Recent and Critical Debates in HRM Studies
Tarih: 21 Şubat 2020

Recent and Critical Debates in HRM Studies

Tarihi / Date: 21.02.2020

Saatleri / Hours: 09.00 – 12.30 / 14.00 – 16.00

Yer / Place: Adem Çelik Amfisi – Taksim Yerleşkesi

 

09.00- 09:30 Kayıt

09.30 – 10.00: AÇILIŞ / OPENING 

Prof. Dr. / Prof. Turgut ÖZKAN, Beykent Üniversitesi İİBF Dekanı / Beykent University, Dean of FEAS

Prof. Dr. / Prof. Murat FERMAN, Beykent Üniversitesi Rektörü / Beykent University, Rector

 

10.00 – 12.00: I. OTURUM / SESSION I: 

Topic: Recent and critical debates in HRM studies

Moderatör / Session Chair: Doç. Dr. / Assoc. Prof. Mine AFACAN FINDIKLI

Konuşmacılar / Invited Speakers

Doç. Dr. /Assoc. Prof Mireia LAS HERAS: Corporate Family Responsibility 

Dr. Öğretim Üyesi / Farooq MUGHAL, Ph.D : The Challenges of Graduate and Early Career Placements in Organisations: İmplications for Management Educators and Practitioners

Doç. Dr. /Assoc. Prof Yasin ROFCANIN: Flexible work practices from an individualisation and fairness perspective.

12.00 – 13.30 Öğle Yemeği /Lunch

 

II. OTURUM / SESSION II: 13:30-15:00

Topic: Teknolojinin İKY Uygulamalarındaki Rolü/ The Role of Technology in HRM Practices

Moderatör / Session Chair: Doç. Dr./ Assoc. Prof Yasin ROFCANIN

Konuşmacılar / Invited Speakers

Uğur GÜRBÜZ – Uçtan Uca Dijital İK Deneyimi / A Digital HR Journey

Özgür HİTAY: Teknolojinin İşe Alımlardaki Etkisi ve Yeni İşe Alım Trendleri/ 


The Effects of Technology on Recruitment and The Current Recruitment Trends

Necati FINDIKLI, Ph.D. – Yardımcı Üreme Teknolojilerinde Dijital Dönüşüm ve İşgücü Çıktılarına Etkisi/ Digital Transformation in Assisted Reproductive Technologies and its Effects on The Workforce Outcomes

15:00 - 15:15: Kahve Molası / Coffee Break

 

III. OTURUM/ SESSION III: 15:15-1:00

Topic: How to write manuscript for SSCI and for other good quality journals

Doç. Dr./ Assoc. Prof Yasin ROFCANIN

SHORT BIOGRAPHIES of the PANELISTS

yasin-rofcanin 
Reader of Organisational Behaviour & Human Resource Management 
Deputy Director of Future of Work Research (FoW) Research Centre 
Subject Group Lead for Human Resource Management & Organisation Studies Division 
School of Management, University of Bath, Bath, BA2 7AY

Associate Editor of Human Relations 
Visiting Professor at IESE Business School (Spain), IESEG Business School (France), NUS Business School (Singapore) 

Dr. Rofcanin is a reader (Associate Professor) of Organizational Behaviour and HRM at the University of Bath, School of Management, UK. He co-directs the Future of Work Research Centreand acts as Associate Editor at Human Relations. He has obtained his PhD in Organizational Behaviour and HRM from Warwick Business School, University of Warwick. His research focuses on flexible work practices, family supportive supervisor behaviours (FSSBs), HRM differentiation, i-deals, job crafting and employee work engagement. His research has appeared in journals including Human Relations, Journal of Organizational Behavior, Journal of Occupational Organizational Psychology and Human Resource Management Journal, among others. [Email: y.rofcanin@ bath.ac.uk

 

Örgütsel Davranış & İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Araştırmalarının Geleceği Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı 

Bath Üniversitesi, Yönetim Okulu İnsan Kaynakları Yönetimi & Organizasyon Çalışmaları Bölümü Başkanı

Yardımcı Editör, Human Relations 

Misafir Öğretim Üyesi, IESE Business School (İspanya), IESEG Business School (Fransa), NUS Business School (Singapur)

Dr. Rofcanin Bath Üniversitesi, Yönetim Fakültesi’nde Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları alanında çalışmaktadır. Rofcanin, İş Araştırmalarının Geleceği Merkezinin yönetiminde yer almakta ve İnsan İlişkilerinde yardımcı editör olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini Warwick Üniversitesi, Warwick İşletme Fakültesi’nde Örgütsel Davranış ve İK alanında tamamlamıştır. Araştırmaları esnek çalışma uygulamaları, aile destekli yönetici davranışları (FSSBs), İnsan Kaynakları Yönetimi farklılaşmaları, kişiye özgü anlaşmalar, iş becerikliliği (iş zanaatkarlığı) ve çalışanların işe tutkunluk (işe adanmışlık) alanına odaklanmaktadır. Çalışmaları, İnsan İlişkileri, Örgütsel Davranış Dergisi, Mesleki Örgütsel Psikoloji Dergisi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi gibi dergilerde yer almıştır.

