Yerleşkeler
Tarih: 31 Mayıs 2023

Ekonomi ve Finans Kongresi

31 MAYIS 2023
Tüm Oturumlar Online Gerçekleştirilecektir.
Katılım Linki: https://zoom.us/j/94599501024
Meeting ID: 945 9950 1024

AÇILIŞ OTURUMU | 10:00 - 12:00
Açılış Konuşmaları
Moderatör: Dr. Barış Esen
10.00-10.10 Prof. Dr. Volkan Öngel, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü
10.10-10.20 Cemalettin Turan, YMM, BDO Türkiye YK Başkan Vekili
10.20-10.30 Prof. Dr. Nezir Köse, İstanbul Beykent Üniversitesi İktisat Bölümü
10.30-11.00 Ana Tema Konuşması 1
Erdoğan Sağlam, YMM, BDO Türkiye YK Başkanı
"Enflasyon Düzeltmesinin Vergilendirmeye Etkileri"
11.00-11.30 Ana Tema Konuşması 2
Emre Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Grup Başkanı
“Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Düzenlemeleri”
11.30-12.00 Ana Tema Konuşması 3
Doç. Dr. Cüneyt Dirican, Dünya Gazetesi Yazarı, İstanbul Arel Üniversitesi
"Türkiye'deki İşletmelerin Finansal Analizi Üzerinden Enflasyon, Faiz ve Kur Değerlendirmesi"


P A R A L E L  O T U R U M L A R

12:30 - 14:00

1. OTURUM | 1. SALON

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Narman Kuzucu

12:30 - 14:00

1. OTURUM | 2. SALON

 

Oturum Başkanı: Dr. Bekir Aşık

"Enflasyonun Türkiye Ekonomisine Etkileri: Değerlendirmeler ve Öneriler" "Makroekonomik Faktörler Ve Enflasyon İlişkisi"
Hüseyin Selimler, İstanbul Aydın Üniversitesi
Mehmet Mete Karadağ, İstanbul Aydın Üniversitesi
Yüksek Enflasyonun Ekonomiye Etkileri ve Sonuçları: Türkiye Değerlendirmesi Bekir Eren, Ankara Medipol Üniversitesi Gelişmekte Olan Ülkelerde Para Arzı ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkisi
Nergis Ünlü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Cem Mehmet Baydur, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Türkiye’deki Para Politikası Uygulamalarının Enflasyon Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme Erhan İşcan, Çukurova Üniversitesi Emtia Fiyatlarının Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi Üzerine Zamana Dayalı Etkisi: Türkiye Örneği
Onur Akkaya, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Mehmet Şentürk, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Para Politikasının Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Politika Belirsizliğinin Rolü Emrah Sofuoğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Mustafa Kartal, Selçuk Üniversitesi
Türkiye Ekonomisi İçin Orta Gelir Tuzağı Hipotezinin Cari ve Sabit Fiyatlarla Test Edilmesi
Cüneyt Dirican, İstanbul Arel Üniversitesi Türkiye'de Enflasyona Şirket Finansalları ve Analizi ile Bakış Bekir Aşık, İstanbul Beykent Üniversitesi Seçilen Makroekonomik Değişkenlerle Enflasyon Oranları Arasındaki Zamanlar Arası Değişen Nedensellik İlişkisi

14:00 - 15:30

2. OTURUM | 1. SALON

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Celal Kepekçi

14:00 - 15:30

2. OTURUM | 2. SALON

Oturum Başkanı: Dr. Mert Gül
"Enflasyonun Varlık Fiyatlarına ve Finansal Raporlamaya Etkileri" "Enflasyon ve Uluslararası Ticaret: Fırsatlar ve Riskler"
Selçuk Şahin, BDO Türkiye Enflasyon Muhasebesinin Finansal Tablolara Etkileri Gökhan Ak, İstanbul Topkapı Üniversitesi Covid-19, Enflasyon ve Uluslararası Ticaret Üçgeni: Potansiyel Etkiler ve Dinamikler
Güler Sağlam, Beykoz Üniversitesi
Sevda Berigel, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Bitcoin ve Enflasyon İlişkisi Onur Akkaya, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Mehmet Şentürk, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Yüksek Enflasyonun Uluslararası Ticarette Yarattığı Riskler
Begüm Öktem, Marmara Üniversitesi Bitcoin ile Enflasyon İlişkisinin Finansal Raporlamaya Etkisi ve Bibliyometrik Analizi Nadide Yiğiteli, Sosyal Güvenlik Kurumu Tarım Ürünlerinin ve Karadeniz Tahıl Girişiminin Küresel Enflasyon Üzerindeki Etkileri
Celal Kepekçi, İstanbul Beykent Üniversitesi Menkul Kıymet ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Pay Fiyatlarının Gerçeğe Uygun Değerleri ile Karşılaştırılması Mert Gül, İstanbul Beykent Üniversitesi Ticaret Politikası Belirsizliği ile Enflasyon Arasındaki İlişki: Çoklu Ülke Analizi

15:30 - 17:00

3. OTURUM | 1. SALON

Oturum Başkanı: Dr. Serpil Kuzucu

15:30 - 17:00

3. OTURUM | 2. SALON

Oturum Başkanı: Dr. Hazar Altınbaş
"Enflasyon, Yatırım Araçları ve Finansal Kurumlar" "Enflasyon Belirsizliğinde Karar Verme"
Sibel Teke İlhan, Başkent Üniversitesi Türkiye’de Konut Fiyatları ile Enflasyon Arasındaki İlişkinin 7 Farklı Bölge İçin Analizi Hilal Mola, Atatürk Üniversitesi Enflasyon Ortamında Değişen Tüketici Davranışlarının Davranışsal İktisat Çerçevesinde Ele Alınması
Serpil Sumer, Atatürk Üniversitesi Enflasyonun Finansal Yatırım Araçlarının Getirisi Üzerindeki Etkisi Cihan Çobanoğlu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Enflasyonun Finansal Oranlardaki Kısa ve Uzun Vadeli Etkileri
Nesrin Akbulut, Alanya A. Keykubat Üniversitesi
Berkay Aktürk, Marmara Üniversitesi
Yakup Arı, Alanya A. Keykubat Üniversitesi
Finansal Yatırım Araçlarının Tüfe Bazlı Aylık Reel Getiri Volatiliteleri Üzerine TVP-VAR Frekans Bağlantılılık Analizi Ahmet Salih İkiz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkiye’de Enflasyon ve Kripto Paralar
Yunus Karaömer, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Enflasyon Beklentileri ile Döviz Kuru ve Altın Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği Yahya Algül, Erzurum Teknik Üniversitesi Para Teorisi, Kripto Paralar ve Enflasyon
Ahmet ÇAKMAK, Türk Kızılay
Ömer Faruk Tekdoğan, Ankara SB Üniversitesi
Ünal Efe, Kuveyt Türk Katılım Bankası
Enflasyonun Katılım Bankalarına Etkisi Farklı mı? Hazar Altınbaş, İstanbul Beykent Üniversitesi
Ayhan Bülent Toptaş, Emekli TCMB Uzmanı
Pandemi Sonrası Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği İlişkisi