Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden Duyuru
Tarih: 31 Aralık 2021

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden Duyuru

Sevgili Öğrencilerimiz,

COVID-19 yaka sayılarındaki artış, yeni varyant Omicron'un yayılma hızı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi (2021)"inde yer alan yaka yönetimine ait bilgiler ışığında; öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin sağlığının korunması hususu da göz önünde bulundurularak,

2021-2022 Güz Dönemi için;

•  Tıp Fakültesinin 4. ve 5. Sınıflarının tüm dersleri,

•  Diş Hekimliği Fakültesinin tüm sınıflarının uygulamalı dersleri,

•  Sağlık Bilimleri Fakültesinin aşağıda listelenen derslerinin uygulamaları dışında kalan tüm Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü programları ve Yabancı Diller Yüksekokulu derslerinin 03.01.2022 tarihi itibarıyla ilgili akademik takvimlerde belirtilen güz dönemi derslerinin son gününe kadar çevrimiçi yürütülmesine Üniversitemiz Senatosunun 31.12.2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

Bölüm Dersin Kodu Ders Adı Yarıyıl
Hemşirelik
721072307251205 İç Hastalıkları Hemşireliği 3
721072307251107 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 3
723072107261301 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 5
723014201461301 Hemşirelikte Eğitim İlke ve Yöntemleri 5
721072307251401 Klinik Eğitim I 7

Beslenme ve Diyetetik
811054107201405 Toplum Sağlığında Beslenme Saha Uygulamaları 5
853081103121307 Erişkin Klinik Beslenme Uygulamaları 7

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
726072107251301 Klinik Staj I 5
726072107251405 Klinik Staj III 7
Sağlık Yönetimi 343034503462111 Sağlık Yönetiminde Alan Uygulaması I 7

Sınavlarla ilgili açıklamalar; Pandeminin seyrine, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşlerine göre siz değerli öğrencilerimizle paylaşılacaktır.

Hepinize sağlıklı ve mutlu yıllar dileriz.