 

farooq-mughal
Lecturer (Assistant Professor) in Strategy and Organization
School of Management , University of Bath

Dr. Mughal is an Assistant Professor in Strategy and Organisation at the University of Bath, School of Management, UK. His research focuses on the discourses of stratification in business school pedagogies and their influence on cultivating work regimes. He is also an editorial board member of a practitioner journal Action Learning: Research & Practice and co-organizer of the Action Learning Conference 2020. Prior to joining Bath, he was a postdoctoral research fellow at Lancaster University Management School, where he also obtained his PhD in Management Learning and Leadership. Dr Mughal is a social mobilizer and a change champion. He is a Fellow of the Chartered Management Institute, Fellow of the Higher Education Academy (HEA), an Academic Member of the Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD) and Honorary Fellow of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (RAI) 

Bath Üniversitesi, Yönetim Fakültesi, Strateji ve Organizasyon Bölümü 

Dr. Mughal Bath Üniversitesi, Yönetim Fakültesi, Strateji ve Organizasyon Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırmalarında, işletme okulu pedagojilerinde tabakalaşma söylemlerine ve bunların çalışma rejimlerini geliştirme üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Ayrıca, Eylem Öğrenme: Araştırma ve Uygulama dergisinin editör kurulu üyesi ve 2020 Eylem Öğrenme Konferansı'nın ortak organizatörüdür. Both Üniversitesi’ne katılmadan önce Yönetim Öğrenimi ve Liderlik alanında doktora derecesi almış, Lancaster Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarını gerçekleştirmiştir. Mughal sosyal harekete geçirici ve sosyal değişimde etkili bir isimdir. Ayrıca Chartered Yönetim Enstitüsü, Yüksek Öğrenim Akademisi, Chartered Kişisel Gelişim Enstitüsü akademik üyesi ve İngiltere-İrlanda Kraliyet Antropoloji Enstitüsü Onursal Üyesidir.

mireia-las-heras
Associate Professor at IESE Business School - University of Navarra 

 Director of the International Center for Work and Family 

Mireia is an Associate Professor at IESE Business School –University of Navarra, Spain-where she serves as the Director of the International Center for Work and Family. She is an Industrial Engineer by training, holds an MBA from IESE Business School, and a Doctorate in Business Administration from Boston University. She has widely published and researched on Work Family issues around the World, on Women Leadership, on Career Development, as well as on Generations and Talent. She is the head of the IFREI research project, which involves a network of researchers from over ten countries. She is the chair of the International Work Family Conference in Barcelona every two years, which brings together researchers from all over the World. She is a consultant, a speaker and a personal coach for NCH&Partners.She loves Social Networks and welcomes followers from all over the World: @mireialasheras and https://es.linkedin.com/in/mireialasheras

Navarra Üniversitesi IESE İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Uluslararası Çalışma ve Aile Merkezi Direktörü

Mireia is Navarra Üniversitesi IESE İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesidir, İspanya’da bulunan Uluslararası Çalışma ve Aile Merkezi’nde yönetici olarak görev almaktadır. Lisans eğitimini endüstri mühendisliği alanında tamamlamış, IESE İşletme Fakültesinde MBA eğitiminin ardından, Boston Üniversitesinde İşletme Yönetimi alanında doktora derecesi almıştır. Araştırma ve yayınları geniş ölçüde İş-Aile ilişkileri, Kadın Liderliği, Kariyer Gelişimi ve Nesiller ve Yetenek konuları üzerinedir. On ülkeden bir araştırmacılar ağını içeren IFREI araştırma projesinin başında yer almaktadır. Her iki yılda bir Barselona'da düzenlenen ve Dünyadaki tüm araştırmacıları bir araya getiren Uluslararası Çalışma- Aile Konferansı'nın başkanıdır. NCH & Partners için danışman, konuşmacı ve kişisel bir koç olarak çalışmalar yapmaktadır. Sosyal Ağları seviyor ve dünyanın her yerinden gelen takipçileri ağırlıyor : @mireialasheras ve https://es.linkedin.com/in/mireialasheras

 

ozgur-hitay
Marmara Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu ve yine aynı üniversitede Uluslararası İşletme masterı yaptı. Şu anda Beykent Üniversitesinde işletme doktorası yapmakta ve Freelance IT işe alım danışmanı olarak çalışmaktadır. 10 seneden fazla zamandır tüm seviyelerde işe alımlar yapmaktadır. Telekom, IT, FMCG ve ilaç gibi farklı birçok sektör ile çalışma şansı olmuştur. 

