Hukuk Lisans Öğrencileri Sempozyumu - IV
Tarih: 14 Mayıs 2022

Hukuk Lisans Öğrencileri Sempozyumu - IV

Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Hukuki Sorunlar

12.00-12.15 Açılış Konuşmaları 
Prof. Dr. Ali Necip Ortan (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Birinci Oturum: 12.15 - 13.15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Necip Ortan 

Metehan Tapar (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi): Yargıtay Uygulamasında Manevi Tazminat Miktarları ve Bu Miktarların Yetersizliği Üzerine Bir İnceleme

Fatih Mehmet Kızılkaya (Selçuk Üniversitesi): Eşcinsel İlişkilerin Zina Bağlamında Değerlendirilmesi

Aleyna Süişler (Beykent Üniversitesi): Kadının Evlilik Sebebiyle Kıdem Tazminatı Alması Uygulamasına Dair Pozitif Ayrımcılığın Sonuçları

Ara: 13.15 - 13.30

İkinci Oturum: 13.30 - 14.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tekin Memiş

Ali Erdem Büğrü (Beykent Üniversitesi): Ticari Satım Sözleşmelerinde Ayıp İhbarının Şekli ve İspatı Sorunu

Yağız Kaan Sekban (Beykent Üniversitesi): İsviçre Federal Mahkemesi Kararları Işığında Fiili Organ Kavramı

Hasan Serat Gökçe (Yaşar Üniversitesi): Eser Sahibi Haklarına İlişkin Lisans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Ara: 14.30 – 14.45 

Üçüncü Oturum: 14.45 – 15.45

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Öztezel

Zehra Taşkale (Dokuz Eylül Üniversitesi): Hak Arama Özgürlüğü İlkesi Çerçevesinde Dava Şartı Arabuluculuğa Dair Anayasa Mahkemesi Kararı İncelemesi

Bünyamin Türkmen (İbn Haldun Üniversitesi): Özgürlük ve Güvenlik Kapsamında Sınırdışı Edilme 

Yüksel Burak Peker (Afyon Kocatepe Üniversitesi): Tutukluluk Tedbirinin Masumiyet Karinesine Etkisi Üzerine Yargı Kararları ve Sosyolojik Çıkarımlar Işığında Değerlendirme

Ara: 15.45 – 16.00

Dördüncü Oturum: 16.00 – 16.45

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Öztezel

Emirhan Toker (Afyon Kocatepe Üniversitesi): Yargıtay Kararları Işığında Tasarlama ve Haksız Tahrik 

Can Memiş (MEF Üniversitesi): Toplantı ve Yürüyüş Hakkı Cezalandırmalarında ‘Örgüt Adına’ Suç Kategorisi

Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Tekin Memiş
Doç. Dr. Mete Özgür Falcıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi D. Celaleddin Kavas
Beyza Doğan

Tarih: 14.05.2022
Saat: 10.30/14.50
*Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.
Meeting ID: 976 1683 5697
Düzenleyen: Öğrenci Dekanlığı Uluslararası Hukuk Kulübü