Türkiye'nin Ulus Markasını Geliştirmek İçin Bir Araya Geldiler
Tarih: 21 Aralık 2022

Türkiye'nin Ulus Markasını Geliştirmek İçin Bir Araya Geldiler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Marka Ofisi İstanbul'da markalamada uzman isimleri buluşturdu. ‘Türkiye'nin Gerçek Renkleriyle Tanışın’ teması ile yapılan Türkiye Ulus Markalama Forumu’nda 44 konuşmacı yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “Türkiye Ulus Markalama Forumu” (Türkiye Nation Branding Forum) İstanbul'da düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından uzman isimleri bir araya getiren, 44 konuşmacının yer aldığı forumun açılışını, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

Forumda ayrıca Türkiye markası, tarihten bugüne gelen ulus markalama stratejisi, Türk dizileri, Türk mutfağı, marka şehirler, yumuşak güç unsurları ile uluslararası alandaki markalama faaliyetleri, uzmanlar tarafından tüm boyutlarıyla değerlendirildi.

Forumda Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, UNESCO, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan üst düzey temsilciler, gerçekleştirdikleri sunumlarla Türkiye'nin markalama stratejilerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

“Uzun soluklu bir planlama”
‘Değişen Dünyada Yer Markalama: Şehirlerin Hikayesi' Başlıklı panelde yer alan Doğuş Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Sayın Burcu Zeybek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Şehirlerin ve ülkelerin markalaştırılma faaliyetleri o şehrin ve ülkenin uzun vadeli kalkınma planını ve gelişme-büyüme stratejisini içerir. Bu noktada markalaşma stratejisinin şehrin kalkınma planlarıyla paralel olarak gelişen sadece bir pazarlama operasyonu ya da marka imajı belirleme süreci değil aynı zamanda şehrin kimliğini, değerlerini, vizyonunu ve misyonunu belirleme imkânı sunan uzun soluklu bir planlama olduğu söylenebilir. Ayrıca 21.yy'da bir şehrin markalaştırma çalışmalarında kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılmasının yanı sıra dinamik pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, küresel ve yerel ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve kültür endüstrinin ve kültür yönetiminin sürdürülebilir dinamik bir yapıda oluşturulması ile birlikte gerçekleştirilebileceği unutulmamalıdır. Bütün bunların yanı sıra, marka şehir, söz konusu şehrin sakinlerine şehir ile ilgili psikolojik ve duygusal çağrışımlar uyandırmak demektir.”

“Enformasyon güçtür, silahtır ve değerlidir”
“Kamu Diplomasisi ve Ulus Markalama Stratejisi” başlıklı panel konuşmacıları arasında yer alan Beykent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mihriban Akyol Akın ise, “Ulus markalama sürecini kamu diplomasisinin bir aracı olarak düşünülmesi gerektiğini ifade ederek, marka iletişimi stratejilerinin önemine dikkat çekti. Ulus markamız için bir persona oluşturmalı, bilimi yanımıza alarak periyodik olarak ulus marka algı çalışmaları gerçekleşmeli, iç ve dış hedef kitlelerimizin bizi nasıl algıladığını anlamalı ve buradan kazdığımız veri üzerinden temellenmeliyiz. Çünkü günümüz konjonktüründe enformasyon güçtür, silahtır ve değerlidir” ifadelerini kullandı.