The European Union’s Foreign Policy: Trends and Perspectives
Tarih: 16 Aralık 2021

The European Union’s Foreign Policy: Trends and Perspectives

BUAB ev sahipliğindeki “The European Union’s Foreign Policy: Trends and Perspectives” konulu uluslararası konferans, yoğun katılımla online olarak gerçekleştirildi

Üniversitemiz Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ikincisi düzenlenen “The European Union’s Foreign Policy: Trends and Perspectives” (Avrupa Birliği’nin Dış Politikası: Eğilimler ve Perspektifler) başlıklı uluslararası konferans, 15 Aralık 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. AB dış politikasıyla ilgili jeopolitik yaklaşımların, Türkiye-AB ilişkilerinin ve çeşitli vaka analizlerinin tartışıldığı üç ana eksen üzerinde hazırlanan ve hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok katılımcının yoğun ilgi gösterdiği konferans; Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman’ın açış konuşmasıyla başladı.

Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Armağan Gözkaman, konferansla ilgili olarak “Hem Türkiye hem de AB, uluslararası politika açısından önemli aktörler. Planladığımız uluslararası konferans, bu önemin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesine ve uluslararası gündemle ilgili derin analizler yapılabilmesine olanak sağlar nitelikte.” ifadelerini kullandı.