She graduated from Marmara University with a degree in Economics and she right after continued in same university to get her master's degree in International Business. Now, she is doing a PHD and also she is freelance IT recruitment consultant. She deal with all levels of recruitment such as entry&middle& professional and mass recuritment in all positions including top level for 10 + years.  She had the opportunity to work in various sectors such as Telco, IT,FMCG, pharma,.. and so on.   

ugur-gurbuz
Odağında “Dijital İK Dönüşümü” ve “Şirketlerin Dijitalleşmesinde İK’nın Dönüştürücü Rolü” olan Uğur, 2017 yılından beri Türk Ekonomi Bankası’nda Dijital İK Yönetici Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Bu rolü üstlenmeden önce, Türkiye'de e-öğrenme sektörünün en büyük pazar payına sahip olan Enocta'da yaklaşık 3 yıl boyunca E-Öğrenme Uzmanı olarak çalıştı.

Uğur Gürbüz, Boğaziçi Üniversitesi'nden bilgisayar ve eğitim teknolojisi alanında lisans derecesi aldı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisansını “Şirketlerin Dijitalleşmesinde İK'nın Dönüştürücü Rolü: Şirkete Daha Fazla Yetenek Kazandırmak İçin İşe Alma Süreçlerinde Kullanılan Oyunlaştırılmış Değerlendirme Testi Üzerine Bir Çalışma” başlıklı bir yüksek lisans tezi ile tamamlamıştır.

Uğur has been an Assistant Digital HR Manager in Turkish Economy Bank since September 2017. He mainly focuses on 2 fields: “Digital HR Transformation” and “The Transformative Role of HR in Digitalisation Age”. Prior to taking on this role, he was working as an E-Learning Specialist for almost 3 years in Enocta, which has the biggest market share in e-learning sector in Turkey. Outside business, he got a bachelor’s degree in computer and educational technology from Boğaziçi University. Then, he was gratuated from Bahçeşehir University MBA program. His master thesis, titled as “The Transformative Role Of HR In Digitalisation Of Companies: A Study On Game Based Assesments Used In Recruiting Processes In Order To Bring In More Talented People”. 

necati-findikli
Scientific Director at Bahceci Women’s Health Group

Senior Clinical Embryologist, Molecular Biologists/Geneticist

President of Turkish Clinical Embryology Society

Secretary General of Turkish Society of Fertility Preservation

Dr. Findikli has completed his B.S. and M.Sc. degrees in Molecular Biology& Genetics and his Ph.D. in Bioengineering (cell and tissue cryopreservation). His professional career started in 1998 as a research scientist in Institute of Cancer Research in London. In 2000, he moved to assisted reproductive technologies (ART) field and started to work in Istanbul Memorial Hospital, Turkey as a molecular biologist/ embryologist. In 2003, he has founded the Research & Development Laboratory in the same hospital and worked as the R&D Laboratory Director until 2006. Between 2006-2012, he worked as IVF Laboratory Director in several prestigious private and hospital-based IVF Units in Turkey and contributed to the establishment of more than 20 national/international IVF Clinics/labs. Between June 2012 and May 2016, he worked as the Director of Embryology Laboratories in Bahceci Health Group. Since May 2016, he has been working as Scientific Director in the same institution. 

His special areas of interest include gamete and embryo cryopreservation, reproductive genetics, reproductive stem cells as well as application of AI and robotics in ART laboratories. 

Bahçeci Kadın Sağlık Grubu Bilimsel Direktörü,

Kıdemli Klinik Embriyolog, Moleküler Biyolog / Genetik Uzmanı

Türkiye Klinik Embriyoloji Derneği Başkanı

Beykent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi

 

Dr. Fındıklı, lisans derecesini Moleküler Biyoloji ve Genetik üzerine tamamlayıp ardından. biyomühendislikte, Moleküler Biyoloji ve Genetik   üzerine doktorasını tamamlamıştır (hücre ve doku dondurucu). Profesyonel kariyerine 1998 yılında Londra'daki Kanser Araştırma Enstitüsü'nde bilimsel araştırmacı olarak başladı. 2000 yılında üreme teknolojileri (ART) alanına giriş yapıp Türkiye’de İstanbul Memorial Hastanesi'nde moleküler biyolog& embriyolog olarak çalışmaya başladı. 2003 yılında aynı hastanede Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı'nı kurup, 2006 yılına kadar Ar-Ge Laboratuvarı Direktörlüğü yaptı. 2006-2012 yılları arasında Türkiye'de saygın özel ve hastane bazlı IVF birimlerinde, IVF laboratuvar direktörü olarak çalıştı. 20'den fazla ulusal ve uluslararası IVF Kliniği laboratuvarının kurulmasına öncü oldu. Haziran 2012 - Mayıs 2016 tarihleri arasında Bahçeci Sağlık Grubu Embriyoloji Laboratuvarları Direktörü olarak görev aldı.  Mayıs 2016'dan beri aynı kurumda Bilimsel Direktör olarak görev yapmaktadır.

Özel ilgi alanları arasında eşey hücresi  ve embriyo kriyo prezervasyon, üreme genetiği, üreme kök hücreleri ve AI ve robotiklerin ART laboratuvarlarında kullanılması sayılabilir.