Yerleşkeler
Tarih: 15 Temmuz 2022

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri

15.07.2022

15 Temmuz Gündemli Olağanüstü Senato Kararının Kamuoyu ile Paylaşılması

18.07.2022

Hadımköy Yerleşkesi - Fatih Satır Amfisi
Saat: 10.00 Açış Konuşması 
Prof. Dr. Murat Ferman, Rektör

Saat: 10.30 Demokrasi Çınarının Sulanması

Hadımköy Yerleşkesi B1 Fuaye Alanı
Saat: 11.00 “Bir Demokrasi Zaferi”
15 Temmuz Milli Birlik Günü Kolaj Sergisi Açılışı (18-25 Temmuz) 

Saat: 12.00 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı Öğrenci Projeleri Sergisi Açılışı” (18-25 Temmuz)(www.beykent.edu.tr)

Taksim Yerleşkesi Adem Çelik Amfisi
Saat: 13.00
Demokratikleşme Sürecinde Türkiye’de Darbeler ve Millet Gerçeği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şenol Durgun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye'de Askeri Darbeler ve Sivil Toplum
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Olçar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Demokrasinin Krizi
Prof. Dr. Ahmet Özalp, Hitit Üniversitesi

Olağanüstü: İstisna Hali'nde Norm ve Karar
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karahöyük, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

Hadımköy Yerleşkesi Adem Çelik Kongre Salonu
Saat: 14.30 Güzel Sanatlar Fakültesi Video Gösterimi

Saat: 15.00
Demokrasi, Medya-Sosyal Medya, Siyaset (Zoom)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Asuman Kutlu, İletişim Fakültesi

Demokrasi, Sosyal Medya ve Siyaset
Dr. Öğr. Üyesi Merve Zeynep Sarıbek, İletişim Fakültesi

Diplomatik Kriz ve Medya
Dr. Öğr. Üyesi Canan Eyigün, İletişim Fakültesi

Siyaset ve Sinema
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Lütfi Günay, İletişim Fakültesi

Siyaset ve İtibar
Dr. Öğr. Üyesi Merve Çelik Varol, İletişim Fakültesi

19.07.2022

Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Fuaye Alanı
Saat 10.00 
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Sergisi
15 Temmuz Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi Açılışı (18-25 Temmuz) 

Saat: 11.00-13.00
Tarihten Bugüne Demokrasi (Zoom) 
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Bilge Karbi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Milli Mücadele’den 15 Temmuz 2016 Kalkışmasına Milletin Direnci
Prof. Dr. Metin Ayışığı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

1730 Patrona Halil Vakası ve Siyasi Etkileri
Doç. Dr. Ahmet Yaşar, Fen-Edebiyat Fakültesi

Sultan Abdülaziz Han’ın Askeri Müdahale ile Tahttan İndirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Soner Dursun, Fen-Edebiyat Fakültesi

Toplum Vicdanının Sesi Olarak Darbeler Karşısında Şair: Divan Şiiri Örneği
Prof. Dr. Mahmut Kaplan, Fen-Edebiyat Fakültesi

15 Temmuz ve Toplumsal Bütünleşme
Prof. Dr. Hayati Beşirli, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Saat: 14.00
İhtilallerin Sosyolojik-Toplumsal Yapıya Verdiği Zararlar (Zoom)
Prof. Dr. Nail Yılmaz, Tıp Fakültesi

Saat: 15.00
Türk Milletinin Demokrasiye Olan Bağlılığı (Zoom)
Dr. Öğr. Üyesi Kenan Dülger, Hukuk Fakültesi

20.07.2022

Saat: 10.00 - 11.30
Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri (Zoom)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dündar Okan Yıllar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri ve İlk Yardım
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Güneş, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Olağanüstü Durumların Çocuk Gelişimi Üzerine Etkileri
Dr. Öğr. Üyesi Celal Gülşen, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Şehit Aileleri ile Gazilerimize Sağlanan Haklar ve Sağlık Hizmeti
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Seçer, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Saat: 12.00 - 13.00
Democracy in Turkey: Views From Abroad (Zoom) 

Moderator: Prof. Dr. Armağan Gözkaman

Klaus Jurgens
Political Analyst & Journalist

Valeria Giannotta
Scientific Director, Observatory on Turkey, Center for International Politics

*Panel, İngilizce dilinde yapılacaktır.