami
Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, Beykent Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
12.15-13.30 Öğle Arası
13.30-14.00
Yenidoğanda RDS'ye Yaklaşım
Prof. Dr. Merih Çetinkaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Başkanı,Neonatoloji Uzmanı
Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, Beykent Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
14.00-14.30
Doğum Odası Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi Rüya Çolak, Beykent Üniversitesi Neonatoloji Uzmanı
14.30-14.45 Ara
14.45-15.15
Taburcu Öncesi Değerlendirme
Uzm. Dr. Nazan Neslihan Doğan, S.B.Ü. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği Prof. Dr. Merih Çetinkaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Başkanı, Neonatoloji Uzmanı
15.15-15.45
Yenidoğanda Ağrı Yönetimi
Doç. Dr. Bora Baysal, ISU Medikal Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Neonatoloji Uzmanı
15.45-16.00
Sertifika Töreni ve Kapanış