15. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Kongresi
Tarih: 18 Mayıs 2023

15. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Kongresi

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Kongresi, bölgenin mevcut ve gelecekteki ekonomik konularını tartışmak üzere bu alanda çalışma yapan araştırmacı ve karar vericileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

19-20 Eylül 2023 – İzmir - TÜRKİYE

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Kongresi, bölgenin mevcut ve gelecekteki ekonomik konularını tartışmak üzere bu alanda çalışma yapan araştırmacı ve karar vericileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

15. kongre, İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında, kongresi Kurtuluş Savaşının başladığı ve bittiği şehir olan İzmir'de organize etmekten şeref duyuyoruz. 2023 yılı, aynı zamanda birinci İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yıldönümüdür.

Bildiri tesliminin aşağıdaki konulara vurgu yapacak şekilde olması beklenmektedir:

  • Küreselleşme çerçevesinde ekonomik entegrasyon, bölgesel işbirliği, ekonomik birlikler ve uluslararası ticaret.
  • Politik ekonomi ve uluslararası ilişkiler.
  • Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma, özellikle göç, fakirlik, sosyal güvenlik, sağlık ekonomisi ve yolsuzluk.
  • Geçiş ekonomileri, özellikle özelleştirme, iktisadi özgürlük, girişimcilik, rekabet ve kurumsal yapı.
  • Finans, küresel finansal kriz, merkez bankalarının ekonomi politikalarında rolü, bankalaşma yapıları ve sermaye piyasasının gelişimi.
  • Enerji, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi.
  • Turizm sektörü ve büyüme potansiyeli
  • Çevre ve tarım ekonomisi. 

Bildiri Teslim Son Tarihi : 30 Haziran 2023

İletilen bildiriler, sunumlar ve tartışmalar İngilizce, Türkçe ve Rusça olarak yapılacaktır. Her bildiri İngilizce başlık ve İngilizce özete sahip olmalıdır. Bu seneki kongre yüz yüze yapılacaktır ve online katılım imkanı artık olmayacaktır. Sunum yapacak tüm yazarlar bildirilerini 9 Eylül Üniversitesi kampüsünde yapılacak olan oturumlarda sunacaklardır. Kongreden seçilen bildirilere Avrasya Ekonomileri Dergisi'nde yayınlanma imkanı sunulacaktır.

İngilizce özetler ve bildiri metinleri kongre web sitesinden (https://www.avekon.org) teslim edilmelidir.

Prof. Dr. Mükerrem Hiç doktora teşvik ödülü

2010 yılındaki ilk kongrenin açılış konuşmasını yapmış olan ve 2012 yılında aramızdan ayrılan Prof. Dr. Mükerrem Hiç'in anısına ailesi 2015 yılından itibaren doktora teşvik ödülleri vermeyi kararlaştırmıştır. Verilen ödülün mahiyeti, ailesi tarafından para ödülü ve kongre kurulu tarafından bir plaket olup, kazananın özgeçmişine dahil edilebilir.

Her yıl, hakem heyeti kongreye katılan doktora öğrencileri tarafından makroekonomi, büyüme ve gelişme, para teorisi, finans, küreselleşme veya uluslararası ticaret alanlarında yazılmış olan bildiriler arasından en iyisini seçecektir. Sadece doktora öğrencileri tarafından hazırlanmış bildiriler dikkate alınacaktır.

Eğer doktora öğrencisi iseniz ve bildirinizin konusu ödül şartlarına uyuyorsa, bildiriniz otomatik olarak ödül için değerlendirilecektir. Ayrıca bir başvuruya gerek yoktur. Ödül kazanan bildiri kongrenin açılış oturumunda ilan edilecektir.