Tasarım Odaklı Kariyer Modeli Uygulayıcı Eğitimi
Yerleşkeler
Tarih: 21 Eylül 2023

Tasarım Odaklı Kariyer Modeli Uygulayıcı Eğitimi

TASARIM ODAKLI KARİYER MODELİ UYGULAYICI EĞİTİMİ
İstanbul Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – DK Akademi

Kontenjan: 40 Kişi

Eğitim Türü: Online Eğitim

Sertifika Bilgisi: İstanbul Beykent Üniversite Onaylı Sertifika

Eğitim Tarihi: 21-22-23-24 Eylül 2023

Saat: 20.00 – 22.00

Yer: Online Platform

1-Amaçlar ve Hedefler:

● Programın temel amacı, rehber öğretmenlere tasarım odaklı kariyer modelini öğretmek ve kariyer rehberliği süreçlerinde yenilikçi yaklaşımları kullanmalarını sağlamaktır.

● Katılımcıların kariyer rehberliği alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, öğrencilere etkili ve kişiselleştirilmiş rehberlik sağlamak hedeflenir.

● Yenilikçi veri toplama ve analiz yöntemleri öğretilerek, katılımcıların gençlerin kariyer potansiyellerini daha iyi anlamaları ve yönlendirmeleri hedeflenir.
2-İçerik ve Program Yapısı:

● Program içeriği, tasarım odaklı kariyer modelinin temel prensipleri ve uygulama adımlarını kapsamaktadır.

● Kariyer planlama, akıllı hedefler belirleme, yetkinliklerin değerlendirilmesi, sosyal medya ve dijital stratejiler, yenilikçi veri toplama yöntemleri, öğrenci merkezli rehberlik gibi konular program içerisinde yer almaktadır.

● Katılımcıların pratik becerilerini geliştirebilmeleri için örnek vakalar, etkinlikler, grup çalışmaları ve uygulama süreçleri içeren içerikler hazırlanmıştır.
 3-Eğitim Metodolojisi:

● Programın yöntemleri, katılımcıların aktif ve etkileşimli bir şekilde öğrenmelerini sağlamalıdır. Sunumlar, grup çalışmaları, atölye çalışmaları, rol oyunları, vaka analizleri gibi etkileşimli yöntemler tercih edilmelidir.

● Öğrenme materyalleri, çeşitli medya ve teknolojik araçlarla desteklenerek katılımcıların farklı öğrenme stillerine uygun hale getirilmelidir.

● Eğitmenlerin, katılımcıların öğrenme süreçlerini aktif olarak desteklemeleri ve rehberlik etmeleri önemlidir.

4- Hedef Kitle:

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler:

Bu sertifika programı, rehber öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine odaklanır. Yani, rehber öğretmenler bu eğitime katılarak kariyer rehberliği alanında beceri ve bilgilerini geliştirmeyi, yenilikçi yaklaşımları öğrenmeyi ve öğrencilere daha etkili bir şekilde rehberlik yapmayı hedeflerler.

Hedef Kitle Özellikleri:

  • Psikolojik Danışman ve Rehber öğretmenler: Program, rehberlik birimlerinde veya okullarda görev yapan, kariyer danışmanlığı ve öğrenci rehberliği süreçlerini yürüten rehber öğretmenlere yöneliktir.
  • Meslektaşlara liderlik edenler: Programa katılan rehber öğretmenler, okullarında veya rehberlik birimlerinde meslektaşlarına liderlik etme sorumluluğu taşıyanlar olabilir.
  • Kariyer danışmanları: Rehber öğretmenlerin yanı sıra, kariyer danışmanı pozisyonunda çalışan profesyoneller de programa katılabilir.

5-Başvuru koşulları ve kabulü:

  1. Rehber öğretmenlerin başvuru yapabilmesi için ilgili alanda çalışıyor olmaları gerekmektedir. Başvuru yapan adayların rehberlik birimlerinde veya okullarda kariyer rehberliği ve danışmanlık görevlerini yürütmüş veya bu alanda çalışmak isteyenler olması beklenir.
  2. Programa katılmak isteyen adayların en az lisans düzeyinde eğitim almış olması ve eğitim alıyor olması gerekmektedir. Kariyer rehberliği veya psikoloji gibi ilgili alanlarda eğitim almış olmak, programın içeriğini anlama ve uygulama sürecini kolaylaştırabilir.

6-Eğitmenler:

Recep Bozan – Psikolojik Danışman
Sarp Güneri - Doktor Öğretim Üyesi

Detaylı Bilgi: kayalidincer@gmail.com - info@dkakademi.com

İletişim : 506-919-31-62